DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 87     <-- 87 -->        PDF

šuma i osnovnih principa šumarstva) ispitanika te njihove
vizije budućnosti gospodarenja i zaštite šuma u
Hrvatskoj. Posebno su nas zanimali njihovi komentari
i "pitanja koja bi postavili šumarima".


85 % ispitanika smatra da nije dovoljno informirano
o stanju šuma u Hrvatskoj - čija je odgovornost
da ih o tome informira?


Vjerojatno je upravo zbog te neinformiranosti čak
50,8 % ispitanika odgovorilo da bi trebalo zakonom
zabraniti sječu u gospodarske svrhe! 83,7 % nikada
nije čulo za pojam potrajno gospodarenje šumama i
smatra da bi nakon bilo kakve sječe trebalo provoditi
pošumljavanje (načelo: dvije nove sadnice za svako
srušeno stablo) dok prirodnu regeneraciju smatra nedostatnom
i lošom (???). 89,3 % njih odgovorilo je da
gospodarske šume u Hrvatskoj propadaju te da je Hrvatska
(u odnosu na Europu) ekološki srednje očuvana
zemlja, ali da joj u zadnje vrijeme sve više prijeti opasnost
od uništenja prirodnih bogatstava, te da bi zamjenom
drva umjetnim materijalima većim dijelom riješili
problem očuvanja šuma.


41,1 % ispitanika, nakon popunjene ankete, zapisalo
je svoje komentare i pitanja šumarskoj struci, što dokazuje
velik interes javnosti. Mi smo njihove komentare
podijelili u dvije grupe:


Zahtjevi:


1.
Želimo više informacija; edukativnih emisija na
TV-u!-21,6%
2.
Čuvajte naše šume! - 19,3 %
3.
Koliko posječete toliko i posadite; organizirajte javne
akcije pošumljavanja- 13,6 %
Pitanja:


1.
Zašto "loše" postupati sa šumom?; zašto sječete
šume?-19,3%
2.
Razna stručna pitanja - 20,4 %
3.
Zašto izvozite poluproizvode - 5,7 %
Nakon što su ispitanici popunili anketni listić, dali
smo im da pročitaju komentare na neka od pitanja iz ankete.
Zatim smo im postavljali pitanja u smislu: da li
smatrate da su vam ove nove informacije korisne, da
li smatrate da vas se one tiču, itd. Rezultat: 86,3 %
ispitanika odgovorilo je pozitivno na naše upite.


Rezultati ankete, ali i cijele manifestacije, dokazali
su našu pretpostavku da je javnost vrlo zainteresirana za
pitanje šuma i brigu o njima, a istodobno slabo (pogrešno?)
informirana, čime su stvoreni idealni uvjeti za međusobno
nerazumijevanje i ishitrene osude. Konkretni
dokaz tome često je pitanje koje su ispitanici upisivali u
ankete: "Zašto nerazumno siječete šume?". Gubitak povjerenja
u šumarsku struku trebao bi nas zabrinuti i potaknuti
da razmislimo o odnosu prema zainteresiranim
skupinama (uostalom, one imaju sve veći utjecaj na to
što će se događati sa šumama i šumarstvom!).


Prema našem mišljenju, odnosi s javnošću i edukacija
moraju biti jedan od prioriteta struke u budućnosti
(što je naglašeno i u nacrtu Nacionalne šumarske strategije
i politike). To je odgovornost struke, ako već ne
prema javnosti, onda prema onome što najviše cijenimo
- našim šumama.


Autori:
Ana Željezić i Ivan Mahnić,
studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studentska Udruga Šumarstva (sof@hrast.sumfak.hr)
Svetošimunska 25, Zagreb


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


OD TRGA MAZURANICA DO SV JURE I NATRAG stručna
ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva ogranak
Zagreb na područje Dalmacije


Stručna ekskurzija HŠD - Ogranak Zagreb na područje
Dalmacije organizirana je s ciljem upoznavanja
problematike gospodarenja u Upravi šuma Split (Šumarije
Sinj, Makarska i Šibenik).


