DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nom tako i svakom drugom pogledu". Poželio je šumariji
i njenim šumama ono stoje svakom šumaru najvažnije,
"mnogo redovitih uroda žira, manje sušenja i što
prirodnije i zdravije šume za buduće generacije". Spomenuo
je današnji upravitelj Kauzlarić i sve svoje prethodnike,
od Vladimira Žegareca, Vlade Lončari ć
a, Pavla Vo j t a do mr. Zdravka Motala i Tomislava
Starčevića, koji su ustrojili Šumariju i dali svoj
obol onome stoje danas.


Osnovana spajanjem državnih šuma bivše Šumarije
Draganec i Imovinskih šuma Šumarije Sv. Ivan Žabno,
te kasnije pripajanjem još nekih područja, vrbovečka
Šumarija danas gospodari s 8.175 ha šuma. Tijekom
proteklih 50 godina i brojnih reorganizacija šumarstva,
i vrbovečka je Šumarija mijenjala status, od ekonomske
jedinice u Šumskom gospodarstvu Kalnik 1959.
godine do pogona s žiro-računom a kanije i OOUR-a u
Šumskom gospodarstvu "Mojica Birta" Bjelovar.


Danas je vrbovečka Šumarija jedan od značajnih
subjekata u Upravi šuma Podružnici Bjelovar, s godišnjim
etatom od oko 40.000 m3, prostire se na pet općina,
brine o drvnoj zalihi od preko 2,4 milijuna kubika
ili 369 mVha, u kojoj je najzastupljeniji hrast lužnjak s
55 %. Godišnje se obavlja njega pomlatka na 125 ha,
pošumljavanje i popunjavanja na 40-ak ha. No, jedna


ko je važno, istaknuo je ing. Kauzlarić, stoje na ovom
području Specijalni zoološko-ornitološki rezervat Varoški
lug te više posebnih rezervata prirode, pet trajnih
ploha međunarodnog projekta čovjek i biosfera, što su
Vrbovec svih ovih godina posjećivale skupine šumara
sa svih kontitnenata i "divile se ljepoti šuma i klanjali
hrastu lužnjaku", stoje šumarija dva puta bila domaćin
stručnim ekskurzijama Kongresa IUFRO i što su studenti
ovdje redovito na terenskoj nastavi. U šumariji su
danas zaposlena 72 radnika, a od osnutka do danas tu je
radilo preko 250 ljudi, što znači daje šumarija hranila
preko 250 obitelji.


Pridružujući se čestitkama slavljeniku, prof. dr.
Slavko IVI at i ć prisjetio se stare uzrečice:"Kad vidim
kakove su vam šume, reći ću vam kakvi ste ljudi. A ovo
su kvalitetne i kvalitetno pomlađene šume u kojima
dominira lužnjak, zaštitni znak hrvatskoga šumarstva.
One su rezultat smišljenoga rada ovdašnjih šumara u
ne tako dugoj povijesti Šumarije, kada se zna da se u
Hrvatskoj sustavno gospodari šumama već 237. godina".
Šume su vječni snimatelji i promatrači svega što
se u njima i u njihovoj okolini događa s klimom, vodama,
faunom. Šume i čovjek neraskidivio su povezani
od pamtivjeka i taj je odnos prolazio kroz više etapa,
rekao je prof. Matić podsjećajući daje na ovim prosto-


EHJ Iwt


´Jt lw"m


V


W^-*%


Sa svečane priredbe


rima, u Križevcima, bilo i prvo šumarsko učilište još
1860. godine.


Zadovoljstvo je biti među najboljima, a da bi se to
postiglo, mora postojati izazov, motiv, podsjetio je još
jedan vrbovečki šumar, dipl. ing. Tomislav Starčević.
Za taj iskorak potrebna je ljubav, odricanje, potreban je
red, rad i disciplina čega u vrbovečkoj Šumariji nikad
nije nedostajalo. Ovdje je posebno njegovan kolektivni
duh, ovdje se nikad nije pazilo na radno vrijeme.


Šumarstvo nije djelatnost u kojoj su promjene revolucionarne,
no brojne reorganizacije, pa i skoro restrukturiranje
uvijek su izazov, rekao je pozdravljajući goste
zamjenik direktora dipl. ing. Ivan Hodić. No u svim
tim promjenama cilj je isti, očuvati potrajnost gospoda


renja. Putokaz u takvim situacijama mogu biti šumari i
šumarije koje kao vrbovečka ovako uspješno rade.


Sudionicima proslave obratili su se i prof. Paula
Durbešić poručujući "da šume ne sječemo nego njegujemo
i obnavljamo", te zaljubljenik u šumu prof.
Antun Š r a m e k iz Sv. Ivna Žabna za koga je "boravak
u šumi svečanost na kojoj šuma pred goste izlaže svoje
bisere". Cjelokupnom svečanom ugođaju pridonijeli su
vrbovečki KUD "Petar Zrinski" sa svojim tamburaškim
orkestrom i muškim oktetom, a proslava ovog vrbovečkog
jubileja završila je domjenkom za uzvanke u
lugarnisci Fuki.


Miroslav Mrkobrad