DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 74     <-- 74 -->        PDF

oskudna sredstva (10 milijardi lira za razdoblje
2000. do 2002. g. podijeljenih između regija proporcionalno
štetama u proteklom petogodišnjem
razdoblju),
nedovoljna jasnoća o operativnoj odgovornosti i
nejasna podjela zadataka (dobrovoljci, vojska, policija,
itd.),
zabrana djelovanja tehničkih službi za pošumljavanje
u trajanju od 5 g. na opožarenim površinama
javnog dobra, šuma i pašnjaka,
nejasne odredbe za izravnu preventivu (radnje na
čišćenju šuma, ograničenju količine zapaljive biomase
i si.),
nedostatak uputa o programiranoj (dirigiranoj) vatri
kao preventivnoj mjeri i
nejasnoće između rizika i opasnosti u kontekstu odredaba
zakona.


Okvirni zakon ujedinjuje sve odrednice potrebne u
borbi protiv požara, od kojih je glavna obveza donošenje
plana predviđanja, preventive i gašenja požara.
Okvirni zakon je instrument za reguliranje svih aspekata,
s upozorenjem da je borba protiv požara kompleksan
problem koji se sastoji od tehničkih, političkih,
socijalnih i ekonomskih čimbenika.


Tiziana Panzavolta, Riziero Tibieri: Provjera
učinkovitosti borbe protiv borovog četnjaka pomoću
Bacillus thuringiensis-a i Diflubenzurona


U mediteranskoj zoni borov četnjak Thaumetopoea
pithvocampa (Den. i Schiff) je najpoznatiji štetnik, uzročnik
višestrukih problema ekonomskog i ekološkog
karaktera u slobodnoj prirodi i urbanim sredinama.


Gusjenice se hrane iglicama bora i tako uzrokuju defoliacijiu
koja smanjuje prirast i uzrokuje fiziološko slabljenje
stabala. Ovome treba dodati sanitarno-higijenske
štete uzrokovane raspršivanjem urtikarijskih dlačica
u ambijentu koje imaju gusjenice nakon treće godine života.
Oštećena stabla uglavnom nisu nepovratno izgubljena,
ali u urbanim sredinama prag tolerancije napada
je nizak jer sanitarno-higijenski moment nadilazi šumsko-
ekološki, zbog toga što prisutnost gusjenica četnjaka
može uzrokovati ozbiljne probleme za ljude i stoku.


Problematika vezana uz borovog četnjaka proučavana
je u mnogim zemljama, ali postignuti rezultati u


suzbijanju štetnika nisu primjenjivi u svim uvjetima.
Najuspješnija metoda suzbijanja četnjaka je uporaba
Diflubenzurona, koji ima komercijalno ime "Dimilin",
te preparat na bazi Bacillus thuringiensis-a. Ijedan
i drugi neškodljivi su za čovjeka i životinje.
Bacillus thuringiensis je entomopatogen, čije je
djelovanje uvjetovano povoljnim klimatskim prilikama,
posebno temperaturom. "Dimilin" ima šire djelovanje
i veću otpornost, uz napomenu da njegova uporaba
treba biti ograničena u određenim uvjetima, jer djeluje
i na ostale vrste koje imaju sličan ciklus razvoja.
Da bi se optimiziralo korištenje kemijskog i biološkog
preparata protiv borovog četnjaka u raznim fazama
razvoja trebat će još naknadna istraživanja.
U razdoblju od 1995. do 1997. g. u Toskani su
obavljena istraživanja u dvije borove sastojine, gdje je
evidentiran napad četnjaka. Obavljena su tretiranja s
raznim dozama preparata. Bacillus thuringiensis je primjenjivan
u dva preparata: "Biobit" i "Thuricide", a
Diflubenzuron pod nazivom "Dimilin". Nakon primjene
uhvaćeni su pomoću lovka s feromonom primjerci
gusjenica i dani na laboratorijsko istraživanje.


Ustanovljeno je da je razvoj leptira u retrogradnoj
fazi, što se očituje naglašenim smanjenjem plodnosti
ženki i povećanim mortalitetom gusjenica. To je ustanovljeno
usporedbom s primjercima iz gnijezda netretiranih
stabala.


Biobit u praksi predstavlja manje učinkovit preparat,
ali se odlikuje većom rezistencijom. Thuricide pak
daje bolje rezultate u borbi protiv borovog četnjaka,
kada je cilj u što kraćem vremenu reducirati populaciju
gusjenica leptira.


Ova istraživanja upućuju na činjenicu da u borbi
protiv borovog četnjaka nije uputno odabrati jedinstveni
način, jer odabir sredstva i metode ovisi o ambijentalnim
uvjetima i namjeni borovih kultura.


U produktivnim borovim kulturama i onima turističko
rekreativne namjene uputno je upotrebljavati Dimilin,
a u područjima u kojima se treba respektirati
ravnoteža izmađu raznih komponenata biocenoze
opravdanija je primjena preparata na bazi Bacillus thuringiensis-
a, koji neće uzrokovati štetno djelovanje na
ostalu faunu.


MONTI E BOSCHI


(Talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)


Iz broja 1 siječanj-veljača 2002. izdvajamo osvrte Starost stabala, a posebice maksimalna dob koju
na sljedeće članke: može doživjeti pojedina vrsta, od posebnog je interesa
ne samo sa šumarskog stanovišta već i zbog mnogih


Renzo Motta, Paolo Nola: Zeleni "starci" u


povjesnih, kulturoloških, prirodoslovnih i religioznih


Italiji i svijetu-životna dob stabala između nauke i


razloga.


legende
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Česta pitanja "koliko je staro ovo stablo" i "koliko
godina doživi ova vrsta" prelaze okvire uobičajene radoznalosti.
Nerjetko u procjeni životne dobi stabala
prevladavaju gledišta vezana za mit i legendu u odnosu
na stroge primjene znanstvenih saznanja.


Definiciju starosti stabala dali su 1995. g. Kaenell
i Schweingruber, a to je: dob jednog živog stabla
nastalog iz sjemena je broj godina proteklih između
formiranja prvog goda u kotiledonu i formiranja posljednjeg
goda.


Ustanovljenje točne starosti stabala vrlo je složena
operacija, i to je postao predmet proučavanja specializirane
discipline koja se zove dendrokronologija. To je
nauka koja se bavi vremenskim rasporedom godova u
prirastu stabala.


Ispravna procjena starosti po broju godova moguća
je u sjevernim zonama i zonama umjerenog pojasa, gdje


postoji jasna razlika između vegetativnog razdoblja i
mirovanja, iako je i to često vrlo teško.


Određivanje starosti bazira se na uzimanju poprečnog
uzorka (što predviđa obaranje stabla) ili uzimanje
izvrtka pomoću Presslerovog svrdla. U tom slučaju potrebno
je voditi računa o visini na kojoj se uzima uzorak
i godinama koje su stablu trebale da dosegne tu visinu.
Kod rada s Presslerovim svrdlom, kod debelih
stabala teško je doseći središnju srž te je potrebno vaditi
više izvrtaka. Uzimanje poprečnog uzorka uz obaranje
stabala ne dolazi u obzir kod monumentalnih povijesnih
stabala, te u zonama od posebnog naturalističkog
interesa. Nikako nije moguće odrediti starost stabala
po njegovim dimenzijama ili procjenom broja godova
kod stabala s trulim ili šupljim deblom.


U daljnjem tekstu autor nudi popis vrsta za koje je
ustanovljena starost stabala veća od tisuću godina, koje
zbog inte -esantnosti navodimo:


Vrsta Starost
Pinus longaeva 4844
Fitzroya cupressoides 3620
Sequoiadendron giganteum 3266
Juniperus occidentalis 2675
Pinus aristata 2435
Pinus balfouriana 2210
Sequoia sempervirens 2200
Larix lyalli 1917
Juniperus seopulorum 1889
Pinus flexi lis 1670
Thuja occidentalis 1653
Chamaecyparis nootkatensis 1636
Taxodium distichum 1622
Pinus albicaulis 1267
Lagarostrobus franklin ii 1089


Starost stabala bila je nepoznanica
do polovice XX stoljeća. Ozbiljnim
proučavanjem počeo se baviti Edmund
Sc hum an, asistent A. E.
Douglass-a na sveučilištu u Arizoni.
On je 1957. g. otkrio stablo bora
Pinus aristata staro 4723. g., što je
bio tadašnji rekord. God. 1964. mladi
asistent Donald Currey, dobio je
dozvolu da sruši jedno stablo radi izrade
doktorske dizertacije i ustanovio
da ima 4844. g., stoje apsolutni svjetski
rekord.


Vrsta Pinus aristrata podijeljena
je u dvije podvrste, te je podvrsta
koja raste u Nevadi i Utah-u klasificirana
kao Pinus longaeva, a ona u


Slika


Arizoni, New Mexicu i Coloradu je
ostala Pinus aristata.


Lokacija
Wheeler Pk., Nevada, USA
Northern Patagonia, Chile
Sierra Nevada, California USA
Sierra Nevada, California USA
Central Colorado, USA
Sierra Nevada, California USA
Northern California, USA
Kananaskis, Alberta, Canada
Northern New Mexico, USA
Northern New Mexico, USA
Ontario, Canada
Vancouver Island, Canada
Bladen, North Carolina, USA
Central Idaho, USA
Tasmania, Australia


Pinus longaeva (Utah USA) je
najstarije živo stablo koje ima
gotovo 5000 g.


Godina mjerenja
Currey 1965
Lara, Villalba 1993


M. Hughes, R. Touchan, E.Wright
Miles and Worthington 1998
Brunstein and Yamaguchi 1992
A. Caprio
E. Fritz
Worrall 1990
H.Grissino-Mayer, E.Warren
T.Swetnam, T. Harlan
Kelly and Larson 1997
L.Jozsa
Stahle, Cleaveland, Hchr 1988
Perkins and Swetnam 1996
Cook et al. 1991
Slika 2. Ariš u Alta Valmalenco je najstarije
stablo Italije, ima preko 1000 g.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Slika 3. Fitzroya Cupressoides u "Humbold State Park" Nacionalnom
parku "Los Alerces" preko 1000 g.


To nisu visoka stabla (do 20 m), a rastu u sušnim
predjelima na visini od preko 3 000 m n.v.


U Italiji, kao i u ostaloj Europi stabla ne dozive tako
veliku starost, najviše iz razloga stoje tu tisućljećima
prisutan antropološki utjecaj. Ipak u Alpama i Apeninima
ima grupa stabala izuzetne starosti.


Dendrokronološkim metodama evidentirane su starosti
nekih šumskih vrsta u Italiji:


Vrsta Starost god. Lokacija


Larix decidua 1057 Ghiacciaio Ventina (SO)
Pin us leucodermis 827 Monte Pollino (CS)
Pinus cembra 629 Bosco Aleve (CN)
Pinus laricio 551 Fosso Cupone (CS)
Fagus sylvatica 510 Monte Penna (GE)
Abies alba 494 Vallonc Madonna (RC)
Picea abies 447 Paneveggio (TN)
Pinus uncinata 442 Val Troncea (TO)
Pinus sylvestris 379 Brusson (AO)


Najstarija stabla rastu u graničnim uvjetima u odnosu
na nadmorsku visinu, siromašno tlo i reduciranu stanišnu
produktivnost. U optimalnim uvjetima vrste dosižu
znatno veće dimenzije zbog velikog prirasta, ali ne
tako veliku starost, koju je često teško utvrditi zbog truleži
ili šupljine u središnjem dijelu stabla.


U svijetu je evidentirano 16 vrsta koje mogu doživjeti
preko 1000 g. U Italiji je ariš najdugovječniji, ali i
mnoge ostale vrste dosežu višestoljetnu starost.


