DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Sjeme plutnjaka bere se na klasičan način sa zemlje
ili pomoću postavljenih cerada. Klijavost sjemena
ubranog pomoću cerada malo je veća od onoga skupljenog
sa zemlje (97 % / 87 %).


Obavljena su istraživanja ponašanja sjemena u raznim
uvjetima, pri promjeni temperature i vlage, što je
omogućilo korisna saznanja.


Žirevi plutnjaka imaju reduciranu i neujednačenu razinu
spavanja (zbog embrionalne nezrelosti) te stratifikacija
daje lagani porat klijavosti. Stratifikacija na 0 °C
s 12 % vlage uz primjenu supstrata u razdoblju od 42 dana
daje dobre rezultate. Klijavost žira ostaje nepromije-


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


njena i nakon 9 mjeseci, a ta su svojstva nepromijenjena
i do jedne godine.


Čuvanje žireva na višoj temperaturi (npr. 5 °C) i manjoj
vlažnosti (npr. 34 %) ne daje dobre rezultate. Žirevi
koji se drže na temperaturi nižoj od 0 °C trpe oštećenja
od smrzavanja.


Uporaba vrećica od polietilena uz kontroliranu temperaturu
i vlagu omogućuje očuvanje klijavosti sjemena
do vremena koje je optimalno za sjetvu.


Frane Grospić dipl. ing.


INTERLAUB 2001.
50. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O BJELOGORIČNOM DRVU U
OFFENBURGU - NJEMAČKA U VREMENU OD 8. 11. - 11. 11. 2001.


U Offenburgu (Baden-Württemberg) 9. studenog
2001. godine, održano je redovito godišnje sada već


50. međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u
organizaciji Udruge pilanara i drvne industrije Baden -
Württemberg.
Mr. sc. Josip D u n d o v i ć, dipl. ing. šum. - savjetnik
i Darko B i šćan, dipl. ing. šum. - komercijalist, Direkcija
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb, Jurica Tomljanov
i ć, dipl. ing. šum. - upravitelj Uprave šuma Senj, Stjepan
Kovačević, dipl. ing. šum. - rukovoditelj Komercijalnog
odjela Uprave šuma Bjelovar te Marijan Kofer,
dipl. ing. šum. - GIU CROATIADRVO Zagreb.


Pozvani su kao predstavnici Hrvatske od Udruženja
pilanske i drvne industrije Baden Württemberg, utemeljitelja
ovog savjetovanja. Sudjelovanje naše delegacije
poželjno je i potrebno, jer hrvatska proizvodnja, prerada
i trgovina tvrdim bjelogoričnim drvom zauzima značajno
mjesto u europskim razmjerima.


Na Interlaub 2001. došli su predstavnici iz Francuske,
Belgije, Švicarske, Austrije, Njemačke i Hrvatske,
te predstavnici ministarstva, šumarstva, pilanske i drvne
prerade, proizvođača furnira, građevinske stolarije,
parketa, namještaja i dijelova namještaja, konzalting
poduzeća, trgovine - dakle lanca proizvodnje (sirovina


- prerada - finalna proizvodnja - trgovina i konzalting
za tvrdo drvo bjelogorice) iz Europe.
Na savjetovanju su bili iznijeti referati:


1.
Tržište bjelogoričnog drva s Francuskog i Europskog
stajališta
gospodin Rene Maechler, potpredsjednik
francuskog udruženja pilanara i glasnogovornik


Udruženja, potpredsjednik europskog udruženja
pilanara


2.
Aktualni događaji na tržištu bjelogorične oblovine
-
gospodin Klaus Hummel, predsjednik udruženja
pilanske i drvne industrije Baden - Württemberg
i glasnogovornik za bjelogorično drvo
3.
Aktualno stanje tržišta oblog i piljenog bjelogoričnog
drva u Njemačkoj
-
gospodin W. Koope, glasnogovornik Udruženja
pilanske i drvne industrije Sjever
4.
Aktualni izgledi i tržni zahtjevi u izvozu bjelogoričnog
drva u Aziju
-
gospodin K. P o 1 z, glasnogovornik za bjelogorično
drvo Austrije
U ovom dijelu, kao i na prethodnim savjetovanjima,
podnijeto je i zajedničko izvješće "Hrvatskih šuma",


p.o. Zagreb i GIU CROATIADRVO o stanju i kretanjima
proizvodnje i tržišta bjelogoričnog drva u Hrvatskoj.
Referat je podnio g. Marijan Hofer.
U drugom dijelu savjetovanja, moderator Dr. Brucker,
ravnatelj Udmženja pilanske i drvne industrije
Baden - Württemberg, usmjerena je rasprava na sljedeće
teme:


1.
Certificiranje šuma, korišteni sustavi PEFC i FSC,
sukobi između ova dva sustava, produžetak certifikata
na proizvodni lanac do krajnjeg korisnika,
2.
Zašto izostaju investicije u sektoru prerade drva u
EU, a pojačano se premještaju u istočno-europske
države,
3.
Kako uskladiti nesklad između šumarske ponude
oblovine u svim napadajućim kvalitetama i vrstama


ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 80     <-- 80 -->        PDF

drva s ograničenim traženjima kupaca piljene grade
i izrađenih sortimenata definirane kvalitete, dimenzija
i vrste drva, te kako to sve uskladiti i u cijenama
radi očuvanja konkurentnosti.