Ekskurzija je trajala od 2. do 4. travnja (nedjeljautorak),
a odazvalo se 29 članova i gostiju. Sudionike
je pratilo lijepo vrijeme i dobro raspoloženje.


Točan polazak u 7 h, kratko zadržavanje u motelu
"Borje" u Korenici, obećavali su točno pridržavanje
"programa ekskurzije", a sastavio ga predsjednik ogranka
dipl. ing. Herbert Krauthake r sa suradnicima
(koji nažalost zbog zauzetosti nije putovao).


Nakon duge vožnje uz obalu Peručkog jezera, kroz
područje šumarije Sinj, stigli smo do brane na jezeru
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 88     <-- 88 -->        PDF

gdje nas je dočekao upravitelj šumarije Sinj, kolega
Vlatko K utero vac dipl. ing. sa suradnicima. Nakon
dobrodošlice, upravitelj je u opsežnom izlaganju predočio
sve aktivnosti koje se tijekom godine posebice
provode u toj velikoj šumariji, na podizanju, uzgajanju
i zaštiti šuma. Velike probleme predstavlja obrana od
šumskih požara i saniranje šteta. Tijekom razgovora
razvila se opširna rasprava.


Slika 1. O gospodarenju, točnije zaštiti šu


ma sinjske šumarije govorio nam


je dipl. ing. Vlatko Kuterovac,


upravitelj šumarije


(Foto: A. Frković)


Nakon prigodnog ručka u šumarskom objektu kod
brane, domaćini su nam nazdravili, te uz pjesmu i gitaru
kolege dipl. ing. Davora Kapeca, nastavilo se
druženje.


Prije odlaska, još smo jednom razgledali branu Peručkog
jezera, koju je neprijatelj tijekom Domovinskog
rata minirao, s nakanom da u bezumnoj nemoći
vodnim valom zaprijeti cijelom Sinjskom polju i nizvodnim
naseljima uz Cetinu uključujući i Omiš. Vodena
masa od preko 500 milijuna kubika prouzročila bi
vodeni val od 20 m visine i više, te uništila sve pred sobom.
Pakleni plan nije ostvaren, i danas je brana vrlo
kvalitetno sanirana te predstavlja jednu od najvećih
brana takve vrste na svijetu.


Nakon toga krenuli smo predivnim krajolikom
smjerom Sinj, Cista Provo, Brela, Makarska za Drvenik
u hotel Ouercus (vlasništvo Hrvatskih šuma) koje
je naše konačno odredište.


Večera, spavanje doručak i polazak autobusom 3. 6.
(ponedjeljak) u po programu predviđeno vrijeme na
sastanak s organizatorima našeg posjeta Biokovu.


Na ulazu u Park Prirode Biokovo, dočekali su nas
upravitelji šumarije Makarska, dipl. ing. Boris Šabić
sa suradnicima i gospodin Filip (Vilim) Šabić, šumarski
lovni stručnjak, umirovljeni upravitelj šumarije, koji


Slika 2. Obnovljena brana Peručkog jezera, s cvatućom brnistrom
na kruni i vanjskim stranama
(Foto: A. Frković)


u ime zakupnika lovišta Biokovo, g. Ivice To d o r i ć a,
upravlja stručnim dijelom gospodarenja lovištem Biokovo.
Krenuli smo terenskim automobilima, dobrom
ali uskom cestom na Biokovo, prema najvišem vrhu
Sv. Juri. Usput smo se zaustavili na više mjesta, gdje
nam je upravitelj Boris dao informacije o aktivnostima
šumarije na podizanju i zaštiti šuma, a posebno o obnovi
nakon požara koji iz godine u godinu poharaju
znatan dio površina šuma, koje su uz velike napore podignute
na ovim krškim terenima, zahvaljujući
stručnom znanju i velikom trudu prethodnog i
sadašnjeg šumarskog osoblja. Promatrali smo s
vidikovca "Ravna Vlaška" prostrani zeleni tepih alepskog
i crnog bora koji se prostire od podnožja Biokova
do morske obale, što pogledu s visoka na otoke daje
prekrasan sklad kamena, šume i mora.


