DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

privatna lovišta veličine 500-1 000 ha su rezervati


vlasnika zemljišta (ima ih 30 066)


lokalni teritoriji osnovani radi unapređenja lovstva


na komunalnoj razini (ima ih 110).


Iz ovih podatada vidljivo je da su razni rezervati za
sprovodenje lovne aktivnosti brojni i zauzimaju površinu
od oko 35 mil. ha. Za obavljanje lova u Španjolskoj
potrebno je imati lovačku dozvolu, oružni list koji
može imati osoba s navršenih 18 g., a za karabine 21 g.
Od 1989. g. za obavljanje lovačke aktivnosti potrebno
je imati lovački ispit.


Vlasnici zemljišta imaju ekskluzivna prava na divljač
koja obitava na njihovom zemljištu, uvažujući sljedeće
zakonske norme:


-
ispravno obilježavanje lovišta,
postavljanje ograda oko minimalno tražene površine,
zahtjev kompetentnoj administraciji za osnivanje
rezervata,
uredno podmirenje poreznih obaveza,
predočenje programa za korištenje pasa.
Važno je znati da u Španjolskoj postoji 17 lokalnih
uprava koje su kompetentne za regulaciju lova na
svom teritoriju.


Kod odstrela divljači visokog lova (papkara) primjenjuje
se načelo "prve krvi" tj. divljač pripada lovcu
koji je prvi ranio divljač (makar površinski). Divljač u
ograđenim prostorima nije podvrgnuta normama divljači
iz ostalih lovišta.


Točan broj španjolskih lovaca se ne zna, jer svaka lokalna
administracija izdaje dozvole za svoje područje.
U Španjolskoj se osim uobičajenog načina lova često
primijenjuju i sljedeće vrste lova:


-
sokolarenje,
lov s vretnom (vrsta iz porodice kuna za lov divljih
kunića),
-
lov s mrežom (zebe i druge ptice),
-
lov papkara u doba parenja i
-
lov jarebica vabljenjem.
Ove vrste lova uzrok su mnogih polemika, tako da
neke od njih u pojedinim lokalnim uporabama nisu dopuštene
ili su pod strogom kontrolom.
Odstrel lisica dozvoljen je izvan sezone lova u
mnogim autonomnim zajednicama. Periodično je dozvoljeno
odstreljivati jazavce, lisice, tvorove i američkog
nerca. Takoder je dozvoljen odstrel vrana izvan
glavne lovne sezone.
O odstrelu divljači vodi se statistika na razini administrativnih
jedinica, stoje mnogo lakše na manjim površinama.
Velike autonomne jedinice teško mogu imati
točne podatke, pa se tu uglavnom radi o procjenama.
Znanstvene studije o problemu lovstva obično obavljaju
kompetentni stručnjaci Sveučilišta na bazi ugovora.
Osobita pozornost posvećuje se proučavanju kunića i
kontroli brojnog stanja predatora.


Većina autonomnih jedinica na svom području pomažu
financijski ili stručne vlasnike rezervata za unapređenje
lovstva. Ta pomoć kreće se u granicama od
35-60 % potrebnih sredstava.


Na kraju članka autor daje podatke za Italiju, bez
posebnog komentara, radi usporedbe veličina.


Ukupan broj lovacaPovršina u km kvadratnimBroj stanovnikaBroj lovaca na 1000 st.
Broj lovaca na km2


Španjolska Italija
1 050 000 901 006
504 750 301262
38 000 000 5 6250 000
27,7 25,4
2,1 4,8


Unatoč nekim nelogičnostima u različitom tretiranju
lovstva u pojedinim autonomnim jedinicama, autori
daju opravdanje ovakvoj organizaciji lovstva u Španjolskoj,
jer su lovci u najmanju ruku vezani na područje
i zaustavljen je "lovački nomadizam".


MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjenu na šume i planinski okoliš)


Iz dvobroja 3-4, svibanj-kolovoz 2001. g. dajemo
osvrt na sljedeće priloge:


Alberto Eccher Dali Eco: Novi izazov za šumarstvo


Svjetska javnost vrlo je dobro informirana o stanju
svjetske ekonomije, ali vrlo malo zna o zdravstvenom
stanju globalnog ekosustava, zahvaljujući kojemu može
postojati ekonomsko-produktivni podsustav.


Tri važne institucije: Svjetski institut resursa, Svjetska
banka i ONU u svojim programima "Ambijent" i
"Razvoj" od 1986. na dalje, donose studije razvoja pod


nazivom "Pilot analize globalnog ekosustava", a za
2002. g. predviđen je program istraživanja pod radnim
naslovom "Milenium Ecosystems Assessment", s ambicioznim
programom o mogućnosti Zemlje da održi
odnose prirodnih i antropoloških sustava.


Na bazi novih spoznaja o funkcioniranju prirodnih
sustava i djelovanju čovjeka, ostaje za zaključiti da je
dramatičan utjecaj našeg ekonomsko-produktivnog podsustava
na globalni ekosustav. To proizlazi iz činjenice
što je energetski input uporabom fosilnih goriva (nafta,
plin i ugljen) u stalnom porastu, dokje globalna energetska
konverzija pomoću fotosinteze manje-više na istoj