DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IZ ŽIVOTA I RADA STUDENATA ŠUMARSTVA


OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE
Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002.


Ekološka sekcija Studentske Udruge Šumarstva,
sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, aktivno se
uključila u ovogodišnju manifestaciju obilježavanja
Dana planeta Zemlje. U organizaciji Zelene akcije i
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,
ekološkim je udrugama pružena prilika da se predstave
kroz svoje programe i ciljeve te da upozore građanstvo
na probleme koje smatraju aktualnima.


Osnovni ciljevi naše udruge bili su: skrenuti pozornost
na činjenicu daje ekologija sastavni dio šumarske
znanosti (i struke!), prezentirati šume i šumarstvo
Hrvatske (koliko je bilo moguće s obzirom na vremenska
i prostorna ograničenja) te, nama možda i navažnije,
ispitati poznavanje šum(ar)ske problematike i javno
mnijenje.


Za ovu je prigodu Ekološka sekcija pripremila materijale
prezentirane na štandu i četiri panoa (postavljeni
na Cvjetnom trgu u Zagrebu) koji su sadržavali osnovne
podatke o šumama, organizaciji šumarstva, po-


Slika 1. Štand i dio panoa u Preobraženskoj ulici
(Foto: I. Mahnić)


vijesti, aktualnim procesima (reorganizacija Hrvatskih
šuma, Nacionalna šumarska politika i strategija, novi
Zakon o šumama), flori i fauni šuma, zaštiti prirode, iskorištavanju
šuma itd. Poseban pano posvećenje požarima
koje smo istakli kao jedan od većih problema u
šumarstvu, a koji je u izravnoj vezi sa širom javnošću
(glede prevencije, pojave pa i gašenje požara). Na
štandu su bile izložene i neke od publikacija kao npr.
Šume u Hrvatskoj, časopisi Šumarski list i Hrvatske


šume itd.. Na štandu smo dijelili edukativne letke (o
Parku prirode Medvednica, o požarima, te "komentare"
na pitanja postavljena u anketi).


Svojim stručnim savjetima profesori i asistenti Šumarskog
fakulteta pomogli su izradu materijala, dok su
stručnjaci Hrvatskih šuma pružili relevantne informacije
te donirali promotivne materijale.


Uz štand i panoe "dežurali" su studenti Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su zainteresiranim
posjetiteljima pomagali u pronalaženju informacija
te provodili pripremljenu anketu. Anketa je trebala
pokazati informiranost (poznavanje trenutnog stanja


Slika 2. Anketa
(Foto: O. Livada)


Slika 3. Informativni pano


(Foto: I. Mahnić)