DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 93     <-- 93 -->        PDF

zbog prisutnog problema u okolišu dobiva sve veće
značenje. Obje teme vrlo su aktualne, sa čisto stručnog
stajališta i u smislu uvođenja novih aktivnosti i tehnologija,
koje će u konačnici pridonijeti razvoju hrvatskog
šumarstva i šumarskog sektora, a time i gospodarstva
u cjelini.


Na kraju, unatoč ove godine nešto skromnijoj, ali
sudionicima i temama svakako bogatoj svečanosti, poželio
bi vam puno uspjeha u daljnjem radu i skrbi o
našim šumama, koje već desetljećima pronose svijetom
glas o hrvatskoj šumarskoj struci kao perjanici u
gospodarenju šumama.


Na kraju ministar je ukazao na niz susreta na različitim
razinama, na rasprave s argumentima a ponekad i
bez argumenata te uputio pitanje: jesmo li spremni,
gledajući nas kao ljude u Hrvatskoj, sjedajući za stol
prihvatiti stajalište, da počmemo razgovor od onoga
što nam je zajedničko, a ne što nas razlikuje, i na tom
zajedničkom pokušat graditi nešto bolje u svakom segmentu,
ovdje konkretno u šumarstvu? To nije lako,
promjene su uvijek podosta teške, ali su neizbježne, i
možemo ih graditi samo na način da smo svi zajedno i
da se međusobno razumijemo.


Još jednom prof. Matić se zahvalio ministru mr. se.


B. Pankretiću, kako na upućenim riječima tako i na
odazivu ovom skupu i pokroviteljstvu nad Danima
hrvatskoga šumarstva.
Ad2. Izvješće o radu HŠD-a u mandatnom razdoblju
1998-2002


2a)Izvješće predsjednika Prof. dr. sc. Slavka Matic a
Kada govorimo o radu HŠD-a, gledajući formalno,
možemo Vas i sve zainteresirane uputiti na redovita godišnja
izvješća sa skupština:


102. redovite skupštine, održane 16. srpnja 1998. god.
u Zagrebu,
103. redovite skupštine, održane 25. lipnja 1999. god.
u Ogulinu,
104. redovite skupštine, održane 20. lipnja 2000. god.
u Zagrebu i
105. redovite skupštine, održane 13. lipnja 2001. god.
u Zagrebu.
Pored izvješća o radu i financijskom poslovanju, na
skupštinama uvijek raspravljamo o trenutno aktualnim
temama hrvatskoga šumarstva, objavljujući sve to, kao
i ostale aktivnosti, u našem znanstveno-stručnom i staleškom
glasilu Šumarski list, osiguravajući time javnost
rada naše udruge.


Ostalo bi znači izvješće s ovogodišnje Skupštine za
razdoblje imeđu prošle 105. i ove 106. skupštine HŠD-a.
No, kako je ovo izvješće za proteklo mandatno razdoblje,
potrebno je prisjetiti se najznačajnijih aktivnosti i
događanja. Dio njih bit će prikazan u izvješću tajnika,
dok će prikaze mnogobrojnih, nazovimo ih sitnijih ak


tivnosti, zainteresirani moći potražiti u više tematskih
rubrika Šumarskog lista odnosnih godišta. Međutim,
počet ćemo ipak s 1997. godinom, baš zbog onih aktualnih
tema. Naime, i ovim zaključcima te 101. skupštine
HŠD-a, učvrstit ćemo našu tvrdnju da HŠD ide ne samo
u korak, nego i ispred vremena, dokazujući da nam nije
potrebno "otkrivati" ono što smo mi sami mnogo prije
otkrili. Mnoge današnje aktualnosti raspravili smo i
prije spomenute 1997. godine. Prisjetimo se i danas aktualnih
zaključaka te 101. redovite skupštine HŠD-a,
održane 9. svibnja 1997. god., donesenih nakon rasprave
na temu "Hrvatsko šumarstvo danas i sutra".


Skupština Hrvatskoga šumarskog društva:


1.
Skreće pozornost Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
i Vladi RH na nužnost izrade Strategije i
koncepcije razvoja "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb,
uz prihvaćanje mišljenja i prijedloga stručnih ustanova.
Strategija, koju bi Vlada usvojila, treba biti
temelj za možebitnu izradu novog Zakona o šumama
i preustroj šumarstva, koji bi se trebao najprije
provjeriti na probnom modelu.
2.
Očituje Ministarstvu pljoprivrede i šumarstva i Vladi
RH puno nezadovoljstvo njihovim odnosom prema
"Hrvatskim šumama", p.o. Zagreb, i šumarstvu
u cijelosti, posljedica kojega je izostanak očekivanih
rezultata i nezadovoljstvo medu šumarskim djelatnicima.
3.
Upozorava Vladu RH na potpunu neodrživost njezine
politike prema "Hrvatskim šumama", p.o. Zagreb,
kojom se od toga poduzeća i šumarstva u cijelosti
izdvajaju sredstva za Proračun RH, uz istodobno
podržavanje netržišnog odnosa šumarstva i drvne
industrije dodjelom dionica poduzeća koje Vlada
spašava od stečaja, Listom fmalista, reprogramiranjem
dugova i si. Ovdje svakako treba razmotriti i
pitanje cijena drva, koje su ponekad nesrazmjerno
niske u odnosu na kakvoću.
4.
Predlaže Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i
Vladi RH ustrojavanje samostalne Državne uprave
za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju (slično Državnoj
upravi za vode) zbog neodrživoga i potpuno
neprimjerenoga položja šumarske struke u ovako
ustrojenom Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
5.
Skreće pozornost Vladi RH kako nema nikakva
opravdanja proširivati nacionalne parkove na štetu
šumskih površina kojima gospodare "Hrvatske šume",
p.o. Zagreb, jer se tim površinama upravlja i
gospodari stručno uz potpunu zaštitu.
6.
Traži da Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva pri
izradi i davanju suglasnosi na zakonske i druge akte,
koji se tiču šuma i šumarstva, obvezno zatraži mišljenje
stručnih i znanstvenih šumarskih institucija.
7.
Zaključuje kako je potrebno ozakoniti da radove u
šumi obavljaju poduzeća i pojedinci licencirani za
rad u šumi i šumarstvu.
339