DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PTICE RIJEČKOG PODRUČJA


Kako je to gotovo prije 40 godina napisala ornitologinja
dr. se. Renata Rucner u svojoj popularnoj knjižici
Ptica i čovjek (Lovačka knjiga Zagreb 1966) na
ptice se u nas uglavnom gleda s dva gledišta: da ptice
treba štititi u prvom redu radi njih samih, ali uz to priznati
im i "rentabilnost kod biološke zaštite", pa se na
njih gleda i pod prizmom koristi koju nam one pružaju.
Sjetimo se samo koristi (uz ono malo šteta! ) koju nam
pri podizanju svoje mladunčadi u prvim tjednima života
pruža obični vrabac pokućar, "ptica godine 2002.",
hraneći ih gusjenicama štetnih mrazovaca. To isto vrijedi
i za veliku obitelj zeba od kojih većina njih za vrijeme
gniježđenja hrani svoje mlade štetnim insektima.
Za naše je djetlovke poznato da svojim kljunom, oblika
dlijeta, udaraju o trula stabla vadeći svojim dugim i
ljepljivim jezikom ličinke štetnih potkornjaka i drvotočaca,
koje su im i ljeti i zimi glavna hrana. Dokazano
je daje potrošnja hrane kod insektivornih ptica osobito
velika i stoji u obratnom razmjeru s veličinom ptice.
Mnoge manje vrste ptica, poput sjenica, zviždaka, kraljića,
palčića, naše najmanje ptice, trebaju dnevno onoliko
hrane koliko su teške.


Kako je ugodna šetnja šumom, uz obalu mora ili jezera
kad ponad ili uz nas prelijeću ta ljupka šarena stvorenja,
kad do našeg uha dopire njihov umiljat cvrkut i/ili
pjev. Nažalost, i pored te estetske strane, kao i činjenice
da su nam ptice unekoliko čuvari ravnoteže u prirodi,
svjesni smo da nam je ptičji svijet dobrano ugrožen.


Da bi smo ptice mogli uspješno štititi, jedan je od
preduvjeta da ih bolje upoznamo. Stom namjerom je
Prirodoslovni muzej Rijeka u suradnji sa Zavodom za
održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske
županije i Odjelom gradske uprave za razvoj, urba


nizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a u povodu
Svjetskog dana zaštite okoliša 5.svibnja ove godine
izdao CD Rom Ptice riječke regije. Nakon zbornika
radova Prirodoslovna istraživanja riječkog područja
(1998) i knjige Problemi ribarstva i okoliša Kvarnerskog
područja dr. se. Drage Crnković a (2001) to je
treća publikacija izdana u sklopu novo pokrenute Prirodoslovne
biblioteke muzeja, prve takve vrste na digitalnom
mediju. Autori izdanja su dr. se. Jelena Kralj
sa zagrebačkog Zavoda za ornitologiju HAZU i mr. se.
Marcelo K o v a č i ć iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka.


Kako su ptice riječkog područja, posebice njegova
gorskog zaleđa - Gorskog kotara do sada pomno istraživane
(medu istraživačima bila je i sama mlada ornitologinja
Jelena Kralj), autorima nije predstavljao nikakav
problem kako doći do podataka o vrstama gnjezdećih
ptica ovog kraja, već kako od tog bogatstva ornitofaune
izvršiti valjan izbor najkarakterističnijih i najčešćih vrsta.
U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 375 vrsta ptica,
od kojih su 233 vrste gnjezdarice, od toga se pak na riječkome
području (Gorski kotar, Kvarner) gnijezde 142
vrste. Autorima su za cijelo bili od pomoći brojni dermopreparati
nekih češćih i zanimljivih vrsta koje žive
na tretiranom području, inače izložbeni eksponati stalnog
postava Prirodoslovnog muzeja u Rijeci.


Samo izdanje podijeljeno je u dva dijela. U prvom
su dijelu sažeto i svakom razumljivo dati prikazi: evolucije
ptica, podjela, grada s posebnim osvrtom na građu
pera), kretanje, hranjenje, razmnožavanje (posebno
obrađena jaja i gnijezda), razvoj, rast i osjetila ptica.
Tekstom i slikom pratimo dalje ponašanje i komunikaciju
u ptica, selidbu i istraživanje te na samom kraju
tog dijela ugroženost i zaštitu ptica. Iz CD Roma tako
saznajemo da je danas globalno ugroženo 12 posto
vrsta ptica, odnosno svaka osma vrsta. Kao uzroci
ugroženosti navedeni su: uništavanje staništa, lov,
uporaba pesticida, unašanje novih vrsta i dr. Zanimljivo
je da su u Hrvatskoj u netom okončanom 20. stoljeću
izumrli kudravi nesit (Pelacanus crispus), patka
lastarka (Anas acuta), patka žličarka (Anas clypeata) i
dvije vrste lešinara.


Valja se zapitati koja je na redu vrsta ptice da izumre
u novom 21. stoljeću? U desetljeću nakon Prvog
svjetskog summita posvećenog Zemlji u Rio de Janeiru,
čitamo u jednom našem dnevnom listu, izumrlo
je više od 58 vrsta riba, jedna vrsta sisavaca te jedna
vrsta ptica, a preostala 1/4 svjetskih sisavaca te svaka
osma ptica, nalazi se na kritičnoj listi. U Nacionalnom
parku Krueger u Južnoj Africi medu najugroženijim
vrstama, osim izvornog divljeg psa, nalazi se i crna
roda (Ciconia nigra), uz napomenu da njezin opstanak
zapravo dovodi u pitanje uništenje šuma u istočnoj Europi,
gdje ona podiže gnijezda! Ako imamo na umu da