DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 97     <-- 97 -->        PDF

lovanje znanosti i svih relevantnih i zainteresiranih sastavnica
ovoga gospodarskog kompleksa, mora biti
pretočena u revidirani Dugoročni program razvoja, pa
onda i Program restrukturiranja "Hrvatskih šuma" u
skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, kako bi
po donošenju Hrvatskog sabora, dugoročno ostao, barem
u ciljevima nepromijenjiv.


4.
Osiguranje provedbe takvog dugoročnog Programa
razvoja moraju aktivno poduprijeti i sudjelovati u
njemu institucije države koje propisuju, prate i nadziru
gospodarski život šumarstva Hrvatske.
5.
Osnovni cilj u razvoju šumarstva Hrvatske mora
biti jedinstveno ustrojena organizacija šumarstva, s
ciljem dugoročno stabilne provedbe uravnoteženog
razvoja na načelima prirodnosti, bioraznolikosti,
potrajnosti i samoobnovljivosti. Unutarnje ustrojstvo
šumarstva mora poštovati gospodarske cjeline,
tradiciju i kulturu regija, izbjegavajući politički i regionalno
iskrivljene zahtjeve prema šumi. Državi i
javnosti nužno je dati do znanja kako dobit u šumarstvu
nije moguća. Svako izdvajanje novca u druge
namjene (proračun, šumska renta, slivna vodna naknada
i si.), najizravnije umanjuje nužnu biološku
reprodukciju šuma.
6.
Preduvj et kval itetne provedbe ovakvog programa j e
maksimalna poslovna i financijska decentraliziranost,
koja će proizvesti i čvrsto formulirati mađusobne
odnose na gospodarskim načelima i poslovnoj
nužnosti. Ugradnjom i stalnom dogradnjom instrumenata
i mehanizama poduzetničkog djelovanja
mora se osigurati: rast prihoda, racionalizacija,
smanjenje troškova i rast produktivnosti.
7.
Između svih djelatnosti šumarstva, nužno je obaviti
odabir onih koje mogu trajno povećati prihode i osigurati
zaposlenost. Potrebno je izraditi i poduprijeti
programe njihovog razvoja , te inzistirati na uskljađenju
onih zakonskih propisa koji dezintegriraju
upravljački i gospodarski pristup, posebice unutar
zaštićenih objekata prirode gdje je temeljni fenomen
šumski ekosustav.
8.
Ove ciljeve hrvatsko šumarstvo može postići samo
s maksimalno i moderno osposobljenim poslovodnim
kadrovima, trajnom i nužnom edukacijom, potrebnim
prekvalifikacijskim doškolovanjem, trajno
njegujući moralna i etička načela zaposlenika.
9.
Unatoč činjenici da hrvatsko šumarstvo već posluje
na načelima trgovačkog društva, posebno u ovom
ozbiljnom zaokretu s naglašenim tržišnim odnosima,
osjećamo potrebnim upozoriti na nužnost sustavne
izgradnje jedinstvene unutarnje kontrole, kao
i kompetentne funkcije državnog nadzora nad izvršenjem
radova i kontroli poslovanja, kako bi u konačnici
bitka za povećanje poslovnog učinka sjedne
strane i bitka za očuvanje prirodnosti i kvalitete
naših šuma s druge strane, završila na razumnoj


crti, koja u nacionalnom smislu jamči poštivanje


odredaba Ustava RH u odnosu na šumu, kao opće


dobro koje uživa posebnu brigu države.
10.Ovu raspravu ocjenjujemo pokretačkom u nizu aktivnosti
i rasprava u formuliranju programa restrukturiranja,
uz obvezu da tijek svih aktivnosti bude javan,
podložan kritici i raspravi, sučeljavanju i argumentiranoj
borbi, kako bi konačni oblik programa
bile maksimalno kvalitetne odrednice razvoja.


11. Uvjereni u razumijevanje glede naših stavova, očekujemo
suradnju i podršku Hrvatskog sabora, Vlade
RH i svih drugih institucija države na izradi i
provedbi ovako predloženih vizija razvoja hrvatskoga
šumarstva u 21. stoljeću.
Slijedom ovih zaključaka, Vlada RH je na sjednici
održanoj 20. prosinca 2000. god. donijela pod 3 zaključak:


Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
i Upravni odbor Hrvatskih šuma da izvrše restrukturiranje
Hrvatskih šuma prema sljedećim odrednicama:


-
jedinstveno poduzeće za šume s organizacijskom i
financijskom odgovornošću proširenomi na najniže
organizacijske jedinice (šumarije)
-
privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan utjecaj
na gospodarenje šumama.
Poslije ovog zaključka Vlade RH, počinje priprema
a zatim poslovi na restrukturiranju koji su još uvijek u
tijeku


Početkom ove 2000. godine, nezadovoljni odnosom
dotadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša
prema hrvatskom šumarstvu, promjenom vlasti i ustrojem
Ministarsta zaštite okoliša i prostornog uređenja,
HŠD, Šumarski fakultet, Šumarski institut, Akademija
šumarskih znanosti i Hrvatske šume, uputili su dopis
resornom ministru gosp. Kovačeviću, s molbom za
razgovor nudeći bolju suradnju. Ministar je prihvatio
prijedlog, nakon razgovara je očekivana dobra suradnja,
no prema onome stoje slijedilo, možemo reći ostalo
je na obećanjima.


Krajem te iste godine 23. i 24. studenog 2000. u
Krasnu smo obilježili 235. obljetnicu šumarije Krasno
i 110. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Josipa Balena. Referate
su pripremili dr. se. Vicko Ivančević, prof. dr. sc.
Slavko Matić i prof. dr. sc. Milan Glavaš.


Na prethodnoj 105. redovitoj skupšini HŠD-a, održanoj
13. lipnja 2001. god. u okviru cijelotjednog bogatog
programa Dana hrvatskoga šumarstva, raspravljali
smo na temu šume, vode i zraka, koji čine opstanak.
Poticajni referati: Šuma "tvornica" vode i zraka
(prof. Prpić), Prirodnost šuma, uvjet stabilnosti i proizvodnosti
(prof. Matić) i Što je to šuma i njen održivi
razvoj (prof. Vukelić), ali i trenutna događanja glede


343