DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 65     <-- 65 -->        PDF

sani i vrednovani zahvaljujući ingenioznim idejama
profesora Rauša. On je u njima znao prepoznati iskonsku
ili vrijednu prirodnu baštinu, koja će nekomu poslužiti
za produbljivanje stručnih i znanstvenih spoznaja,
a nekomu će poslužiti da se na trenutak prepusti zagrljaju
s prirodom i da jednostavno uživa, prenoseći
svoju ljubav i osjećaje na druge ljude i stvari oko sebe.
Zahvalnost osjećamo i prema gradu Rabu. Ovdje smo
u svako vrijeme i u svakom sustavu naišli na razumijevanje
i pomoć jer su Rabljani Šumarski fakultet prihvatili
kao dio svoga grada. Spomen obilježje podižemo
u Kalifrontskom carstvu hrasta crnike zato što je
profesor Rauš posebno volio ovaj kraj i vječni šum valova
u Uvali svete Mare, a volio je i ovdašnje ljude koje
je dobro razumio. Grad Rab zaslužuje i ovaj i još mnoge
druge spomenike zbog više nego primjerenog odnosa
prema svojoj prirodnoj, posebice šumskoj baštini.
Ne mogu se u ovom trenutku sjetiti da još neko mjesto u
Hrvatskoj poput Raba u svojim parkovima i šumama
ima dva spomenika dičnim šumarskim stručnjacima:
jedan u parku Komrčar podignut 1974. godine u znak
zahvalnosti svomu utemeljitelju i šumaru Pravdoju
Beliji, a drugi evo otkrivamo danas utemeljitelju
ovog nastavno-pokusnog objekta prof Đuri Raušu.
Imao je Rab u svojoj prošlosti, a ima i danas svoje
sinove, vrsne šumare, ali je nesebično prigrlio strance
s velikim idejama omogućivši im njihovo ostvarenje
bez obzira na sve teškoće. Oni su mu na najbolji mogući
način vratili ističući uvijek u prvi plan njegove ljepote,
prirodno bogatstvo i turističke atrakcije. I zbog
toga je ovaj čin neobično značajan jer pokazuje daje
odnos prema prirodnoj baštini zapravo odnos prema
nama svima. Gospođe i gospodo, ovo spomen obilježje
nosi nekoliko poruka. Jednu svakako upućenu sadašnjim
i budućim studentima šumarstva, ali i drugih prirodnoznanstvenih
disciplina. Svi oni dolaze učiti na
ovaj objekt, a za djelo profesora Rauša znaju iz literature.
Spomenik je poticaj da zastanu, da razmisle i da
se poklone istinskom velikanu iz svoje struke i da to ne
zaborave, da Rab napuste ponosniji na svoju struku i
bogatiji za spoznaju primjerenog odnosa prema njezinim
zaslužnim pojedincima. Druga je poruka upućena
stranim posjetiteljima Raba kojih u ljetnim mjesecima


