DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Napominjemo, da izvješće o tematskoj raspravi, Na kraju Skupšine, prof. dr. sc. Slavko Matić se u
koja slijedi u okviru drugog dijela Skupštine s početime
članova Upravnog i Nadzornog odbora, kojima je
kom u 11 sati, nije sastavni dio ovog Zapisnika. Prikaz Skupština u novom mandatnom razdoblju povjerila votematske
rasprave i odnosne zaključke, kao što smo to đenje udruge, zahvalio na ukazanome povjerenju, uz
uvijek činili, pripremit ćemo posebno i kao obično obećanje za još aktivniji i plodonosniji rad.
objaviti u Šumarskom listu u rubrici "Aktualno", a ZaPrvi,
radni dio Skupštine završen je u 12,45 sati.
pisnik sa Skupštine u rubrici "Iz Hravtskoga šumarSljedila
je kratka pauza, a zatim tematska rasprava.


skog društva".


Zapisnik vodio Predsjednik
tajnik HŠD-a: Hrvatskoga šumarskog društva:


Hranislav Jakovac, dipl. ing. Prof. dr. sc. Slavko Matić


Ovjerovitelji Zapisnika:


Mr. sc. Božidar Tomičić


U privitku: Popis predstavnika (delegata) za Skupštinu, s potpisom nazočnih;
Izvješće Nadzornog odbora;
Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2001. god.;
Program rada HŠD- za 2002. god.;
Financijski plan za 2002. god.