DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Crvenjenje krošnje smreke


Novi izbojci na napadnutom stablu


opisuju kao patogena na vrstama Piceapungens, P. rubra
i P. engelmani, ali uglavnom kao štetnika rasadnika
i plantaža božičnih stabalaca. Kako su u ovom slučaju
najviše pogođena stabla u dubokim udolinama (često
uz vodotoke) na rubovima šuma, smatra se da je šteti
doprinijeo klimatski stres vezan ponavljanim promjenama
temperatura (zamrznute, a zatim toplim vjetrom
zahvaćene iglice), stoje naknadno pogodovalo napadu
parazita.


Promatrani simptomi ne predstavljaju realnu opasnost
za smreku, ali se mogu uvrstiti u one koje se u novije
vrijeme zbog posebnih meteoroloških stanja pojavljuju
sve češće, što će zahtijevati naknadna istraživanja.


Tommaso Anfodillo, Carlo U rb in at i: Sume
visokih područja u alpskom području -fizionomija,
ekologija i moguće promjene


S obzirom na razne prijelazne oblike, teško je utvrditi
gornju granicu šume. Predložene definicije mogu
se smatrati funkcionalnima u obilježavanju dinamike
tih sustava. Prelazak "guste"subalpske šume prema rijetkim
i diskontinuiranim Koerner (1998 g.) je svrstao
u tri granice:


gornja granica šume je linija koja obilježava gornji


dio kontinuirane šumske vegetacije


Sušenje napadnutih iglica


Piknidc gljive Rhizosphaera k.


gornja granica drveća je linija koja spaja gornji dio
grupe stabala (koje imaju oblik stabala i visinu veću
od tri metra)
gornja granica vrsta je linija koja spaja gornji dio
izoliranih drvenastih individua u zoni borbe za opstanak


Ove su granice uvjetovane raznim stanišnim čimbenicima
i antropološkim djelovanjem u obliku upotrebe
drveta i pašarenja te u novije vrijeme rekreativnom
aktivnošću. Promjene atmosferskog sadržaja također
utječu na strukturu i dinamiku tih šuma.


Sume visokih područja uz ambijenta Ino naturalističke
uloge, obavljaju i važne funkcije kao zaštita od
erozije i obrana od lavina. Gornja granica stabala ovisi


o prosječnoj temperaturi vegetacijskog razdoblja, koja
se kreće od 5,5-7,5 °C, a traje u prosjeku 5 mjeseci (od
svibnja do rujna). Najviše zone mogu se smatrati one
na visinama od 4 000-4 300 m n.v., što ovisi o geografskoj
širini. Ta se granica negdje spušta i na visinu
od 1 600-2 300 m n.v.
Odgovori na pitanje zašto jedna biljka na visokoj
nadmorskoj visini ne može poprimiti oblik stabla svode
se na nekoliko predpostavki:


zimska dehidracija dijela biljke koji je izvan snježnog
pokrivača, uzrokovane velikom hladnoćom i