DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Slika 2. Skidanje pluta s hrasta plutnjaka (Qurcus suber)


dne Europe. Genetička analiza vrste Sorbus torminalis
rađena je na području sastojine veličine od 450 ha, te je
utvrđeno daje čak 37,5 % potomstva bilo oprašeno polenom
iz susjednih populacija.


Za potrebu očuvanja genofonda ovih vrsta potrebno
je očuvati postojeći genetski varijabilitet, njihovu
adaptabilnost za prirodnu evoluciju i za oplemenjivanje,
te unaprijediti saznanja o plemenitim listačama uz
izbjegavanje smanjenja veličine genetskog resursa
ovih vrsta.


Sudionici su također predlagali prioritete u budućim
istraživanjima i razmijenili iskustva pojedinačnih
zemalja sudionica u korištenju javnog mnijenja, stoje
bitan čimbenik za popularizaciju očuvanja ovih vrsta
šumskog drveća.


Sudionici su posjetili Park prirode Serra de S. Mamede
i terenske objekte na kojima smo bili upoznati s
gospodarenjem hrastom plutnjakom, te očuvanjem sastojina
pitomog kestena, poljskog jasena, crne johe i drugih
vrsta plemenitih listača (SI 2). Sastanak je završio
prihvaćanjem završnog izvješća i donošenjem zaključaka
i odabirom mjesta za sljedeći sastanak.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


SASTANAK APSOLVENATA ŠUMARSTVA


Dana 28. rujna 2001. godine u Zagrebu je održan
sastanak apsolvenata šumarstva 1948/49. godine. Od
28 pozvanih odazvala su se njih trinaestorica i to:


Delajković Ivo, Gudek Zvonko, Kiš Dragutin,
Koletić Berislav, Kranjčec Zvonko, Miletić Ivo, Prgin
Davor, Sepčić Bogdan, Stojković Mladen (organizator
sastanka), Šporčić-Tomek Marija, Tomas Edo, Tomek
Rudolf i Zajc Mladen (Kanada).


Minutom šutnje odana je počast zadnje umrlim kolegama:
Ivković Stjepan, Radića Ante, Pavlica Ante i
Zemčak Zvonko.


Prema programu grupa se uputila u ARHEOLOŠKI
PARK - Ščitarjevo - ANDAUTONIJA - rimski predčasnik
grada Zagreba. To je bio rimski gradić - municipij
(općina) iz 1 - 4 st. otkriven i istražen na površini
od 1 400 m2. Istraženi dio andautonijske gradske četvrti
obuhvaća križanje glavne gradske ulice (tipično rimske
kolotečine) zatim temelji gradskih zgrada, veliko
gradsko kupalište, kanali tople i hladne vode, dio sustava
za grijanje toplim zrakom i mnogo keramike,
crno-bijeli mozaik, paljevinska grobišta, zatim dvije
nekropole (groblja) itd.


Još da se napomene daje kupalište jedan od osnovnih
dijelova svakog rimskog, pa i ovog grada, gdje se
osim kupanja odvijao i društveni život građana. (Rimljana
pred 20 stoljeća).


Zamjerka je muzeju grada Zagreba da orijentacijski
putevi nisu obilježeni - tri puta smo zalutali, a ulaznice
je naplatio čuvar - bez stručnog vodstva i tumačenja
iako su najčešći gosti Amerikanci i Nijemci.


Ipak smo, impresionirani, napustili te rimske iskopine
i uputili se na zajednički ručak.


Može se istaći da je naša prva poratna generacija
šumara, upisana 1945. godine u vrlo teškim poratnim
uvjetima studiranja (doznake za hranu te točkice za
tekstil i "povijesne" studentske menze (CAM, HAM i
TAVŠ), zatim uvjetni odazov na studentske akcije i
pruge (Šamac-Sarajevo i Brčko-Banovići) uz vrlo mršavu
prehranu i slabe ili nikakve stipendije, dala značajne
kadrove šumara (zadnji upis zajedničkog studija
uzgoja i studija preradbe drveta), kadrove vidljivih i
značajnih rezultata - bilo u osobnom napretku - bilo
studijem ili inim djelovanju - bilo u posebnim dostignućima
i uspjesima u privredi uzgoja šuma ili drvnoj
industriji.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 74     <-- 74 -->        PDF

1945. godine od upisanih 200, a diplomiranih oko
60 studenata teško je (bez vrijeđanja) nabrojiti više ili
manje uspješne kolege, iako svaki od nas ima "svoje"
uspjehe. Stoga se nabrajaju samo neki!


Jedan od najuspješnijih je ing. Kiš Dragutin arhitekt
i projektant šumskih nasada - nositelj
ZLATNE MEDALJE svjetske izložbe "JAPAN
FLORA 2000" održane u vremenu od 17. 3. do 18. 9.
2000. godine na japanskom otoku Awaji (Avađi)
površine oko 96 ha.


Na svjetskoj izložbi ispred projektanta čitavog svijeta
- ispred jake konkurencije 60 zemalja iz čitave
kugle zemaljske, posebno Njemačke i SAD, postigli
smo prvo mjesto.


Izlošci pripremljeni za nastup u Japanu nastali su
po idejno-izložbenom rješenju našeg kolege ing. Kiš
Dragutina i uz velika zalaganja i uz suradnike. Prezentacija
izložaka u Japanu proslavila je originalnost i
ekološku čistoću našeg hrvatskog krajolika i to:


endemski kamenjarski vrt (originalni Krš Velebita)


primoštenski vrt - originalni vinogradi okruženi


kamenom ogradom - (vidi preslike)


-
stilizirano žalo Jadrana
Neprekinuta priroda planine Velebit zatim "vrt"
primoštenskih vinograda i čisto more uz netaknute jadranske
obale, sve su to tehnikom nedirnuti resursi,
koji su zasigurno neočekivano lijepi i privlačni za
svjetsku publiku.
Daleki Japan nam priznaje i ukazuje ono što mi sami
ne vidimo i ne znamo cijeniti.
Naš kolega - šumar i arhitekt parkovnih nasada nije
"slučajno" postigao taj uspjeh, već je dugogodišnjim radom,
sastavljanjem osnova (i obnova) parkovnih nasada
na svim kontinentima pronio slavu naše domovine.
A kako sam kolega Kiš kaže: Parkovi su suvremeni
hit na čitavom svijetu.


Ostale kolege - odnosno uspješni mogu se nabrojiti:


-
Akademik, međunarodni ekspert, poliglot svjetskog
renomea - doktor Vi đakovi ć Mirko, Šumarski
fakultet Zagreb -postignutom titulom akademika
zapravo je sve rečeno,
zatim, dr. Mlinšek Dušan prof. Fakulteta u Ljubljani.


-
magistar S t o j k o v i ć Mladen,
magistar zaštite šuma Šporčić-Tomek Marija,
prva žena šumar Zagrebačkog fakulteta,
-
prof. Jovančević -Lokaim,
-
pokojni kolege: Ivković Stjepan i Magličić
Antun projektanti DIP-a, prvi u Koprivnici, a drugi
UKOD Rijeka,
u izbjeglištvu u Kanadi su se snašli: R i h a Tomislav,
S i p u š Mihovil, O r š a n i ć Božidar i uspješni Z aj c
Mladen, koji dolazi na svaki sastanak - stalni je
sudionik sastanaka Šumarskog društva u Zagrebu.
Na zajedničkom ručku uz čavrljanje i vesele pjesme
- znane još iz ranijih dana - pao je i zajednički zaključak
za ponovni susret za godinu dana, a za program
su zaduženi kolege Stojković, zatim Marija i
Kranjčec zvan Kukac.


Tomek Rudolf