DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 53     <-- 53 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


SEDAM RAZLOGA ZAŠTO SE NE RESTRUKTURIRAMO


Nad šumarstvom Hrvatske već dugo stoji obveza, ali
i svjesna potreba i nužnost takvog unutarnjeg preustroja,
koji će studiozno programirano najaviti i osigurati, kako
to u jednoj rečenici kaže konzultantski tim irske tvrtke
COILLTE, da se vizija Vlade RH o živahnoj i profitabilnoj
šumarskoj kompaniji koja upravlja svojim prirodnim
resursima na ekološko potrajan način, orjentirana


prema tržištu i kupcima, komercijalno motivirana i socijalno
odgovorna, počne ostvarivati. Očekivanja i dužina
proteklog vremena s opravdanjem izazivaju sumnju u
našu stvarnu opredjeljenost, pa i moralnu neodgovornost
da smo spremni, Zaključkom Vlade RH od 21. prosinca
2001., tu viziju i obvezu ostvariti.


Razlog 1. U državi i poduzeću nedostaje kadrovska kompetencija i odvažnost za iskorak.


Jedna od najčešćih pogrešaka koju svi činimo je da
za svoje probleme okrivljujemo one druge. Dapače,
uvjereni smo kako nemamao potrebe mijenjati sebe, a
sve što se mora dogoditi, da će se dogoditi izvan nas,
samo od sebe. Takvo ponašanje, ključni je uzrok svih
problema u našem društvu. Od vrlo jasnih stavova o


nužnosti promjena u organizaciji Hrvatskih šuma izrečenih
u Zaključcima 102. Skupštine HŠD-a, održane


20. lipnja 2000., te Vladinog Zaključka o obvezi restrukturiranju
Hrvatskih šuma (21. prosinac 2000) prošle
su dvije godine, a da se ništa ozbiljnog na području
restrukturiranja nije dogodilo.
Razlog 2. Sebe uporno ne mijenjamo i ne učimo, a rješenja očekujemo izvana


Irska konzultantska tvrtka COILLTE, na međunarodnom
natječaju, po kriteriju najniže cijene dobiva
posao izrade projekta restrukturiranja poduzeća "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb. Nakon beskrajno mnogo
utrošenog vremena i dakako novca, razgovora, sastanaka,
rasprava i više od 50 radionica s preko 1500 sudionika,
u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, 15.
ožujka 2002. se na sastanku o projektu restrukturiranja
zaključuje:


da predložene opcije odstupaju od projektnog za


datka


da su određenja u opcijama nejasna


-
da nedostaju preporuke
da ima puno općenitih formulacija
-
da su određenja o procesu privatizacije nejasna
-
da nema jasnih razgraničenja između funkcija države
i uprave Društva
Zar je bilo teško zaključiti još prvog dana kako irska
konzultantska tvrtka COILLTE nije u tom vremenu


mogla niti prepoznati, a kamoli upoznati kompleksnost
problematike hrvatskog šumarstva i političkog okruženja.
No, treba priznati da se tvrtka COILLTE, osluškujući
nejasne stavove naručitelja projekta sjedne strane
i vrlo jasne i određene stavove naše šumarske struke i
znanosti s druge strane, vrlo dobro postavila i zapravo
prepoznala uglavnom sve "crne točke" u organizaciji i
funkcioniranju poduzeća kao i Države (okruženja).


Skoro sve "crne točke" iz Konačnog izvještaja na
str. 9-10, rješive su samo uz odlučnu, odgovornu i
kompetentnu suradnju države (Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva) i odgovarajućeg izbora, postavljanja
i promicanja mladih i talentiranih ljudi u Hrvatskim
šumama d.o.o., zasnovanog na stručnim i poslovnim
rezultatima, te s jasnim i proširenim ovlaštenjima. Ni u
Državi ni i u Hrvatskim šumama ništa se ne poduzima
da se učini taj, tako nužan iskorak i da se krene prema
ostvarenju izabranih ciljeva.


Razlog 3. Od 1991. struka je prepoznavala, predlagala i zahtijevala promjene, no ništa se ne poduzima
i ne mijenja, niti se ne ispravljaju "crne točke"?


Država je svakako morala učiniti korake prema:
bržoj provedbi Zaključka Vlade RH od 19. lipnja
2002. o dereguliranju cijena drvnih proizvoda


-
jasnom razgraničenju funkcija države od HS d.o.o.
-
usuglašavanju zakonske regulative između srodnih
djelatnosti (Zakon o zaštiti prirode, Zakon o javnim
cestama, Zakon o lovu, Zakon o financiranju vodnog
gospodarstva i dr.)
donošenju Strategije, novog Zakona o šumama i niza
Pravilnika - podzakonskih akata


izmjenama poreznog sustava prema stimuliranju
ulaganja u nove proizvodnje i zapošljavanje
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 54     <-- 54 -->        PDF

izboru djelatnosti i stimuliranju procesa privatizacije
sustavnoj izgradnji kompetentne funkcije kontrole.
Sve te obveze i zadaci nisu izvršeni niti u Državi
niti u Hrvatskim šumama d.o.o. Razlozi za to leže u po


svemašnjoj psihozi bavljenja sobom, ali i zbog političke
nespremnosti, nekompetentnosti kadrova, a ponajviše
zbog straha oko odgovornosti zadnjih poteza i
odluka, stoje isključivo posljedica neznanja.


