DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon stoje 1996. godine izdana i dočekana s velikim
zanimanjem i izvan granica Hrvatske, knjiga u redakciji
dr. Dušana Klepca, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
ova predstavlja još jednu značajnu monografiju o običnoj
jeli u Hrvatskoj. Ovo blistavo opremljeno djelo je po
petogodišnjem radu na hrvatskom i engleskom jeziku
objavila Akademija šumarskih znanosti u suradnji s poduzećem
"Hrvatske šume".


Od obične jele se, nakon hrasta, dobiva najvrijednije
drvo u Hrvatskoj. Njen udjel je 9,4 % u drvnoj zalihi
hrvatskih šuma, dok je ukupan udjel ostalog crnogoričnog
drveća - smreke, bora, crnog bora i duglazije 5,2
%. Ona se pojavljuje, ponajprije u bukovo-jelovim
sastojinama na ukupno 220 000 ha. Zajedno s bukvom
tvori glavnu vrstu drveća u hrvatskim prebornim šumama
na površini od 150 000 ha.


Na gotovo 900 stranica je sudjelovalo 57 autora. Iza
predgovora predsjednika Akademije šumarskih znanosti
profesora dr. dr. h.c. Matica i iscrpnog uvoda
glavnog urednika profesora dr. Prpića, slijedi opširno
izvješće profesora dr. Klepca o razvitku hrvatskog
šumskog gospodarstva, popraćeno člancima ostalih
autora o uređivanju šuma od 17. stoljeća do danas, s
posebnim osvrtom na običnu jelu. Glavni dio knjige
podijeljen je na 8 velikih poglavlja, koje su redigirali
značajni šumarski znanstvenici.


1.
Profesor dr. Vukelić: Šumske zajednice i ekološki
uvjeti.
Prof. dr. se. Mannko 01 u i ć :


2.
Profesor dr. Prpić : Ekološki sastav obične jele.
3.
Profesor dr. Vidaković : Oplemenjivanje obične
jele.
4.
Profesor dr. M a t i ć : Uzgoj šuma i proizvodnja sjemena,
rasadnici i šumsko-uzgojne mjere u prebornoj
šumi.
5.
Profesor dr. K1 e p a c : Uređivanje šuma, rast, šumsko
planiranje i dendrokronologija obične jele.
6.
Profesor dr. G1 a v a š: Zaštita šuma i lovstvo
7.
Profesor dr. Lj u 1 j k a: Uporaba drva, mehanizacija,
primjena jelovine, anatomija i tehnologija drva.
8.
Profesor dr. F i g uri ć : Ekonomija gospodarenja jelom,
tržište jelovine u svijetu i u Hrvatskoj. Obračunavanje
vrijednosti jelovih šuma s obzirom na općekorisne
funkcije.
Knjiga je obogaćena vrlo opširnim popisom literature.


Vrlo široko koncipirana, ova monografija obrađuje
ne samo šumarsku znanost i gospodarstvo Hrvatske,
već govori i o gospodarenju jelom u cijeloj Europi. Izdavači
ovog djela su stoga sve priloge dali na recenziju
odabranim stručnjacima iz Njemačke, Češke Republike,
Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije i
Hrvatske.


Veselimo se ovom zanimljivom djelu, te mu želimo
odlazak daleko izvan granica Hrvatske.


H. Kramer
SNIMANJE I ISTRAŽIVANJE ZEMLJE IZ SVEMIRA:
SATELITI, SENZORI, PRIMJENA


Dana 25. rujna 2001. godine u velikoj vijećnici
HAZU održano je predstavljanje knjige Snimanje i istraživanje
Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena
autora Marinka 01 u i ć a, sveučilišnog profesora u
mirovini.


Knjiga Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira:
sateliti, senzori, primjena obima je 516 stranica, s 310
slika i crteža (cmobijelih i u boji) te 95 tablica. Da su
knjigom obuhvaćena najnovija znanja iz domene daljinskih
istraživanja potvrđuje i 467 citata recentne
strane i domaće literature.


Sadržaj knjige podijeljen je u osam poglavlja s podpoglavljima
(do četvrte razine). Time je knjiga vrlo dobro
strukturirana i u skladu je s trendovima koji su uobičajeni
pri pisanju knjiga iz područja daljinskih istraživanja
u svijetu. Knjiga sadrži:


1.
Uvod
2.
Fizikalne osnove daljinskih istraživanja
3.
Rakete nosači
4.
Svemirske letjelice
5.
Analiza i interpretacija snimaka
6.
Primjena satelitskih daljinskih istraživanja
7.
Daljinska istraživanja i GIS
8.
Popis pojmova, izraza i skraćenica
Satelitska daljinska istraživanja, koja su tema ove
knjige pripadaju u mlađe discipline za prikupljanje,
obradu i analizu podataka o površini Zemlje i njenim
resursima. Stoga su znanja iz ove domene neophodna
širokom krugu stručnjaka koji se bave proučavanjem
Zemljine površine i njenih resursa, osobito danas u
promijenjenim i narušenim ekološkim prilikama.
U knjizi je ukratko opisana povijest satelitskih daljinskih
istraživanja kroz razvoj tehnika snimanja, satelitskih
tehnologija te metoda za interpretaciju snimaka.
Osim toga definirani su temeljni pojmovi iz domene
daljinskih istraživanja te opisani ciljevi koji vrlo dobro
opisuju karakter i širinu ove discipline. Nadalje su detaljno
opisane teoretske postavke neophodne za razu