ovdje prođe na stotine. Oni svake godine moraju vidjeti
određene promjene i napredak, oni će se raspitatiznati komu je i zašto podignut ovaj spomenik. Bit će sigurno
još uvjereniji da narod koji umjetničkim djelima
vraća dugove svojim sinovima sigurno ima i dugu i bogatu
povijest, plemenitu dušu i izglednu budućnost-ma
kako kratka bila njegova državotvornost. Poštovana
obitelji, poštovana gospođo Rauš, od danas vaša briga
koju nakon svakoga posjeta profesorovu počivalištu na
Mirogoju, uz znak zahvalnosti u razgovoru istaknetesamo
nam je važno da ga ne zaboravite neće biti potrebna:
ovo je dokaz privrženosti i zahvalnosti svih djelatnika
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, posebice članova
Zavoda za uzgajanje šuma autoru preko 190 znanstvenih
i stručnih radova, autoru šest skripata i udžbenika,
dvadeset vegetacijskih karata, uredniku najpoznatijih
šumarskih monografija na kraju prošlog stoljeća. U
izradi spomen-obilježja i ugodi ovoga dana nesebično
su nam pomogli akademski kipar gospodin Anto Jurkić,
direktor umjetničke ljevaonice Likovne akademije
gospodin Goran Maćešić, Uprava šuma Senj na
čelu s gospodinom Juricom Tom Ijen o vićem, građani
Raba, posebno gospodin Zeljko Vi das -B a car,
pa im od srca i s istinskim priznanjem zahvaljujemo.
Sama ideja postavljanja reljefa i natpisa na prirodni
kamen s otoka Raba potekla je od nas prvih učenika i
suradnika profesora Rauša. Njome smo željeli spojiti
simbole prirode-kamen i i umjetnosti-brončani reljefni
lik, za koji smo molili gospodina Jurkića da istakne
karakteristično nagnutu glavu udesno i pomalo oštar i
prodoran istraživački pogled pokojnog profesora. Pogled
koji nas je uvijek hrabrio, podržavao, i kad je bilo
najteže, pratio nas brižno, pogled koji, vjerujte, draga
gospodo, i danas osjećamo.


Nakon prigodnih riječi sadašnjeg gradonačelnika
Raba gosp. Zdenka Ante š i ča, dipl. ing., Predsjednika
Općinske skupštine Rab 1975. god,, gosp. Josipa
Faflja i dr. se. Vicka Ivančevića, predstavnika
Hrvatskih šuma d.o.o., spomen obilježje otkrio je dekan
Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Ivica G r b a c .


H. Jakovac
50 GODINA ŠUMARIJE VRBOVEC


Svečanom priredbom 28. srpnja Šumarija Vrbovec nas mazi i drži u svojem krilu i prema kojoj se ponekad
obilježila je 50. godišnjicu osnutka i rada. Bio je to sreodnosimo
kao prema maćehi, a ona nam oprašta naše
dišnji događaj dvodnevne manifestacije tijekom koje je, pogreške...
dan ranije, u vrbovečkoj Narodnoj knjižnici otvorena


Tako je dipl. ing. Đuro Kauzlarić, poetski i zaprigodna
izložba fotografija o povijesti Šumarije, a naljubljeno,
na svečanoj priredbi povodom 50. obljetince
večer u šumi Novakuši održano literarno šumarsko veče. Šumarije Vrbovec opisao Šumariju i izrekao zahval


Vrbovečka šumarija danas je dama u pedesetim gonost
svim prethodnicima koji su "svojim i najmanjim
dinama, sva u punini svoje ljepote, dama i mati koja radom doprinijeli da ona bude prepoznata kako u struč
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nom tako i svakom drugom pogledu". Poželio je šumariji
i njenim šumama ono stoje svakom šumaru najvažnije,
"mnogo redovitih uroda žira, manje sušenja i što
prirodnije i zdravije šume za buduće generacije". Spomenuo
je današnji upravitelj Kauzlarić i sve svoje prethodnike,
od Vladimira Žegareca, Vlade Lončari ć
a, Pavla Vo j t a do mr. Zdravka Motala i Tomislava
Starčevića, koji su ustrojili Šumariju i dali svoj
obol onome stoje danas.


Osnovana spajanjem državnih šuma bivše Šumarije
Draganec i Imovinskih šuma Šumarije Sv. Ivan Žabno,
te kasnije pripajanjem još nekih područja, vrbovečka
Šumarija danas gospodari s 8.175 ha šuma. Tijekom
proteklih 50 godina i brojnih reorganizacija šumarstva,
i vrbovečka je Šumarija mijenjala status, od ekonomske
jedinice u Šumskom gospodarstvu Kalnik 1959.
godine do pogona s žiro-računom a kanije i OOUR-a u
Šumskom gospodarstvu "Mojica Birta" Bjelovar.


