DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Bogatom opremom i širinom tematskog obuhvata
ova knjiga nadilazi klasične udžbenike te se približava
kategoriji monografija.


O kvaliteti najbolje govore recenzije, a ovdje će se
prikazati izvodi onako kao su navedeni u knjizi.


"Razmatrana knjiga sveobuhvatno, sustavno, metodično
i na jasan način iznosi fizikalne osnove daljinskih
istraživanja, lansiranje važnijih satelita i svemirskih postaja
te odgovarajućih senzora za snimanje i mjerenje
pojava na Zemlji i u atmosferi. Opisana je analiza i interpretacija
satelitskih snimaka, pri čemu se naglašava
svrsishodnost računalne tehnologije za analizu podataka.
Iznijeti su glavni postupci digitalnog procesiranja
satelitskih snimaka i odgovarajuća računalna interpretacija.
Opširno su iznijete primjene satelitskih podataka
u različitim znanostima, što je ilustrirano brojnim primjerima.
Izloženi su postupci satelitskih opažanja i primjena
u znanstvenim i stručnim područjima u: geologi


ji, geofizici, geodeziji, šumarstvu, poljoprivredi, kartografiji,
prostornom planiranju i urbanizmu, meteorologiji,
ekologiji i za vojne potrebe. Također je opisana međusobna
povezanost daljinskih istraživanja i GIS tehnologija.
Zbog svega iznesenog smatram da je potrebno i
opravdano ovu knjigu objaviti te je toplo preporučam ".


Akademik Dragutin Skoko


"Zaključno se može reći da djelo obrađuje vrlo aktualnu
tematiku koja je, zbog svoje multidisciplinarnosti
od interesa za široki krug stručnjaka i znanstvenika.
Tekst, kako je komponiran i ilustriran prilozima, sadrži
korektno prikupljena i jasno prikazana metodska znanja
za korištenje satelitskih snimaka i njihovu interpretaciju.
Knjiga je po tematici obrađene materije sveobu-


UGROŽENI


Knjiga Ugroženi planet, ili kako to u podnaslovu
stoji Priče o biološkoj raznolikosti zoologinje dr. se.
Ranke Sekuli ć u mnogome podsjeća na rado čitane
rubrike o zanimljivostima iz biljnog i životinjskog svijeta
što ih susrećemo u nekim našim i/ili stranim časopisima,
kojima je priroda predmet pisanja. Ova knjiga,
kako to u uvodu istiće autorica, govori o nekim bolje
poznatim životinjama i nekim biljkama, razmatrajući
probleme njihove zaštite. Najprije ukazuje na primjere
zaštite ugroženih vrsta u različitim dijelovima svijeta,
počevši od Afrike ("gdje se Čovjek razvio s mogim
vrstama velikih životinja") pa preko Azije, Australije i
obje Amerike pa sve do "dobre stare" Europe, u kojem
poglavlju raspravlja i o ugroženoj fauni i flori "lijepe
naše Hrvatske".


Naime, valja imati na umu daje naš Planet (čiji smo
Dan Zemlje proslavili 22. travnja!) suočen s najvećim


hvatna i do sada u nas (pa ni u nama dostupnoj literaturi)
ne postoji slično djelo. Stoga preporučam da se knjiga
objavi u izdanjima HAZU".


Akademik Ivan Gušić


"Knjige s ovakvom tematikom na hrvatskom jeziku
nema. Uspoređujući je sa sličnim knjigama na engleskom,
njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku može
se uočiti da sadržajno i koncepcijski ova knjiga ni
malo ne zaostaje za recentnom literaturom iz domene
daljinskih istraživanja u Europi i Svijetu. Ova knjiga
predstavlja sveobuhvatan prikaz temeljnih postavki,
metoda snimanja i interpretacije snimaka te primjenu
rezultata interpretacije u svim disciplinama koje se bave
proučavanjem Zemlje. Neka poglavlja su vrlo originalna
te predstavljaju jedinstven primjer u pisanju knjiga iz
domene daljinskih istraživanja. Knjiga je suvremeno i
logično koncipirana, jasno i koncizno napisana, te će
mnogim stručnjacima, studentima i zainteresiranim laicima
predstavljati temeljni izvor znanja o daljinskim istraživanjima
i mogućnostima njihove primjene. Za očekivati
je da će ova knjiga pobuditi i interes šireg kruga
ljudi, jer daljinska istraživanja svakim danom zauzima


ju sve značajnije mjesto u životu svakog čovjeka. Stoga,


ovu knjigu preporučujem svima koji žele biti aktivni su


dionici događanja u 21. stoljeću ".


Doc. dr. se. Vladimir Kušan


Knjiga se može nabaviti u tvrtki GEOSAT d.o.o.
Zagreb, Poljana B. Hanžekovića 31,
Tel./fax: (01) 38 33 910; e-mail: geo-sat@zg.tel.hr.


Priredio dr. sc. Vladimir Kušan


PLANET


izumiranjem vrsta. Neki stručnjaci smatraju da čovjek
danas gubi jednu vrstu svakih 20 minuta ili do 100 vrsta
svaki dan. Mnogi sisavci, ribe, biljke, kukci - kojima
su trebali milijuni godina da se razvijaju - sada su u nevolji,
rezolutna je Ranka Sekulić, okrivljujući za to Čovjeka
- pretežito uništavanjem područja u kojima žive
razne vrste, ali postoje i mnogi drugi razlozi. Genetički
inženjering još je jedna ljudska aktivnost koja može
ugroziti prirodnu biološku raznolikost.