Obnova šuma nakon požara, koji se nažalost događaju
unatoč opsežnim preventivnim mjerama, vrlo je
uspješna, zahvaljujući prirodnim osobinama alepskog
bora, čije sjemenje podnosi visoku temperaturu. Ono
je obavijeno otpornom ovojnicom, a nalazi se u zatvorenom
češeru. Tako sjemenje nakon požara ostaje u
krošnji sačuvano i nakon jakog požara pa i naknadno
naplodi površinu i stvori gusti pomladak.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Slika 3. Pogled sa strmih strana Biokova na Makarsku
(Foto: F. Grospić)


O neposrednoj prošlosti šumarstva Biokova i Makarskog
priobalja te o zahvatima u lovstvu, opširno nas
je informirao naš stari prijatelj šumarski i lovni stručnjak,
zaljubljenik prirode, gospodin Filip Šabić (kojemu
su ime Vilim matičari zamijenili u Filip). On nam
je rekao da na Biokovu ima preko 1 200 biljnih vrsta,
od kojih pet endemičnih. Mnogi strani i domaći bota


ničari istraživali su vegetaciju Biokova. Zanimljivo je
da je jedan talijanski botaničar nazvao jednu vrstu luka
koju je otkrio na Biokovu po imenu svoga pratioca Filipa
latinskim imenom Allium philipensis.


Osobito je značajan pothvat unošenja divokoza i
muflona u Biokovski masiv. Prije 30-ak godina uneseno
je 48 divokoza, da bi se u prijeratnom razdoblju populacija
popela na preko 1 000 grla. Nakon ratnog stradanja,
populacija se ponovo obnovila zahvaljujući
stručnom radu osoblja uz svestranu podršku struci od
strane lovozakupnika Todorića.


Tom prilikom sam se sjetio davne 1964. g. kada
sam bio u pratnji francuskog lovnog stručnjaka iz Marseilla,
kojega sam nekoliko dana vodio po Velebitu. On
je izračunao lovno ekonomski-kapacitet Velebita za divokozu
u količini od 6 000 grla, stoje u odnosu na površinu
realno, jer su životni uvjeti za divokozu na Velebitu
ipak lošiji. S time se složio i moj sugovornik i susjed
u autobusu dipl. ing. Alojzije Frković , naš poznati
lovni ekspert koji se zauzima za intenzivnije unošenje
divokoza u višlje predjele Velebita.


Pri usponu do jednog vidikovca, do nas je došao
glas daje stanje utakmice Hrvatska-Meksiko 1:0, a mi
nismo ni posumljali da to nije za Hrvatsku, što nam je
dalo poleta za daljnji uspon.


Poslije smo automobilima došli do samog vrha Sv.
Jure (1 762 m n.v.), stoje gospodin Filip s ponosom rekao,
da je 5 m više od Velebita rječima "mjerili su oni
mjerili ali uzalud". Da sam ja kao ličanin ranije znao da
ću to doživjeti, bio bih s mojim planinarima nabacao pedesetak
kubika kamena na Vaganski vrh (1 757 m n.v.).


Nakon ugodnog boravka pod vrhom i prigodnog
domjenka, spustili smo se automobilima do autobusa,
pozdravivši se sa ljubaznim domaćinima koji su nam
zaželjeli sretan put i ponovni posjet Biokovu.


Malo gorčine osjetili smo pri saznanju da smo izgubili
od Meksika. Navečer je naš kolega Kapec, ne u lošoj
namjeri, raspalio u hotelu uz gitaru "La cucaracha,
la cucaracha" i još druge meksičke pjesme. Dobro smo
prošli jer u hotelu nije bilo žestokih navijača, mogli
smo nedužni stradati.