Danas je vrbovečka Šumarija jedan od značajnih
subjekata u Upravi šuma Podružnici Bjelovar, s godišnjim
etatom od oko 40.000 m3, prostire se na pet općina,
brine o drvnoj zalihi od preko 2,4 milijuna kubika
ili 369 mVha, u kojoj je najzastupljeniji hrast lužnjak s
55 %. Godišnje se obavlja njega pomlatka na 125 ha,
pošumljavanje i popunjavanja na 40-ak ha. No, jedna


ko je važno, istaknuo je ing. Kauzlarić, stoje na ovom
području Specijalni zoološko-ornitološki rezervat Varoški
lug te više posebnih rezervata prirode, pet trajnih
ploha međunarodnog projekta čovjek i biosfera, što su
Vrbovec svih ovih godina posjećivale skupine šumara
sa svih kontitnenata i "divile se ljepoti šuma i klanjali
hrastu lužnjaku", stoje šumarija dva puta bila domaćin
stručnim ekskurzijama Kongresa IUFRO i što su studenti
ovdje redovito na terenskoj nastavi. U šumariji su
danas zaposlena 72 radnika, a od osnutka do danas tu je
radilo preko 250 ljudi, što znači daje šumarija hranila
preko 250 obitelji.


Pridružujući se čestitkama slavljeniku, prof. dr.
Slavko IVI at i ć prisjetio se stare uzrečice:"Kad vidim
kakove su vam šume, reći ću vam kakvi ste ljudi. A ovo
su kvalitetne i kvalitetno pomlađene šume u kojima
dominira lužnjak, zaštitni znak hrvatskoga šumarstva.
One su rezultat smišljenoga rada ovdašnjih šumara u
ne tako dugoj povijesti Šumarije, kada se zna da se u
Hrvatskoj sustavno gospodari šumama već 237. godina".
Šume su vječni snimatelji i promatrači svega što
se u njima i u njihovoj okolini događa s klimom, vodama,
faunom. Šume i čovjek neraskidivio su povezani
od pamtivjeka i taj je odnos prolazio kroz više etapa,
rekao je prof. Matić podsjećajući daje na ovim prosto-


EHJ Iwt


´Jt lw"m


V


W^-*%


Sa svečane priredbe


rima, u Križevcima, bilo i prvo šumarsko učilište još
1860. godine.


Zadovoljstvo je biti među najboljima, a da bi se to
postiglo, mora postojati izazov, motiv, podsjetio je još
jedan vrbovečki šumar, dipl. ing. Tomislav Starčević.
Za taj iskorak potrebna je ljubav, odricanje, potreban je
red, rad i disciplina čega u vrbovečkoj Šumariji nikad
nije nedostajalo. Ovdje je posebno njegovan kolektivni
duh, ovdje se nikad nije pazilo na radno vrijeme.


Šumarstvo nije djelatnost u kojoj su promjene revolucionarne,
no brojne reorganizacije, pa i skoro restrukturiranje
uvijek su izazov, rekao je pozdravljajući goste
zamjenik direktora dipl. ing. Ivan Hodić. No u svim
tim promjenama cilj je isti, očuvati potrajnost gospoda


renja. Putokaz u takvim situacijama mogu biti šumari i
šumarije koje kao vrbovečka ovako uspješno rade.


Sudionicima proslave obratili su se i prof. Paula
Durbešić poručujući "da šume ne sječemo nego njegujemo
i obnavljamo", te zaljubljenik u šumu prof.
Antun Š r a m e k iz Sv. Ivna Žabna za koga je "boravak
u šumi svečanost na kojoj šuma pred goste izlaže svoje
bisere". Cjelokupnom svečanom ugođaju pridonijeli su
vrbovečki KUD "Petar Zrinski" sa svojim tamburaškim
orkestrom i muškim oktetom, a proslava ovog vrbovečkog
jubileja završila je domjenkom za uzvanke u
lugarnisci Fuki.


Miroslav Mrkobrad