Sto je zapravo bioraznolikost i zašto je tako važna,
upitat će mnogi revnosni čitatelji u čije ruke dospije
ova knjiga. Znanstvenici procjenjuju da na našem Planetu
danas obitava između 14 i 100 milijuna vrsta biljaka,
životinja i mikroorganizama. Sva ova raznolikost
života na Zemlji naziva se biološka raznolikost. O
važnosti bioraznolikosti možemo, po autorici, govoriti
iz tri razloga:
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 71     <-- 71 -->        PDF

1.
sve vrste su vrijedne poštovanja, čak i ako nisu od
neposredne koristi,
2.
sve vrste - uključivši i njihov okoliš - održavaju
naš Planet zdravim i
3.
bioraznolikost je važna čovjeku za hranu, lijekove i
mnoge druge potrebe.
Od brojnih ispričanih "priča" i "pouka" iz Afrike
pažnju ljubitelja prirode, pa i nas šumarnika, zasigurno
će zanimati ona o ptici "dodo", najpoznatijoj izumrloj
ptici na svijetu. Riječ je o golemom neletećem golubu s
velikim kljunom, koji sve do dolaska pomoraca na otoku
Mauricius nije imao neprijatelja. Dolaskom mornara
i avanturista ptica "dodo" (riječ dolazi od nizozemske
riječi koja znači debeo i polagan) ova im je ptica postala
laka hrana i posve je istrijebljena do 1670. godine.


Sprema li se tako nešto našem vuku, "najugroženijem
kopnenom sisavcu u Hrvatskoj"? To je mnogima,
reći će Sekulić, teško za povjerovati, jer se od malena
uči da se vuka treba bojati. Vuk rijetko napada čovjeka.
Ne postoji ni jedan jedini slučaj u čitavom svijetu daje
vuk ubio čovjeka. Pored obrane vuka autorica diže
svoj glas za zaštitu smedeg medvjeda, puhova, dupina,
sredozemne medvjedice, šišmiša, kornjače čančare,
želvi... ali i nekih insekata, školjki, cvijeća, jela (Možemo
li spasiti naše jele?) i drugog.


Prema Svjetskom fondu za prirodu (WWF) pet je
čimbenika sadržanih u kratici PRIZG, koji najviše


ugrožavaju život na Zemlji. To su: prevelika potrošnja,
rast stanovništva, introdukcija stranih vrsta, zagađenje
i gubitak staništa. Čitajući knjigu Ugroženi planet i
sami se možemo upitati: kakvu smo pogrešku učinili
spram izvornih vrsta ispuštajući primjerice divlju svinju
na neke naše otoke? Zar otok Mljet nema i previše
muke s unešenim mungosom daje brže bolje "dobio"
lopatara, aksisa, divlju svinju? Ipak glavni razlog nestanka
pojedinih vrsta je gubitak staništa. Jesmo li svjesni
da smo čistom sječom šume ili isušenjem močvare
uništili zapravo sav živi svijet tih biotopa?


Jedno poglavlje iz drugog velikog dijela knjige pod
naslovom Primjer iz Europe - lijepa naša Hrvatska,


(C. Jadran) autorica je, na primjeru Kornata, posvetila
restauraciji mediteranskih šuma. "Prije početka takvog
programa najvažnije je pitanje jesu li uzroci nestanka
šuma otklonjeni. Ima li smisla započeti skupe programe,
ako mnoga stabla neće preživjeti u današnjoj Europi,
gdje se četvrtina stabala klasificira kao oštećena,
uključujući 30 % hrastova, glavne vrste zrele mediteranske
šume. Restauracija se šuma mora, naravno, započeti
zajedno s naporima smanjivanja zagađenja, jer
ono i u manjim koncentracijama dovodi do stresa stabala.
Na sreću, naša obala je manje zagađena od većeg
dijela Europe. No valja se potruditi da se zagađenje još
više smanji ... Krajnji je rezultat restaurirana mediteranska
šuma".
Prenoseći izjavu o načinu gospodarenja šumama izrečenu
na konferenciji Ujedinjenih naroda za okoliš i
razvoj 1992.godine ("Šumama treba gospodariti ekološki
održivo da bi se zadovoljile društvene, ekonomske,
ekološke, kulturne i duhovne ljudske potrebe današnjih
i budućih generacija") te pet glavnih elemenata
WWF/IUCN strategije za šume, na samom kraju autorica
citira misao Jeffreya Me N e e 1 y a, glavnog znanstvenika
IUCN-a, koja glasi: Jedno stablo može trebati
800 godina da naraste, podari nam čistu vodu, umjerenu
klimu, ekoturizam, ljekove i ljepotu, a 800 sekundi
da se posiječe za građevno drvo i papir!


Knjigu Ugroženi planet (Zemlja nam je jedino poznato
mjesto u Svemiru gdje nam je život moguć!)
mogla je napisati samo osoba poput zoologinje Ranke
Sekulić. Rođena u Rijeci (1953), sa 11 godina odlazi s
roditeljima u Tanzaniju, gdje nakon srednje škole
1972. odlazi u SAD i upisuje biologiju na Sveučilištu
Harvard. Doktorirala je na University of Maryland
(Oregon, SAD). Specijalnost su joj antilope i majmuni


o kojima je snimila više filmova u BBC National History
Unit. Povratkom u Rijeku osniva udrugu "Ugroženi
Planet".
I za sam kraj poslužimo se završnom rečenicom
autoričina uvodnika: Uživajte u knjizi!


Alojzije Frković