Razlog 4. Zbog oportunističke šutnje i kukavičkoga opreza, ne tražimo jasno i glasno


promjene i odgovornosti?


Svi zajedno nismo se uspjeli uvjeriti da vlastite zaključke
i uvjerenja smatramo tek tezama koje moramo
u otvorenoj, stručnoj i demokratskoj atmosferi stalno
provjeravati. Svaka velika tranzicija nalaže trajne promjene
i dogradnje u organiziranju, a najvažnija pretpostavka
napretka organizacije je znanje koje se temelji
na stalnom učenju. Tako mr. se. Miljenko Cimeš a u
Croatia BIZ-u, časopisu o suvremenom poslovanju govori
o stalno učećim organizacijama i predlaže pet disciplina
učenja:


/. Sustavno razmišljanje -pojmovni okvir, korpus znanja
i oruđa koji omogućuju razumijevanje cjeline.


2.
Osobno usavršavanje -sposobnost neprestanog
pročišćavanja i produbljavanja osobne vizije te
objektivnog sagledavanja vlastite stvarnosti.
3.
Mentalni modeli -duboko ukorjenjene postavke,
generalizacije te predodžbe koje utječu na naše poimanje
svijeta i djelovanje.
4.
Gradnja zajedničke vizije - zajednička predodžba o
tome kako bi organizacija trebala izgledati kroz 10,
20 godina.
5.
Timsko učenje — proces razvoja sposobnosti članova
tima da misle na nov, sinergijski način.
I ako sve ovo prihvatimo kao ispravan, rekao bih jedini
pravi put prema "učećoj" pa onda i uspješnoj organizaciji,
onda moramo prihvatiti i logiku revizije naših
odluka kad nas dobiveni rezultati ne zadovoljavaju. Taj
proces revizije nakon akcije u biti se svodi na usporedbu
postignuća s odabranim ciljevima. Međutim, "Kod nas
su procesi organizacijskog učenja na vrlo niskoj razini,
ljudi nisu otvorenog uma, nisu spremni na usvajanje
novih ideja, organizacije sporo uče ", kaže Cimeša.


Treba reći kako je u kratkom i jezgrovitom Zaključku
Vlade RH, od 21. prosinca 2000. vrlo jasno određena
obveza Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i
onda Upravnog odbora a sada Uprave Hrvatskih šuma


d.o.o. oko dosljedne provedbe Zaključka Vlade RH, ali
i posebno privatizacije djelatnosti koje nemaju izravan
utjecaj na gospodarenje šumama.
Za razliku od mnogih djelatnosti, upravo u šumarstvu
ima prostora za programiranje i privatizaciju mnogih
takozvanih sporednih djelatnosti koje onda u Projektu
restrukturiranja isključuju asocijalno i politički
neprihvatljivo programiranje odlaska viška ljudi iz šumarstva,
već dugoročnu i stabilnu mogućnost otvaranja
tako nužnih novih radnih mjesta. O tome i s nizom
jasnih stavova izjasnila se šumarska struka Hrvatske.


Razlog 5. Nema opravdanja za mirovanje, odustajanje ili odlaganje procesa privatizacije!


Samo kao primjer, navest ću vrlo konkretan prijedlog
HŠD-a o potrebi izmjene zakonske odredbe plaćanja
šumskog doprinosa (2,5 % od prihoda) lokalnoj samoupravi
koji novac usitnjen po mnogobrojnim općinama
završava u potrošnji, umjesto da se propišu i ve


ća izdvajanja sa strogom i programiranom namjenom
ulaganja u proizvodnju koja osigurava zapošljavanje,
naravno u najšumovitijim krajevima Hrvatske (Slavonija,
Gorski kotar, Lika).


Razlog 6. Strategija i novi Zakon o šumama, morali su biti jasno utvrđeni, prihvaćeni od struke
i pušteni u proceduru donošenja kako bi bili podrška ostvarenju restrukturiranja!


I zadnje što treba reći je do sada sasvim neizgrađeni
model proširenja organizacijske i financijske odgovornosti
i na najniže organizacijske jedinice (šumarije),
kao obveza iz Zaključka Vlade RH od 21. prosinca
2000. Jedinstveno poduzeće s mnogo jedinstvenih šumarsko-
političkih, planskih i razvojnih odrednica moralo
bi se odreći tromog centralizma trošeći se na sporednom,
nebitnom, usporavajućem i nedjelotvornom
središnjem upravljaniu i gospodarenju, s malo pozornosti
na kontroli troškova i nagrađivanju uspješnosti.


Velika će cijena biti plaćena da se do detalja precizno
programira i izvrši, sada narušena razdioba funkcija,
obveza i prava, ovlaštenja, odgovornosti i zadaća između
ustrojbenih razina do povratka motivirajućeg
pristupa stvaranju prihoda, promjene sustava plaća i
nematerijalnih stimulacija, smanjenja troškova i dovođenja
jasne odgovornosti na razinu šumarija. Zakon o
trgovačkim društvima, jedna pravna osobnost za poduzeće,
obveza jedinstva šumarskog poduzeća, svakako
neisključuju, već naprotiv nalažu osiguranje svih ka