DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 97     <-- 97 -->        PDF

VMimBL


Stanište kitnjaka u Aspromontu


Pogled na degradirani okoliš sa sporadičnim kitnjakom


štitnu funkciju, te stvoriti sjemenske baze sa stablima iz
tog staništa zbogi daljnjeg širenja autoktonog kitnjaka.


Šumska patologija:


Giorgio Mare si, Paolo Ambrosi, Fabio Angel
i, Paolo Capretti: Crvenjenje krošnje smreke


- Rizosphaera kalkhoffii (Bubak) u Trentinu.
Početkom proljeća 2000 g. u raznim predjelima
Trentina konstatirano je intenzivno crvenjenje krošanja
smreke - Picea abies (L.) Karst, što je izazvalo veliku
zabrinutost.


U suradnji s lokalnim šumskim servisom i šumskom
operativnom jedinicom Poljoprivrednog instituta (Adige),
sprovedena su istraživanja i ustanovljen napad gljive
Rizosphaera kalkhoffii na iglicama smreke u cijeloj
površini obuhvaćene zone. Ova je gljiva i prije uočena
u šumama Trentina, ali uvijek na pojedinačnim stablima
i nikad tako intenzivno i na tako velikoj površini.


U ovom članku autor opisuje promatranu simptomatologiju
i intrakciju između parazita i stanišno meteoroloških
čimbenika.


Na napadnutim lokacijama ustanovljenje intenzitet
napada i uzeti su uzorci grana za laboratorijsko istraži


Primjerak odraslog stabla u stjenovitom okružju


Stari primjerci kitnjaka na strmim kamenitim padinama


vanje. Opažanja su obavljena u travnju kada je uočen
napad i ponovljena u kolovozu. U laboratoriju su istražene
iglice razne starosti iz kojih su izdvojene kulture i
uzgojene u mraku na 20 °C radi istraživanja morfoloških
karakteristika nametnika. Na napadnutim iglicama
bile su vidljive, već u momentu uzimanja uzorka u šumi,
crne fruktifikacije izlaznih otvora stoma. Pod mikroskopom
je potvrđeno da se radi o piknidama crne
boje koje su specifične za rod Rhizosphaera. Ista pojava
primijetila se i kod iglica koje su u stavljene u vlažnu
komoru zelene i prividno zdrave.


Paraleleno su snimljeni meteorološki podaci iz stanice
Adige i to temperature prvih mjeseci 2000-te godine
te zadnje tomjesječje 1999. g. zbog usporedbe s
prosjecima posljednjih 10g.


Zaključeno je da prosječne temperature nisu mnogo
odstupale od desetogodišnjeg prosjeka, ali su se pojavljivala
topla razdoblja u trajanju od nekoliko dana (uzrokovana
toplim vjetrom "foehn"), nakon čega bi opet
zahladilo. Veće su razlike od prosječnih bile u povećanim
oborinama.


Ovaj parazit poznat je u Italiji od prije, a također i u
zoni Trentina. Napada smreku, a američki stručnjaci ga