DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 92     <-- 92 -->        PDF

glavnom radničkom vijeću Hrvatskih šuma po prvi puta
je sedam šumarskih inženjera te u raznim udrugama, no
to je još nedovoljno, posebice nas je malo u politici, pa i
u našem sindikatu nas nema dovoljno, što nije dobro.
Potrebno je pored posla u struci, biti aktivniji u našem
širem okruženju. Pozdravljajući nazočnost ministra i
doministra, koristi priliku pozvati ih da pripomognu
zastupljenosti šumarskih stručnjaka u odgovarajućim
tijelima, gdje bi njihova nazočnost bila od koristi. Iako
je ovo skupština HSD-a, ipak je potrebno nešto reći i o
poslovanju Hrvatskih šuma, jer su većina članova
zaposlenici ovoga trgovačkog društva. Poduzeće je stabilna
tvrtka, koja prije svega ispunjava sve svoje obveze
prvo prema svojim zaposlenicima, zatim dobavljačima i
državi. Po prvi puta dug prema dobavljačima je nešto
ispod 50 mil. kn., a potraživanja od kupaca oko 150 mil.
kuna dospjelog duga (ukupno oko 300 mil. kn.). I Vlada
RH ima pozitivan stav glede rada u Hrvatskim šumama,
pa je čak i iskazano mišljenje da u buduće treba voditi
brigu o tome trebaju li nacionalnim parkovima gdje je
temeljni fenomen šuma gospodariti Hrvatske šume, a ne
druge institucije. Također se očekuje slobodno formiranje
cijena drveta. Od prijašnjih gotovo 10 500 zaposlenika,
uz otpremnine zainteresiranim i dijelom ivalidima
rada (od 950 sada 500), stanje je svedeno na 9 700. Kroz
petnaestak dana poduzeće će dobiti PFC certifikat što će
biti značajno za naš proizvod na svjetskom tržištu. Započeti
proces restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o. u
završnoj je fazi, što će osigurati komercijalni mandat i
vođenje poslova koje do sada nismo radili. Prvenstveno
tu mislimo na poslove vezane za državnu imovinu šumsko
zemljište, gdje se predlaže model sličan onom u
Austriji. Svi budući procesi koji slijede bit će otvoreni
za stručnu raspravu, te predlaže HŠD-u tematsku raspravu
na temelju završnog dokumenta o restrukturiranju
"Hrvatskih šuma" d.o.o., gdje će struka imati prilike iskazati
svoje gledište.


Skup je zatim pozdravio mr. se. Božidar Pankre t
i ć, ministar poljoprivrede i šumarstva, kojeg smo prema
najavi očekivali u drugom, tematskom dijelu skupštine,
no zbog sjednice Vlade pridružio nam se odmah
na početku, ispričavši se što će radi obveze morati ranije
otići. Njegovu pozdravnu riječ prenosimo u cijelosti.


Dame i gospodo šumari, dragi gosti,
zadovoljstvo mi je pozdraviti vas osobno i u ime Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, te vam poželjeti
ugodan boravak i plodnu diskusiju o temama koje ove
godine, povodom obilježavanja "Dana hrvatskog šumarstva"
u okviru 106. redovite sjednice Hrvatskog
šumarskog društva, okupiraju zanimanje šumarske
javnosti i struke.
Svuda u svijetu šume predstavljaju posebno prirodno
bogatstvo koje imaju uz veliko gospodarsko, svakim
danom i sve veće ekološko značenje. Sume u Hrvatskoj


ispunjavaju u velikoj mjeri svoje gospodarske, ekološke
i društvene funkcije. One znatno utječu na kakvoću
okoliša i opću zaštitu prirode. Zbog tako iznimne važnosti
šumama se gospodari po načelima racionalnosti
i održivosti, poštivajući postulate struke ali i tradicije,
čemu, medu ostalim, možemo zahvaliti što u Hrvatskoj


još uvijek imamo prirodne i relativno zdrave šume kao
rijetko gdje u Europi.


Unatoč tomu, svjesni smo da se pred hrvatskim šumarstvom
danas nalaze veliki izazovi, čije će rješavanje
odlučiti o tome pripadamo li modernom i razvijenom
svijetu ili ćemo se zatvoriti u sebe ne vodeći računa
da nas vrijeme i događaji gaze, a mi ostajemo sami
u svojoj hvali o našim šumama.


Ovo spominjem iz razloga što su u Hrvatskoj započeli
nepovratni razvojni procesi u društvenom i gospodarskom
smislu, pri čemu se i od hrvatskog šumarstva
očekuje da u tome sudjeluje.


Republika Hrvatska se svekoliko i nedvosmisleno
opredijelila za pristup europskim integracijskim procesima,
strukturalnim promjenama i gospodarskim reformama.
Iako nitko razuman ne može promatrati predstojeća
događanja i promjene očekujući samo idealno,
ipak vjerujem da nam je svima u interesu bolja, otvorenija
i bogatija Hrvatska, sa sretnijim i zadovoljnijim
građanima, koji s više perspektive i optimizma ulaze u
novi dan.


U tu je svrhu i hrvatsko šumarstvo pokrenulo značajne
projekte, od kojih ponajprije treba naglasiti one
najvažnije, restrukturiranje poduzeća "Hrvatske šume
", izradu Nacionalne šumarske politike i strategije
te novog Zakona o šumama, koji će zajedno definirati
ulogu i zadaće šumarskog sektora u gospodarstvu i
društvu. Te temeljne novosti, odnosno promjene, preduvjet
su i potrebno okruženje svih budućih projekata i
procesa koji nas očekuju. Uz prioritetno očuvanje šumskih
ekosustava i biološke raznolikosti, poboljšanje
učinkovitosti i smanjenje troškova poslovanja u šumarstvu,
one su i uvjet povećanja konkurentnosti naših
šumskih proizvoda na međunarodnom tržištu.


Govoreći o razvojnim procesima i projektima, zadovoljstvo
mi je primijetiti teme i predavače o kojima i
s kojima ćete vi, šumarski stručnjaci i svi zainteresirani
danas raspravljati na prigodnoj raspravi povodom
ovogodišnjeg obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva.
Naša šumarska tradicija ne bi bila tako cijenjena
i značajna da se tijekom povijesti nije obogaćivala
stručnim znanjima iz inozemstva i iskustvima naših kolega
iz susjednih zemalja. Zato izražavam posebno zadovoljstvo
stoje Hrvatsko šumarsko društvo pozvalo u
goste naše drage prijatelje iz Štajerske. Oni će nam danas
govoriti o svojim saznanjima i iskustvima vezanim
uz unapređenje gospodarenja privatnim šumama, te o
korištenju biomase kao energetskog izvora koji danas