DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ZAPISNIK
s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
održane u Zagrebu 20. lipnja 2002. god.


U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
kojima je ove godine pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva, kao i svake godine, tako i ove, održana
je 106. redovita, ovaj puta izborna skupština Hrvatskoga
šumarskog društva (HŠD-a). Skuština je održana
u Zagrebu u dvorani Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, ul. grada Vukovara 78, 20. lipnja 2002.
god. s početkom u 9 sati.


Nazočni: predstavnici (delegati) iz 19 ogranaka
HŠD-a (65 - poimenični popis u privitku), članovi
Upravnog i Nadzornog odbora u prošlom mandatnom
razdoblju te gosti i ostali - ukupno nazočnih u prvom
dijelu Skupštine 118, odnosno 272 u drugom dijelu na
tematskoj raspravi.


Prof. dr. sc. Slavko Matić , predsjednik HSD-a u
proteklom mandatnom razdoblju, pozdravio je sve nazočne,
posebice mr. se. Božidara Pankretića , ministra
poljoprivrede i šumarstva, Željka Rendulića ,
dipl. ing., pomoćnika ministra i Željka Ledinskog ,
direktora "Hrvatskih šuma" d.o.o. (s napomenom da su
se zbog neodgodivih obveza ispričali predsjednik Saborskog
odbora za zaštitu okoliša prof. dr. sc. Zlatko
Kramarić , ministar gospodarstva, gosp. Hrvoje
Vojković i predsjednik Hrvatske gospodarske komore,
gosp. Nadan Vidošević), zahvalivši se svima
na odazivu. Nakon toga u pozivu predloženi dnevni
red, usvojen je bez nadopuna.


Dnevni red:


I. RADNI DIO
1.
Izbor radnih tijela Skupštine :
a) Radnog predsjedništva (3 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) Verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog povjerenstva
e) Povjerenstva za zaključke.


2.
Izvješće o radu i poslovanju u prethodnoj godini te
u proteklom mandatnom razdoblju:
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće tajnika
c) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) Izvješće Nadzornog odbora.
3.
Verifikacija programa rada i financijskog plana za
2002. godinu.
4.
Prijedlog verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog povjerenstva
i izbor članova Uravnog odbora i Nadzornog
odbora te predsjednika i dva dopredsjednika.
5.
Izbor predstavnika HSD-a u Skupštinu Hrvatskoga
inženjerskog saveza (HIS-a).
6.
Članstvo u Hrvatskom prirodoslovnom društvu.
7.
Razno.
II. TEMATSKA RASPRAVA S POČETKOM U 11 sati
Teme:
1.
Pomoć Zemaljske gospodarske komore za poljoprivredu
i šumarstvo Štajerske privatnim šumovlasnicima,
predavač dipl. ing. Helmut Spitzer, voditelj
Šumarskog odjela.
2.
Korištenje biomase kao energetskog izvora, predavač
dipl. ing. dr. Horst Jauschnegg, voditelj referade
za energetiku u istoj Komori.
Ad 1. U Radno predsjedništvo izabrani su dr. se. Vlado
Topić, dipl. ing. Ilija Gregorović i prof. dr. sc. Slavko
Matić; za zapisničara tajnik HŠD-a dipl. ing. Hranislav
Jakovac; za ovjerovitelje zapisnika mr. se. Božidar Tomičić
i prof. dr. sc. Joso Vukelić; za članove verifikacijsko-
kandidacijsko-izbornog povjerenstva dipl. ing.
Zvonko Rožić, dipl. ing. Damir Delač, dipl. ing. Stjepan
Vidaković i dipl. ing. Zlatko List; u Povjerenstvo za
zaključke prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. ing. Tomislav
Starčević, dipl. ing. Ivan Hodić, prof. dr. sc. Branimir
Prpić i dipl. ing. Hranislav Jakovac.


Dr. Topić se u ime izabranih zahvalio na ukazanom
povjerenju i pozvao Verifikacijsko-kandidacijsko-izborno
povjerenstvo da utvrdi broj nazočnih predstavnika
delegata. Prema izvješću odnosnog povjerenstva,
sukladno članku 26. Statuta HŠD-a, od 72 predstavnika
(delegata) s pravom glasa, nazočno je 65 ili 90 %
(popis delegata po ograncima s vlastoručnim potpisom
prilog je ovom Zapisniku), pa će sve odluke donesene
na ovoj Skupštini biti pravovaljane.


Slijedio je poziv nazočnima, posebice gostima, da po
želji pozdrave Skupštinu. Nazočnima se obratio direktor
Hrvatski šuma d.o.o. Željko Ledinski, dipl. ing. Zaželjevši
Skupštini uspješan rad, naglasio je kako je ovo
prvo obraćanje člansvu HŠD-a, ne više direktora javnog
poduzeća, nego trgovačkog društva, koje bi trebalo
omogućiti bolje poslovanje i osigurati boljitak za njegove
zaposlenike i u konačnici za cijelu zajednicu. Odao je
priznanje člansvu HŠD-a, koje je bilo vrlo aktivno posebice
u zadnje vrijeme raspravljajući o niz pitanja značajnih
za struku i poduzeće. Vrlo značajnim smatra zalaganje
članova na promicanju struke i tumačenju šumarskih
gledišta i saznanja javnosti, koja nedovoljno educirana
nepovoljno reagira na normalne poslove koje nam nalaže
struka. Svima nam je zadaća približiti struku javnosti
i truditi se, unatoč tome što nemamo baš podršku čak
niti javnih medija. Možda je to zato što nismo ekscesni,
samozatajno radimo a to nažalost nije vijest koja privlači.
No, upornost se na kraju uvijek isplati i naša je zadaća
omogućiti našim kolegama utjecaj izvan šumarskih
institucija. Tako je već tridesetak šumarskih inženjera
zastupljeno u tijelima javnih ustanova zaštite okoliša, u