Enrico L. De Capua, Anna Maria Tor ni a: Pokusi
o otpornosti drveta poljskog jasena na napad
Hesperophanes cinereus (Villers)


Poljski jasen (Fraxinus angustifolia L., F. oxycarpa
Gaertn., F. oxiphylla Bieb.) je često smatran varijacijom
bijelog jasena (F excelsior), a ponekad i crnog jasena
(F. ornus) zbog morfološke sličnosti. Zbog svojih
pozitivnih karakteristika (visina preko 30 m, opseg
preko 3 m) je vrijedna šumska vrsta.


Drvo ovog jasena teže je i tvrde od drveta bijelog
jasena. Vrlo je elastično, i zbog te kvalitete upotreblja-


Slika 4. Sequoia sempervirens" Humbold State Park" California
USA-starost preko 1000 g.


va se za izradu raznih sportskih rekvizita.
U ovom članku autori iznose prve rezultate pokusa
otpornosti ovog drveta na napad bioloških agenata,
ponajprije insekata ksilofaga, od kojih se ističe vrsta
Hesperophanes cinereus (Villers) iz porodice Cerambicidae.


Ovaj insekt raširen je u cijeloj južnoj Europi, u mediteranskom
bazenu i Aziji. Ima ga u cijeloj Italiji. Odrasli
insekt dugačak je 15-23 mm i autori daju njegov
opis u svim fazama razvoja.


Insekt napada drvo listača, a po nekim autorima napada
i četinjače. Prouzrokuje znatne štete, jer ličinka
buši hodnike u zoni bijelike.


Slika 5. Hesperophanes cinereus odrasli primjerak


U svrhu pokusa uzeti su uzorci drva veličine
5x2,5x1,5 cm, pravilne strukture i širine godova od oko
7 mm i 12 % vlažnosti. Za pokus su upotrebljene tek
izležene ličinke i one stare oko 6 mjeseci. Radi usporedbe
stavljeni su i uzorci bukve, hrasta i cera istih dimenzija.
Svi uzorci zajedno s ličinkama stavljeni su u
komoru na temperaturu od 27 °C, s vlagom od 75-80 %.


Aktivnost ličinka kontrolirana je i evidentirana.
Poslije 60 dana nanošenja mladih ličinka na drvo evidentiranje
progresivni razvoj hodnika, a što se tiče velikih
ličinka za manje od 15 dana primijećeni su tragovi
oštećenja.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Pokusi otpornosti poljskog jasena
na napad ksilofagnog parazita


H. cinereus pokazuju da ta vrsta
"nije otporna". Uzorci jasena najčešće
su potpuno razoreni, hrasta
malo manje, a bukve najmanje.
Aktivnost ličinka, a posebice
mladih, uočena je na uzorcima iz
raznih pozicija debla, pa tako i na
onima iz osrženog dijela blizu središta
stabla.


Zbog apetita gusjenica na drvo
poljskog jasena uzorci su prikladni
za laboratorijski uzgoj insekta, što
će omogućiti daljnja istraživanja
otpornosti ostalih vrsta drveća.


Antonella P u d d u, Tiziana A n n e s i, Emma M o t -Autori u članku opisuju mogućnost biološkog suzt
a, Federica della R o v e r e: bijanja gljive Heterohasidion annosum, koja svojim
Mogućnost biološke borbe protiv gljive Heterodjelovanjem
pospješuje starenje i slabljenje vitalnosti
hasidion Annosum pinije (P. pinea) u parku kod Castel Fusana.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Pinije kod Castel Fusana predstavljaju jednu od najstarijih
formacija na tirenskom priobalju nadomak
Rima. To je oko 1000 ha površine posebne vrijednosti s
vegetacijskog, faunističkog i arheološkog značaja, koja
bi trebala postati prirodni rezervat.


