DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

razini. Iz tih razloga koncentracija ugljičnog dioksida i


ostalih štetnih plinova koji doprinose učinku staklenika i


globalnom zagrijavanju u stalnom je porastu.


Globalno povećanje temperature u posljednih 100


g. je za 0,6 °C što se ne čini mnogo, ali je na primjer godina
1998. s prosječnom temperaturom od 14,58 °C
najtoplija godina u stoljeću. To povećanje raste progresivno
od ekvatora prema polovima, gdje je povećanje
2-3 °C. Posljedice ovog povećanja su velike materijalne
štete uzrokovane meteorološkim promjenama.
Šume su najveća aktivna spremišta ugljika. One sadrže
oko 80 % nadzemnog ugljika (kojega ima 40 % od
ukupne količine na zemlji). Kapacitet šuma za prihvat
povećanja koncentracia ugljičnog dioksida u atmosferi
ovisi o njenoj produktivnost i o vremenu opadanja proizvodnje
biomase. U okviru globalnih klimatskih promjena
kojima se ne poznaju granice, šumarstvu su dodijeljeni
novi zadaci sve većih zahtjeva. Kao preventivne
mjere u svrhu redukcije negativnih djelovanja,
potrebno je sačuvati bioraznolikost ili gdje je potrebno
i moguće uspostaviti ga, favorizirajući strukturalnu i fitocenološku
raznovrsnost. Tako se postižu stabilniji
šumski ekosustavi s boljom biološkom funkcijom. Boljom
bioekološkom prilagodljivošću postiže se i veća
mogućnost "apsorpcije" bez trauma uzrokovanih klimatskim
promjenama. Ovaj zadatak nije lagan, jer prelazak
na novu ravnotežu prolazi kroz vrlo kompleksne
prirodne procese. Većina autora slaže se da je u svrhu
postizanja maksimalnih učinaka za povećanje kapaciteta
uskladištenja ugljika potrebno poduzimati adekvatne
uzgojno-tehničke zahvate u postojećim šumama
i paralelno podizati nove (plantaže s brzorastućim
vrstama).


U operativnim planovima potrebno je predvidjeti
pažljivo i prilagodljivo gospodarenje šumskim ekosustavima,
što zahtijeva sve brže promjene u biosferi, pa
će u idućim godinama sve više doći u iskušenje ljudski
kapacitet suradnje s prirodom.


Giuseppe M o d i c a : Hrast kilu jak - Quercus petreae
(Matt.) Liebl u Aspromontu


U južnoj i središnjoj Italiji rasprostranjenost hrasta
kitnjaka značajna je, iako je areal fragmentiran u odnosu
na prošlost. U razdoblju od 1955. do 1999. g. mnogi
su autori proučavali rasprostranjenost hrasta kitnjaka.
Inzistiralo se na procjeni uloge ove vrste u svrhu proizvodnje
drveta na napuštenim poljoprivrednim površinama
brežuljaka i planinskih obronaka, kao komponente
miješanih listača.


To je vrsta visoke tehnološke vrijednosti (autor
kaže kao lužnjak, orah ili jasen). Populacije kitnjaka na
jugu Italije imaju i velik značaj zbog velike biološke i
geološke raznolikosti.


Ovaj članak prilog je poznavanju vegetacije Aspromonta
(Kalabrija) i doprinosi poznavanju rasprostra


njenosti i stanišnih karakteristika kitnjaka u južnoj Italiji.
Informacije o učešću kitnjaka u Aspromontu oskudne
su, i samo djelomično precizne. Kao na ostalom dijelu
apeninskog poluotoka, njegova je rasprostranjenost
veća i kontinuirana. Zbog negativnog antropološkog
djelovanja (požari, pašarenje i iracionalno korištenje)
od nekadašnje populacije ostale su samo male grupe,
često sastavljene od samo nekoliko stabala. Dolaskom
Rimljana na ovo područje posebno je poremećena
ravnoteža između broja stanovništva i prirodnih resursa.
Rimljani su proveli strahovitu devastaciju šuma
zbog potrebe za drvetom i smolom koje su iz Kalabrije
odvozili putem Rima i sjevernih oblasti. U idućem razdoblju
nastavio se proces nestajanja šuma, a pašnjaci
su zauzimali sve veće površine. Glede udaljenosti tržišta,
drvo je smatrano kao besplatan proizvod, poklonjen
od prirode, a ne kao proizvod koji zahtijeva brigu
da bi se mogao reproducirati. Posljednji udarac odraslim
stablima hrasta zadan je za potrebe izrade željezničkih
pragova u poslijeratnom razdoblju (1948). Pastiri
su često sjekli stabla kako bi potencirali izbijanje
mladica za prehranu stoke (posebice koza).


Glede činjenice daje unutar sekcije Robur (Q. pubescens,
Q. petreae i Q. robur) vrlo česta pojava hibridizacije
zbog oprašivanja vjetrom, naglašena je (posebice
u najjužnijim dijelovima) velika morfološka raznolikost.
Q. robur i Q. petreae su lako razdvojive vrste,
dok između Q. petreae i Q. pubescens postoje mnoge
prelazne forme, često čisti hibridi koji mogu izazvati
konfuziju. Zbog toga je možda rasprostranjenost kitnjaka
na južnom dijelu poluotoka manja, sličnost kitnjaka
sa Q. delechampii vrlo velika.


Glavna istraživanja vršena su u Nacionalnom parku
Aspromonte, čija površina iznosi 76 000 ha u provinciji
Reggio Calabria. Istraživanjem su pronađeni brojni
panjevi debljine do 150 cm u nižim predjelima i tanji
panjevi u višim predjelima. To ukazuje na neracionalne
sječe, što je uz pašarenje te učestale požare dovelo do
fragmentiranja staništa kitnjaka na površine maksimalne
veličine do 10 ha i pojedinačna stara stabla na strmim
padinama.


Stanje tih stabala je vrlo loše, produkcija sjemena je
oskudna, a grane i vrhovi često su kresani. Visina stabala
je mala zbog hladnog i sjevernog vjetra. Zajedno s
kitnjakom tu se nalaze sporadično i stabla česmine, te
ostaci pošumljavanja sa P. laricio. Tlo je vrlo erodirano,
a u sloju grmlja Erca arborea sudjeluje sa preko
50 %. Autor navodi da su česte krade pojedinih stabala
većih promjera.


Zbog velike starosti stabala urod sjemena je oskudan,
što uz pašarenje otežava prirodnu obnovu. Potrebno
je primjenjivati zaštitno uzgojne zahvate. Treba isključiti
sječu svih odraslih stabala radi mogućnosti prirodnog
zasijavanja, zaštititi prirodno obnovljene površine
od pašarenja i zaštititi dio sloja grmlja koje ima za