Treći dan, utorak danje povratka i posjeta Nacionalnom
parku "Krka" na području šumarije Šibenik. Polazak
je bio u 7 h nakon doručka i pozdrava s ljubaznim
osobljem hotela "Quercus". Usput smo se divili ljepoti
krajolika koji se doimao još ljepšim u jutarnjim satima.
Imali smo prilike ponovno vidjeti obnovljene šume, što
su nakon požara silnom snagom krenule na već stvorenom
šumskom tlu da nadoknade štetu i izgubljeno vrijeme.
Bit će to sastojine mnogo ljepše nego one prethodne,
koje su počinjale svoj rast na mnogo siromašnijem
tlu. U autobusu se vodila stručna rasprava po grupama.
U mojoj blizini posebno su se isticali Dragutin Böhm,
Alojzije Frković i gost prof. dr. Zeljko Polj ak.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Slika 5. Prioodne i pejsažnc vrijednosti Krke posebno dolaze do
izražaja na slapištu Skradinski buk
(Foto: A. Frković)


Prije ulaska u Nacionalni park, u naš je autobus
ušao upravitelj šumarije Šibenik, dipl. ing. Branko
K e k e 1 i ć, koji nas je pozdravio i informirao o programu
posjeta N. P. Tom prilikom iznio je podatke o šumariji
Šibenik i aktivnosti s kojima se šumarija bavi,


kao i sve informacije o osnivanju Javne ustanove N. P.
"Krka", upravljanju i kronologiji događanja od proglašenja
1985 godine. To je sedmi naš Nacionalni park
(osmi je NP "Sjeverni Velebit").


Po izlasku iz autobusa počeli smo obilazak slapova
Krke kao najveće atrakcije N.P To je sedam velikih
slapova složenih od bezbroj manjih, sve jedan ljepši od
drugog. Divili smo se ljepoti koju je teško opisati. Bujna
vegetacija sa preko 860 različitih vrsta, bogata fauna,
važni povijesni i kulturni spomenici, brojna nalazišta
iz pretpovijesnog razdoblja i ostaci srednjevjekovnih
utvrda daju još veće značenje Nacionalnom parku.


Nakon detaljnog obilaska došli smo do odmorišta
na podnožju slapova s visinskom razlikom od preko
200 m gdje su nas dočekali ostali domaćini na čelu sa
dr. Vladom Topićem, diplomiranim inženjerom, s
kojim je bio i naš tajnik dipl. ing. Hranislav Jakovac,
koji nam se tamo pridružio nakon nazočenja
skupštini HŠD ogranak Split.


U ime ŠD Ogranak Split, srdačne pozdrave dobrodošlice
uputio nam je predsjednik Ogranka dr. Vlado
Topić, koji se u svom obraćanju osvrnuo na stanje struke,
strategiju razvoja, ljudske resurse, kreativnost, zajedništvo
i posebno na opće funkcije šume, koja u novije
vrijeme poprima sve veće značenje. Na ovako srdačnom
dočeku u naše ime zahvalio se dopredsjednik
našeg ogranka Slavko Horvatinović, dipl. ing. Na
tom odmorištu priređen je i zajednički ručak, nakon
čega je uz gitaru i pjesmu nastavljeno druženje do vremena
predviđenog za povratak.


Do autobusa nas je čekao dosta oštar uspon i povelik
broj stepenica. Kad sam vidio kako dobro kroče
naši stariji članovi, nisam se mogao oduprijeti uvjerenju
da redovito posjećuju teretanu. Kako je kolega Kapec
nosio gitaru i pjesmom olakšavao uspon, meni je
dodao svoju tešku torbu. Kada smo došli do autobusa
zamolio sam ga da mi bar pokaže stoje to tako teško u
torbi. Bilo je to desetak kilograma nota i pola kilograma
teška inspektorska značka. Koliko povjerenja, a
poznajemo se "tek" 45 godina. Pozdravili smo se s našim
dragim domaćinima i krenuli.


Uz ugodnu atmosferu u autobusu i sigurnu vožnju
vozača Marijana, stigli smo na Mažuranac oko 22 h.
Bilo je nezaboravno!


Frane Grospić


Slika 6. Fotografija za uspomenu; u NP Krka podno Skradinskog
buka u društvu s domaćinima pred povratak u Zagreb
(Foto: A. Frković)