DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 101     <-- 101 -->        PDF

stol na temu "Mogući utjecaj višenamjenskog kanala
Dunav-Sava na šumske ekosustave". Zaključci s ovog
skupa također su upućeni na potrebne adrese, a s ovim
materijalima, kao i s našim Zbornikom s međunarodne
konferecije o zaštiti nizinskih rijeka, koristi se "Dravska
liga", promičući zaštitu porječja Drave, Save i Dunava.
U okviru Tršćanskog sajma "Agrimar-Florest
2000", zajedno s ograncima Delnice i Buzet, na od organizatora
ponuđenom štandu, predstavili smo uspješno
cjelokupno hrvatsko i regionalno šumarstvo. U
ovogodišnjem je programu odnosnog Sajma (rujan),
također dogovoren nastup Hrvatske, a osim toga i trasiranje
međunarodne "Poučne staze" (Italija, Slovenija i
Hrvatska). Aktivno sudjelujemo na skupovima koje organiziraju
i naši ogranci i druge institucije, primjerice
naše Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Nacionalna
šumarska strategija i politika, restrukturiranje
Hrvatskih šuma d.o.o., certifikacija šuma i si.), Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja (redoviti
godišnji sastanci ministra s predstavnicima NVO,
Okrugli stol o bioraznolikosti u šumarstvu i si.), Hrvatske
šume d.o.o. terenski kolokviji, te nama bliske strukovne
udruge (Hrvatsko ekološko, Hrvatsko biološko,
Hrvatsko prirodoslovno, Hrvatsko novinarsko društvo-
Zbor novinara za okoliš i.dr). Zajedno s NVO porječja
rijeke Drave, koje u svom programu imaju zaštitu okoliša,
utemeljili smo "Dravsku ligu", upravo s ciljem zaštite
porječja rijeka Drave; Save i Dunava. Posebice
smo se u okviru tog saveza udruga založili za zaštitu
područja koje bi bilo ugroženo izgradnjom HE Novo
Virje. Između ostalog u rujnu 2001. god. zajedno s
Gradskim poglavarstvom Koprivnice, predavanjima
uz sudjelovanje i naših predstavnika (Ledinski, Prpić,
Belčić), zatim prigodnim crtežima učenika na pločniku
ispred Županije te izložbom slika i skulptura, obilježen
je Međunarodni dan Drave. Ovih dana na godišnjoj
skupštini Dravske lige, gdje su bili i naši predstavnici
(Prpić i Kranjc), pored ostalog raspravljan je problem
"regulacije" dijela porječja, koju zagovaraju vodoprivrednici,
a što je po mišljenju sudionika, samo kamuflaža
za iskop šljunka (naravno besplatno) za autocestu
te daljnje ugrožavanje ekosustava. Tijekom 2000. i
2001. godine, zajedno s AŠZ radili smo na pripremi i
tiskanju znanstvene monografije "Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj", koja je predstavljena na prošlogodišnjoj
Skupštini HŠD-a. Ujesen 2001. zajedno
sa Šumarskim fakultetom i Hrvatskim šumama, organizirali
smo jednotjednu stručnu ekskurziju u Austriju.
Domaćin je bila Pro-Silva Austrija. Zajedno sa Šumarskim
fakultetom i Hrvatskim šumama, bili smo domaćini
stručnih ekskurzija Bavarskog ministarstva poljoprivrede
i šumarstva i Pro-Silva Austrija. Predstavnici
HŠD-a (Matić, Dundović, Jakovac) sudjelovali su na
60. skupštini Saveza njemačkih šumarskih društava u
Dresdenu. U prostorijama HŠD-a održano je pored


okruglih stolova i niz predavanja, naravno najviše u organizaciji
ogranka Zagreb, ali ponešto i središnjice, zatim
tečajeva (primjerice Ocjenjivanje lovačkih trofeja)
i si., te prijama inozemnih stručnjaka gostiju Hrvatskih
šuma i HŠD-a. U istom prostoru, predstavljene su knjige
Lexikon silvestre, autora prof. dr. sc. Vjekoslava
Glavača i Hrvoja Glavača, prof; Izmjera šuma autora
prof, dr.sc. Ane Pranjić i prof. dr. sc. Nikole Lukića;


Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj,
autora prof. dr. sc. Jose Vukelića i pok. prof. dr.
sc. Đure Rauša, Gljivične bolesti šumskoga drveća, autora
prof. dr. sc. Milana Glavaša, Upravljanje proizvodnim
sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja,
autora doc. dr. se. Tomislava Grladinovića. Organizirano
je i nekoliko izložbi slika i fotografija ovom
prostoru, ali i u okviru programa Dana hrvatskoga šumarstva
(kao npr. 1999. god. u HŠD-u izložba u povodu
120. obljetnice "Kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje
krasa krajiškog područja - Inspektorata za
pošumaljavanje krševa, goleti i uređenja bujica i 20.
godina Velebita kao međumarodnog rezervata biosfere,
te izložba fotografija Gorana Novotnog, a trenutno
je u našem prostoru izložba plakata učenika II razreda
grafičkog smjera Škole primijenjene umjetnosti i dizajna,
na temu i povodom akcije "Milijuni sadnica za lijepu
našu".


. Pored čisto stručne aktivnosti, potrebno je nešto
reći i o drušveno sportskoj aktivnosti. Ekipa HŠD-a
priključila se europskoj šumarskoj sportskoj obitelji,
uključivši se u Europsko šumarsko skijaško nordijsko
natjecanje (biatlon) u Austriji 1998., Sloveniji 1999.,
Njemačkoj 2000., Estoniji 2001. i ponovo Austriji
2002. godine. Sljedeći domaćin je Švicarska, dok je
Hrvatska iza 2007. godine potecijalni domaćin tog
sportsko-stručno-turističkog susreta europskih šumara
iz sada već 21 europske države. Također smo sudionici
sličnog natjecanja "Alpe-Adria" (Italija, Austrija, Slovenija
i Hrvatska), a ove godine zajedno s Hrvatskim
šumama, Uprava šuma-podružnica Delnice, organizirali
smo i državno prvenstvo u skijaškom natjecanju.
Povodu obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva ili
drugih značajnih datuma ili događaja, ogranci HŠD-a
organiziraju razne sportske aktivnosti kao što su teniski
turniri (primjerice Vinkovački, koji je ove godine i
međunarodni), malonogometni turniri i si.


Od radova na uređenju zgrade HŠ Doma, pored redovitog
održavanja navodimo uređenje dijela krovišta,
postavljanje nove horizontalne vodovodne mreže, zamjenu
starih novim prozorima na istočnom dvorišnom
podrumskom dijelu zgrade i građivinske radovi na fasadi,
uređenje sanitarnog čvora u uređivanom podrumskom
prostoru, izrada projekta i ugradnja nove elektroinstalacije
i rasvjete, instalacija centralnog grijanja i
ventilacije, te keramičarske radove i djelomično opremanje
budućeg Šumarskog kluba.