DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Tomljanović, dipl. ing. (Senj), Ivan Đukić, dipl. ing.
(Slavonski Brod), Zvonko Rožić, dipl. ing. (Sisak), dr.
se. Vlado Topić (Dalmacija, Split), Zvonko Kranjc,
dipl. ing. (Varaždin), mr. se. Vladimir Bogati (Virovitica),
Ilija Gregorović, dipl. ing. (Vinkovci) i Herbert
Krauthacker, dipl. ing. (Zagreb).


Prema čl. 36. Statuta HŠD-a za ostale članove
Upravnog obora predloženi su: prof. dr. sc. Branimir
Prpić, gl. urednik Šumarskog lista po položaju, prof,
dr. sc. Slavko Matić, predstavnik Akademije šumarskih
znanosti, prof dr. sc. Joso Vukelić, predstavnik Šumarskog
faklteta, Šumarskog odjela, prof. dr. sc. Ivica Grbac,
predstavnik Šumarskog fakulteta, Drvnotehnološkog
odjela, dr. se. Joso Gračan, predstavnik Šumarskog
instituta i mr. se. Josip Dundović, predstavnik Hrvatskih
šuma, Direkcija.


Nadzorni odbor prema Statutu ima tri člana i jednog
zamjenika članova. U Nadzorni odbor predloženi su.
Ivan Tarnaj, dipl. ing. za člana - predsjednika, Đurđica
List, dipl. ing., za članicu, Josip Knepr, dipl. ing., za
člana i Ivica Fliszar, dipl. ing., za zamjenika članova/
ice.


Za predsjednika HŠD-a predložen je prof dr. sc.
Slavko Matić, a za dopredsjednike mr. se. Josip Dundović
i prof. dr. sc. Ivica Grbac.


Predsjedavajući Radnog presjedništva, poziva nazočne
da dadu ako žele i svoje prijedloge. Kako drugih
prijedloga nije bilo, delegati jednoglasno odlučuju, da
se ne glasuje pojedinačno za svakoga kandidata, nego
za cijelu listu koju je predložilo Povjerenstvo.


Jadnoglasnom odlukom nazočnih delegata u
Upravni odbor HŠD-a za novo 4-godišnje mandatno
razdoblje izabrani su:


1.
Prof. dr. sc. Slavko M a t i ć, za predsjednika HŠD-a
iU.O.
2.
Mr. se. Josip Dundović, za dopredsjednika HŠD-a
i U. 0.
3.
Prof. dr. sc. Ivica Grbac, za dopredsjednika HŠD-a
iU.O.
4.
Dražen Husak, dip. ing., predsjednik ogranka
Bjelovar za člana U.O.
5.
Mr. se. Ivan Pentek, predsjednik ogranka Buzet
za člana U.O.
6.
Damir D e 1 a č, dipl. ing., predsjednik ogranka Delnice
za člana U.O.
7.
Ivan Matasin , dipl. ing., predsjednik ogranka
Gospić za člana U.O.
8.
Oliver Vlainić , dipl. ing. predsjednik ogranka
Karlovac za člana U.O.
9.
Mr. se. Branko Belčić , predsjednik ogranka Koprivnica
za člana U.O.
10.Davor Butorac , dipl. ing., predsjednik ogranka


Našice za člana U.O.
11.Ivo Duvnj ak, dipl. ing., predsjednik ogranka Nova
Gradiška za člana U.O.
12.Mario Stipetić , dipl. ing., predsjednik ogranka
Ogulin za člana U.O.
13.Berislav Vinaj, dipl. ing., predsjednik ogranka
Osijek za člana U.O.


14. Boris Mil er, dipl. ing., predsjednik ogranka Požega
za člana U.O.
15. Dalibor Tom lj anović , predsjednik ogranka Senj
za člana U.O.
16.Ivan Đukić , dipl. ing., predsjednik ogranka Slavonski
Brod za člana U.O.
17.Zvonko Rožić, dipl. ing., predsjednik ogranka Sisak
za člana U.O.
18.Dr. se. Vlado Topić, predsjednik ogranka Dalmacija-
Split za člana U.O.
19.Zvonko Kranjc, dipl. ing. predsjednik ogranka
Varaždin za člana U.O.
20.Mr. se. Vladimir Bogati , predsjednik ogranka Virovitica
za člana U.O.
21.Ilija Gregorović , dipl. ing., predsjednik ogranka
Vinkovci za člana U.O.
22.Herbert Krauthacker , dipl. ing. predsjednik
ogranka Zagreb za člana U.O.
23.Prof. dr. sc. Branimir Prpić za člana U.O.


24. Dr. se. Joso Gračan za člana U.O.
25.Prof. dr. sc. Joso Vukelić za člana U.O.
Također jednoglasnom odlukom u Nadzorni odbor
HŠD-a za novo 4-godišnje mandatno razdoblje izabrani
su:


1.
Ivan Tarnaj, dipl. ing. za predsjednika N.O.
2.
Đurđica List, dipl. ing. za članicu N.O.
3.
Josip Knepr, dipl. ing. za član N.O.
4.
Ivica Fliszar, dipl. ing. za zamjenika članova/ice
N.O.
Tajnik Hrvatskoga šumarskog društva je i nadalje
Hranislav J a k o v a c, dipl ing., izabran na temelju javnog
natječaja prema članku 46. Statuta HŠD-a i u
HŠD-u je u stalnom radnom odnosu.
Ad 6) Za predstavnike u Skupštini HIS-a izabrani
su prof. dr. sc Slavko Matić, mr. se. Josip Dundović i
Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Ad 7) Na poziv Hrvatskoga prirodoslovnog društva,
da Hrvatsko šumarsko društvo uđe u članstvo te
krovne prirodoslovne udruge zbog podudaranja zajedničkih
osnovnih načela, Skupština jednoglasno prihvaća
ovaj poziv.
Ad 8. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.