DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


"DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!


Na Skupštini "Dravske lige" Saveza ekoloških udruga Drave, Mure i Dunava
održane 15. lipnja 2002. godine u Varaždinu, predsjednica gospoda Dora
Radosavljević , dipl. ing., podnijela je izvješće o zaštiti prirode i okoliša varaždinske
Podravine. Izvješće se odnosi na stanje preostalih triju prirodnih dijelova
toka Drave nizvodno od akumulacijskih jezera od granice sa Slovenijom, do spoja
rijeke s kanalom HE Dubrava kod mosta u Donjoj Dubravi. Preostali prirodni
tokovi Drave zbog raznolikosti staništa i izuzetnoga biodiverziteta ugrađeni su u
prostore obuhvata predloženog Biorezertvata Drava-Mura-Dunav, zatim u prostorni
plan Varaždinske županije kao prioritet za zaštitu Zakonom o zaštiti prirode i za
izradu Prostornoga plana posebnih obilježja


Iako je iskonski riječni tok znatno degradiran, spomenuti dijelovi toka ostavljeni
kao "biološki minimum" predstavljaju jedinu prirodnu vrijednost toga područja.
Usprkos zaštićenosti toga dijela Drave, odnosno njegova uključenja u navedene
dokumente u tijeku je uništavanje tih prostora velikih razmjera regulacijskim radovima
i eksploatacijom šljunka za autoceste. Tako je, primjerice, dionica prirodnog
toka Drave između akumulacijskih jezera HE Čakovec i HE Dubrava uništena kao
stanište velikoga dijela pripadajuće vodene, priobalne i kopnene flore i faune, a nestale
su i ugrožene vrste, pasji trn i kebrač, te vidra, mala čigra i glavatica.


Prije spomenutih regulacijskih zahvata i eksploatacije šljunka nije izrađena studija
utjecaja na okoliš. Staništa spomenutih vrsta, kao i brojnih drugih zaštićenih
vrsta uništena su, iako je Zakonom o zaštiti prirode to najstrože zabranjeno.


Upozoreno je da će daljnjom eksploatacijom šljunka u koritu Drave nizvodno od
Šemovca pa do Hrženice, te isto takve eksploatacije na toku uzvodno od Varaždina
uslijediti potpuni nestanak ili smanjivanje populacije više zakonom zaštićenih vrsta.
Pregrađivanjem rijeke pragovima, odnosno odsjecanje živih rukavaca od glavnog
toka onemogućuje se migracija i mrijest većine dravskih riba, a doći će do uništenja
posljednjega hrvatskog staništa patuljastoga rogoza.


Prilikom izgradnje hidroelektrana u varaždinskoj Podravini u Gospodarskoj
jedinici "Varaždinske podravske šume", u šumama su nastale velike štete sušenjem
drveća. Daljnjim otvaranjem šljunčara šume se krče i mijenjaju vodni odnosi, a
stanje njihove vodoopskrbe sve je problematičnije. Smatramo daje posljednji trenutak
da se pustošenju prirode u Podravini koje obavljaju i pojedinci i državne institucije,
stane na kraj.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Nacionalni park Krka - Krka National Park
Pakleni otoci kraj grada Hvara - Pakleni otoci (islands) near the town of Hvar
(Foto: M. Harapin)
Naklada 1770 primjeraka