DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 100     <-- 100 -->        PDF

formiran iz neznanja ljudi koji vjerojatno nemaju kvalifikaciju
za mjesta koje pokrivaju. To će vjerojatno
trajati dok politika bude važnija od struke, dok nemamo
pravnu državu ili dok šume ne izgube ona svojstva
koje ih svrstavaju medu najkvalitetnije u Europi.


Mnogi su mišljenja da se mi borimo za sebe i ta
svoje osobne interese. Zaboravljaju da je šumarska
struka stvorena radi toga da zaštiti šume od propadanja
i devastacije, i da je hrvatsko šumarstvo stoljećima u
tome uspijevalo. Ovdje moramo istaći u svijetu poznatu
činjenicu da šumari i šumarska struka uživaju najveći
ugled u zemljama kao što si Italija i Španjolska u kojima
su nestale šume. Italija ima sama 7 šumarskih fakulteta
i izvrsno organiziranu struku kao dio pravne države,
a slično je i u Španjolskoj. Nije li to malo prevelika
cijena da dođemo u takvu situaciju. Šumari Hrvatske
sigurno to ne žele.


Mišljenja smo da s ove skupštine ne upućujemo nikakve
apele ni poruke, jer nas oni kojima to upućujemo
ne slušaju niti shvaćaju o čemu govorimo. Poruke moramo
uputiti sebi, da samo većim radom, poštenjem,
angažiranjem i boljom organizacijom sačuvamo šume
prije svega zbog općeg interesa i omogućimo da ljudi
zaposleni u šumarstvu za pošteni i kvalitetan rad osiguraju
kvalitetan život. Šume koje smo generacijama
stvarali i održavali te ih učinili vječnim, dovoljno su
jamstvo za vjeru u bolju budućnost.


Očekujemo Vašu podršku za aktivnost koju smo započeli
glede priznanja našim zaslužnim kolegama podizanjem
spomen obilježja. Tako je ovih dana na Kalniku
otkriveno spomen obilježje kolegi mr. se. Ivanu
Đuričiću. Za one one koji su svojim raznolikim radom
zaslužili bar kamenu pločicu na mjestu gdje su proveli
radni vijek, to je najmanje što možemo učiniti i na taj
način njih i njihov trud oteti zaboravu.


2b) Izvješće tajnika Hranislava J a k o v c a, dipl. ing.
Kao što nam je poznato, HŠD je donošenjem novog
Zakona o udrugama 1997. godine, bilo dužno ustrojiti
se i registrirati kod tada nadležnog Ministarstva uprave.
Nakon demokratske rasprave u svim tadašnjim društvima
a sadašnjim ograncima, jednoglasno je odabran današnji
ustrojstveni oblik, jedinstveno Hrvatsko šumarsko
društvo kao pravna osoba s ograncima, koji su potpuno
samostalni, kako glede aktivnosi tako i financija
(članak 25. Statuta). Naravno, da se svi ogranci pridržavaju
Statuta HŠD-a usklađenog na već spomenutim raspravama,
i svojih Pravila kojima ureduju svoje posebnosti.
Poštujući zakonom određene rokove za ustroj i registraciju
udruga, HŠD je 18. prosinca 1997. godine održalo
Izvanrednu izbornu skupštinu, na kojoj je izabran
predsjednik, dopredsjednici, Upravni i Nadzorni odbor
te usvojen Statut HŠD-a. Na temelju Statuta, odluka i
Zapisnika sa Skupštine, HŠD je 15. siječnja 1998. god.
pod brojem 83 registrirano u Ministarsvu uprave. Nakon


dobivanja Rješenja o upisu u registar udruga, sljedila je
prijava HŠD-a i ogranaka Državnom zavodu za statistiku,
čime su ispunjene sve predradnje i pribavljeni potrebni
dokumenti za otvaranje žiro-računa po ograncima.
To je bio prilično obiman posao za Tajništvo (Stručne
službe) HŠD-a, kao i onaj kojeg je Tajništvo dobilo
odlukom o ustrojsvenom obliku HŠD-a. Naime, kao
pravna osoba, središnjica je dužna obavljati za ogranke
računovodstvene poslove, uključujući i finacijska izvješća.
Uz redovite administrativne poslove i one vezane
uz Šumarski list, tu je još i priprema i uređenje gotovo
3 000 stranica Šumarskog lista u ovom mandatnom
razdoblju. Prema mogućnostima i raspoloživom vremenu,
nastojali smo biti i osobno nazočni kako na skupštinama,
tako i na ostalim događanjima u organizaciji
ogranaka HŠD-a, pripomažući im u radu.


Kao stoje poznato, HŠD čini 19 ogranaka, i prema
upravo ovih dana korigiranom broju 3 018 članova i to:
Vinkovci 292, Bjelovar 290, Zagreb 267, Delnice 232,
Karlovac 181, Osijek 179, Gospić 170, Požega 166,
Našice 160, Split 155, Koprivnica 152, Ogulin 132,
Senj 128, Slavonski Brod 115, Virovitica 106, Sisak
101, Buzet 76 Nova Gradiška 68 i Varaždin 48.


Kada dalje govorimo o aktivnostima i poslovima
koje smo radili u proteklom mandatnom razdoblju, u
ovom ćemo izvješću najprije spomenuti to, da je sve
glavne aktivnosti navedene u predsjenikovom izvješću,
Tajništvo moralo organizacijski popratiti, a tajnik
je u njima i izravno sudjelovao. Počevši od 1998. god.
navodimo ostale manje aktivnosti, ne obrazlažući ih
detaljnije, jer ih kao i one glavne, posebno zainteresirani
mogu pronaći zapisane u našem znanstveno-stručnom
i staleškom glasilu "Šumarski list" (što znači dogodile
su se). Dakle, 1998. godine u organizaciji ogranaka
i središnjice već prema mogućnostima, posjećen
je sajam u Münchenu "Interforst 98". Aktivni smo u
pripremi i održavanju Inženjerskog sabora u organizaciji
Hrvatskog inženjerskog saveza, čija smo članica.
Ovaj skup imao je za cilj raspraviti ulogu inženjerske
struke u hrvatskoj državi, smatrajaući je pokretačem
razvoja, a ocjenjujući daje podcijenjena na račun struka
koje rađaju administraciju a ne proizvodnju. U okviru
godišnje Skupštine tematska rasprava bila je o problemu
tiskanja znanstveno-stručnih časopisa članica
HIS-a, posebice glede financiranja od strane Ministarstva
znanosti i tehnologije. Sudjelujemo u obilježavanju
100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke
sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Krajem godine
u Senju je obilježena 120. obljetnica osnutka senjskog
"Kraljevskog nandzomištva za pošumljavanje
krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenja bujica" i 20. obljetnica Velebita
kao Međunarodnog rezervata biosfere. Početkom
1999. god. na inicijativu HŠD-a ogranka Vinkovci,
održanje u Vinkovcima multidisciplinami Okrugli