U raspravi je sudjelovao veći broj sudionika s
postavljenim pitanjima, a odgovor su pokušali dati
predstavnici pojedinih zemalja i njihovih udruženja te
institucija:


g. B. Cullier, Francuska, voditelj marketinga Nacionalnog
ureda za šume (ONF), Strasbourg,
K. Hummel, Njemačka, predsjednik Udruženja
pilanske i drvne industrije Baden - Württemberg i
glasnogovornik za bjelogorično drvo,
M. Joos, Njemačka, voditelj referade za drvo u
Ministarstvu za prehranu i poljoprivredno područje
- Baden - Württemberg
-
W. Koppe, Njemačka, glasnogovornik Udruženja
pilanske i drvne industrije Sjever,
-
R. Moechler, Francuska, glasnogovornik za bjelogorično
drvo - Francuska i Europa, potpredsjednik
Europskog udruženja pilanara (EOS)
K. Po Iz, Austrija, glasnogovornik za bjelogorično
drvo Austrije,
-
R. Schafroth, Švicarska, glasnogovornik za bjelogorično
drvo Švicarske
g. Hess, Švicarska, vlasnik poduzeća za preradu
drva, investitor u Rumunjskoj,
M.Hofer iJ. Dundović, Hrvatska, predstavnici
u ime šumarstva i prerade drva iz Hrvatske.
Rasprava je bila vrlo živa i svrsishodna s naglascima
na moguća rješenja. Iz rasprave se po temama mogu
naglasiti sljedeća razmišljanja i stajališta:


Ad. 1. Certifikacija


certifikacija je pokrenuta radi zaštite tropskih šuma
od krčenja i premošćivanja bojkota uvoza drva iz
tih šuma,
uslijed pojačanih pokreta za očuvanjem prirode
certifikacija je nametnuta šumarstvu u cijelom svijetu,
u Europi su aktualni FSC (južnoamerički i engleski)
i PEFC (srednjeeuropski) sustavi među kojima
vladaju interesni sukobi i međusobno nepriznavanje,
većina zemalja Europe, a u tome sve članice EU,
podržavaju sustav PEFC jer se smatra prikladnijim
i jeftinijim za europske uvjete,
i Hrvatska je podržala sustav PEFC, ali je započeto
certificiranje po sustavu FSC jer su to tražili kupci;
oko ovog je bilo dosta rasprave nakon našeg obrazloženja
da moramo udovoljiti željama kupaca (Falijana);
rečeno je da kao kandidati za ulazak u EU
moramo i djelom pokazati da smo spremni i provoditi
dogovore članica EU i odlučnije se suprostaviti
pritisku FSC; izrečena je i zanimljiva tvrdnja da


zemlje bez vlastite sirovine (Italija) podržavaju
FSC sustav, što upućuje na jaču marketinšku aktivnost
ovog sustava i jaču financijsku moć od PEFC


sustava,
certifikacija šuma mora se produžiti kroz cijeli proizvodni
lanac za drvo u bilo kojem obliku prerade i
iskorištavanja, čime će se ispuniti smisao i svrha
certifikacije, jer osim ponude i potražnje na tržištu
je važno i povjerenje.
prema podacima UN ECE, sredinom 2001. godine
certificirano je šuma:


po FSC
Švedska - 43 %
po PEFC
Finska - 60 %
Poljska -16 % Norveška - 23 %
HrvatskaUjed. Kraljevstvo
-10 %
- 4 %
Njemačka
Švedska
- 12%
-4 %
Ostale zemlje Europe - 6 % Austrija -1 %
SAD -12 %
Ostali -19 %


Sveukupno oko 19,5 mil. ha Sveukupno oko 36,8 mil. ha


Ad. 2. Premještanje proizvodnje u istočno-europske zemlje i smanjivanje ulaganja
u proizvodnju u matičnim zemljama Zapadne Europe


Uz već rečeno u pojedinim referatima, u raspravi su
iznijeti elementi motivacije za investiranje u Rumunjskoj
na primjeru kojeg je izlagao gospodin Hess iz Švicarske:


njegov holding ima 6 tvrtki u Francuskoj i tvrdi da
bez Rumunjske ne bi mogli opstati u sljedeće 3 godine,
u Rumunjskoj je investirao u pilanu, proizvodnju
furnira, ploča, lameliranih elemenata i oplemenjenih
dijelova iz drva za automobilsku industriju (kaže
da u Rumunjskoj radi 20 000 zaposlenih za automobilsku
industriju Mercedes),


-
za Rumunjsku se odlučio jer ima obilje sirovine i
dobru stručnu radnu snagu uz nisku cijenu rada;
smatra da treba ispuniti sljedeće uvjete za uspješno
poslovanje u Rumunjskoj:


Njemačko vodstvo - koje tamo živi i zna jezik


Rumunjski partner s vezama s Vladom - stranci nemaju
šansi rješavati administrativne probleme


puno kapitala - morate imati vlastitu vodu, struju,
velike zalihe rezervnih dijelova.
Onaj tko ima dobar projekt s visokovrijednim proizvodima
i puno kapitala, može uz navedene uvjete uspješno
poslovati u Rumunjskoj.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ad. 3. Nesklad ponude oblovine i potražnje prerađenih proizvoda u smislu kakvoće
i cijena, te uporabljivosti neodgovarajućih dijelova drva i vrsta drva


Ova tematika zahvatila je pitanja vrlo širokog spektra,
kao stoje npr. crveno srce kod bukve, pojmovi "nisko
- visoko vrijedno" drvo, uklapanje dijelova drva s
"greškama" - kvrge i si. u konačni proizvod, pojam
"greška" drva ako je ono inače zdravo, kako iskoristiti
što više drvne mase i si., kako primjereno uskladiti cijene
sirovine s cijenama iz njih dobivenih tržišno traženih
proizvoda. U raspravi na tu temu, koja je bila vrlo
snažno poticana i iz publike, može se naglasiti:


-
velika je vlastita pogreška proglasiti i upotrebljavati
iraz "nisko vrijedno" drvo, "kost nije meso - ali
kvrga je drvo" (Polz, Austrija)
-
bilo bi dobro kada bi mogli od stabla uzeti samo
ono što nam odgovara a ostatak ostaviti da raste, no
kako to nije izvedivo onda treba:


naći kupce za sve Sortimente - ali uz pravu cijenu,


povećati potrošnju i preradu usitnjavanjem u ploče i
druge proizvode - iz sirovine koju "naizgled" tržište
ne traži,


povećati potrošnju u proizvodnji energije u zamjenu
za skupo plaćenu naftu (korištenje biomase),


sortiranje šumskih sortimenata prema namjeni uz
adekvatne cijene,


povećati cijene izrazito traženog drva i sortimenata
da bi se moglo sniziti cijene manje traženih sortimenata,


nastojati dugoročnije dogovarati sječu i proizvodnju,
te preradu prema tržnoj potražnji a ne proizvoditi
neovisno o tome treba li ili ne treba tržište takvu
robu,


cijene oblovine u osnovi mogu se izvesti samo iz
međunarodno važećih cijena piljene građe,


treba raditi na promociji i edukaciji korisnika i kupaca
proizvoda iz drva; u tu svrhu se organiziraju
razne manifestacije ("tjedan drva i si.") a formiraju
se i fondovi za unapređenje prodaje drva, iz šumarstva
i iz drvne industrije, na temelju prodanog m3
robe,


potrebno je promovirati ideju "NATUR - PUR" -u
slobodnom prijevodu "ČISTA PRIRODA", jer smo
kroz industrijsku preradu ali i supstitute za drvo dovedeni
u situaciju daje dobro samo ono drvo koje je
najsličnije plastičnoj masi,


drvo je u mnogim segmentima istisnuto drugim materijalima,
što predstavlja značajne teškoće plasmana
nekih sortimenata npr. bukovih pragova, koji u
velikoj mjeri rješavaju pitanje uporabe bukve s crvenim
srcem a gotovo su nestali iz potražnje.
Na kraju je uz ostalo po ovoj temi, koja sama po
sebi može biti dostatna za dugotrajne rasprave, gospodin
Koppe izrekao misao koja odgovara težini ove problematike:
"onaj tko riješi ove probleme - riješio je
za budućnost najveće probleme šumarstva i prerade
drva".


Pilanarima je upućen savjet:


-
nužna je promjena strukture proizvodnje,
-
potreban je kontakt s arhitektima,
-
nužna j e izobrazba p i 1 anara,
-
potrebna je hrabrost i disciplina u ostvarivnju zacrtanih
ciljeva.
Idući sastanak "Interlaub 2002." održat će se u
Offenburgu drugog petka u studenom 2002. godine.


Ostali dojmovi:


Nastup predstavnika iz Hrvatske, kako u izvještaj- srednim kontaktima iskazivali svoj interes i na poslovnom
dijelu, tako i u raspravi, ugodno je primljen od nom planu,
vodstva savjetovanja i brojnih nazočnih koji su nepo


Zaključak:


Vrlo uspjeli konkretni nastup predstavnika iz Hrvatske
treba produbiti u razne oblike suradnje i umrežavanje
hrvatskog šumarstva i prerade drva u europske tokove,
udruženja i si. Upućenost na izvoz drva i proizvoda
od drva zahtijeva od nas ne samo trgovačko i konkurentsku
prisutnost već i ono u kreiranju politike i
struke u području stvaranja propisa, normi i si. - što
sve djeluje i na naše poslove i perspektive u našim djelatnostima.
Posebice se nameće potreba našeg djelova


nja u skladu s propisima i mjerama članica EU, čime se
i djelotvorno potvrđuje naša želja i namjere što skori jeg
članstva u EU. Na očekivanom nastupu iduće godine
bilo bi uputno nastupiti s problemskim referatom i u
raspravi.


Marijan Hofer, dipl. ing. šum.
mr. se. Josip Dundović, dipl. ing. šum.