U posljednje vrijeme, posebice nakon požara u
2000. g uočeno je ubrzano starenje, propadanje i rušenje
stabala. Ta situacija omogućila je širenje gljive Heterobasidion
annosum koja uzrokuje truljenje korjenovog
aparata, stoje potencirano zbog biološki oslabljenih stabala.
Mnoga stabla sama su se srušila, a mnoge druge
bilo je potrebno ukloniti zbog sigurnosti. U tim okolnostima
bilo je potrebno ograničiti širenje gljive kojoj su
panjevi ostavljeni na licu mjesta idelalan supstrat.


Izbor metode borbe protiv gljive u ovakvom značajnom
ekosustavu je vrlo delikatan. Kemijska borba
je učinkovita, ali negativno djeluje na ostale elemente
ekosustava. Iz tih razloga prioritet je dan biološkoj metodi
uz upotrebu gljive Pheliopsis gigantea (Fr) Jülich,
Basidiomicetes iz porodice Corticiaceae, uzročnika
bijele truleži kod sirovog drva, koji je trofički antagonist
gljivi H. annosum. U tu svrhu može se upotrebljavati
i komercijalni preparat Rotstop, koji još nije registriran
u Italiji. Primjena takvog preparata u umjetnim
kulturama namijenjenim za sječu prihvatljiva je, ali
kad se radi o ekosustavima koji su pod obveznom zaštitom,
preporuča se posvetiti pozornost punu opreza.
Zbog toga su provedena istraživanja u kontroliranom
ambijentu, da bi se ustanovila mogućnost uporabe ove
gljive u borbi protiv H. annosum. U laboratoriju su uzgojene
kulture gljive koje su pomoću leđne pumpe nanošene
na panjeve borova.


Primjena gotovog preparata Rotstop, kao i kultura
gljive P. gigantea iz laboratorija, dali su dobre prve rezultate
u zaštiti stabala pinije na lokaciji Castel Fusana,
ali je potrebno obavljati daljnja istraživanja na većem
broju uzoraka radi provjere primjenjivosti u raznim
uvjetima.


Ignazio Monteleone, Steven Groot, Karine
Tesnier, Piero Belletti: Sjemenski i rasadničarski
problemi hrasta plutnjaka


Hrast plutnjak (Quercus suber L.) je tipična mediteranska
vrsta rasprostranjena na površini od preko 2 mil.
ha. Od ukupne površine otpada na Portugal 33 %, Španjolsku
23 %, Alžir 21 %, Italiju 10 %, Maroko 9 %, Tunis
3 % i Francusku 1 %. U Italiji je plutnjak uglavnom
zastupljen na Sardiniji te manje na Siciliji, Calabriji,
Laciju i Toskani.


U posljednje vrijeme značajno je povećan interes
za hrast plutnjak radi velike tražnje pluta za razne uporabe,
te ekološke vrijednosti vrste kao elementa mediteranske
vegetacije u prirodnom i ruralnom okružju.


Jedan od glavnih problema sastojina plutnjaka je
njihova starost, a za pomlađivanje tih sastojina mladim


Slika 8. Hrast plutnjak


Slika 9. Sušenje žireva plutnjaka poslije berbe


sadnicama osjeća se pomanjkanje kvalitetnog sadnog
materijala. Uporaba sadnica iz rasadnika obilježena je
teškoćom, zato što sadnice uzgojene od sjemena koje
klija neposredno nakon berbe (kasno ujesen) dosegnu
prevelike dimenzije prije razdoblja optimalne sadnje
(sljedeća jesen). Odgoda sijanja sjemena za nekoliko
mjeseci onemogućena je slabom mogućnosti očuvanja
žireva zbog gubitka sposobnosti klijavosti u relativno
kratko vrijeme i dehidracije pri normalnim i relativno
niskim temperaturama (stoje česta pojava i kod žireva
ostalih hrastova, a manje kod lužnjaka). Daljnji problemi
vezani su za neujednačeno spavanje sjemena i
kod optimalnih uvjeta, što otežava ujednačenu klijavost.
Spavanje sjemena može se eliminirati stratifikacijom
žira u uvjetima povećane vlažnosti i niske
temperature.


Europska zajednica financirala je projekat kojega je
koordinirao Fakultet sveučilišta iz Torina.