DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Tijekom 1999. u rubrici je iznesen problem neslaganja
investitora i projektanata sa studijama o utjecaju na
okoliš, izrađenih na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu za kanal Dunav-Sava, koji će ugroziti spačvanske
šume, kao i Hidroelektranu Novo Virje koja će ugroziti
šumu Repaš i druge nizinske šume koprivničko-đurdevačke
Podravine. Protivnici šumarskih stavova ne
slažu se s osnovnim pravilima šumarskih istraživanja
koja polaze od ekosustava, dobi i strukture šume te od
relevantnih vremenskih nizova potrebnih za pouzdanost
rezultata istraživanja. Investitori žele odmah graditi i istraživati
u tijeku gradnje, a šumarske stavove smatraju
konzervativnima. Prema našim dosadašnjim spoznajama
ostvarenje navedenih investicija dovelo bi do propadanja
šuma hrasta lužnjaka velikih razmjera.


Dalje, piše se o nelogičnosti vodnoga doprinosa kojega
plaćaju šume, o Danima hrvatskoga šumarstva, o
ulozi šuma u krajobrazu te o utjecaju dovršne sječe na
općekorisne funkcije šuma.


U uredničkim rubrikama tijekom 2000. godine pisano
je o promjenama vlasti, o našem neslaganju s Državnom
upravom za zaštitu prirode i okoliša zbog izrazitoga
ignoriranja šumarstva od strane te institucije, zatim
o boljoj suradnji s novoosnovanim Ministarstvom
zaštite okoliša, o problemu Nacionalnoga parka "Plitvička
jezera", gdje o 23 000 ha šume vodi brigu jedan
diplomirani inženjer šumarstva. U posljednjem broju
posebno se govori o 104. godišnjoj skupštini Hrvatskoga
šumarskog društva, na kojoj se raspravljalo o hrvatskome
šumarstvu u 21. stoljeću.


Ukazano je da hrvatsko šumarstvo s rezultatom
dvjestogodišnjeg djelovanja, prirodnom i stabilnom
šumom, predstavlja za Europu prihvatljiv model.


U 2001. godini uredničke rubrike posvećene su restrukturiranju
"Hrvatskih šuma", opovrgavanju shvaćanja
koja se čuju u nekim planinarskim društvima i
ekološkim udrugama kako je prirodna obnova šume
krčenje, odnosno njezino uništavanje. U jednoj rubrici
pisano je o obnovi lužnjakovih sastojina pogođenih
propadanjem.


Osobito je zanimljiva rubrika o pristupanju Hrvatskoga
šumarskoga društva "Dravskoj ligi", savezu
ekoloških udruga Pomurja, Podravine i Podunavlja, sa
zajedničkim ciljem očuvanja iskonske prirode toga područja
u zajedništvu s Mađarskom, Austrijom i Slovenijom.
Nedavno održana Skupština "Dravske lige"
predložila je da Hrvatsko šumarsko društvo prihvati
dužnost tajništva udruge radi bolje suradnje s institucijama
u Zagrebu (Ministarstvo zaštite okoliša i dr.), što
se zbog udaljenosti teže ostvarivalo. Na Skupštini je
predloženo da se šumarski ogranci Podravine i neposredno
učlane u "Dravsku ligu".


Posebno je edukativna zadnja stranica - omotnica,
koju priprema doc. dr. se. Boris Hrašovec.


2d) Izvješće Nadzornog odbora HŠD-aza2001. god.
je u okviru Zapisnika sli . sjednice Upravnog odbora
HŠD-a, dostavljeno predsjednicima ogranaka i delegatima,
odnosno svima pozvanima na ovaj prvi dio
skupštine, a na Skupšini gaje pročitao Slavko Šarčević
dipl. ing., predsjednik Nadzornog odbora u proteklom
mandatnom razdoblju. U istom Zapisniku je sadržano i
izvješće tajnika o radu i financijskom poslovanju u
1991. godini. Stoga ova dva dokumenta ponovo ne iskazujemo
(i ne tiskamo), nego ih u cijelosti prilažemo
ovom Zapisniku.


Ad 3) Po izvješćima, koja su iscrpno prikazala aktivnost
i rad Hrvatskoga šumarskog društva u prošloj
godini i cijelom proteklom mandatnom razdoblju, nije
bilo posebnih rasprava te su jednoglasno prihvaćena.
No, kao što je rečeno, uvijek treba težiti još boljem.
Prof Matić se svim članovima HŠD-a članovima
Upravnog i Nadzornog obora u proteklom mandatnom
razdoblju, posebice dopredsjednicima Tomislavu Starčeviću,
dipl. ing. i prof. dr. sc. Mladenu Figuricu te
predsjedniku Nadzornog odbora Slavku Šarčeviću,
dipl. ing., zahvalio na suradnji i trudu kojeg su uložili
za dobrobit struke.


Kako nam je upravo prije dva dana došla u ruke posljednja
inačica Studije o restrukturiranju Hrvatskih
šuma d.o.o. (koju je izradila irska konzultantska tvrtka
"Coillte") "Konačni nacrt - Hrvatske šume - Strateški
akcijski plan" i "Plan razvoja ljudskih resursa za Hrvatske
šume", pa se s odnosnim dokumentima nismo
stigli svi dovoljno upoznati, prof. Matić je zamolio ing.
Starčevića, da skup kratko upozna s materijom i ukaže
na one dijelove o kojima bi struka trebala raspraviti i
dati svoje mišljenje.


Konačni nacrt-strateški akcijski plan - (od 14. lipnja
2002.) studija o restrukturiranju za strateški razvoj
"Hrvatskih šuma" d.o.o. Stavovi hrvatskog šumarskog
društva (prijedlog)


Hrvatsko šumarsko društvo, kao nevladina i nestranačka
strukovna udruga, s više od 3 000 članova, do
sada je bilo aktivno i angažirano uključeno u procesu
izrade studije restrukturiranja "Hrvatskih šuma". Stručna,
odgovorna i javna određenja o strategiji šumarstva,
restrukturiranju i novom Zakonu o šumama, HŠD
je izreklo u Zaključcima Okruglog stola od 30. siječnja
2002. Konačni nacrt studije, od 14. lipnja 2002. HŠD
nije dobilo službeno, pa je ocjena rukovodstva HŠD-a
da se na današnjoj 106. redovitoj Skupštini, Konačni
nacrt prezentira i da se s njim upozna Skupština. Svoje
stavove o ovom Konačnom nacrtu, Hrvatsko šumarsko
društvo izreći će nakon skore temeljite tematske rasprave
o toj problematici. Danas zaključujemo i predlažemo
na usvajanje sljedeće stavove:


1.
Izražavamo svoju sumnju u provodljivost studije i
stvarno preoblikovanje Hrvatskih šuma d.o.o. u komercijalnu
kompaniju zbog: