DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Tommaso La M a n t i a, Marco M a r c h e 11 i, Sebastiano
C u 11 o 11 a, Salvatore Pasta: Važni pokazatelji
za klasifikaciju šumskih formacija Sicilije.


Ovaj članak nastavak je već vršenih istraživanja i
analiza šumske tipologije za područje Sicilije. Autori
su u članku dali detaljnu analizu šumskih zajednica
otoka.


Radi jednostavnijih prikaza raznih tipova vegetacije,
grupirane su makrokategorije i to: prirodne šume,
naturalizirane šumske formacije i populacije, umjetne
šume, makije, grmlje i garizi, zaštitne formacije i travnate
površine.


Prirodne šume:


Površine pokrivene prirodnim šumama prilično su
reducirane u odnosu na prvobitno stanje. Postojeće prirodne
šume nose obilježja iracionalnog korištenja (sječa
i pašarenje), koje se i dalje provodi. Osnovna uporaba
drveta bila je proizvodnja ugljena, rijeđe ogrijevnog
drveta i kolja za poljoprivredu i vinogradarstvo. Na području
Sicilije oduvijek je nedostajala tradicija gospodarenja
šumama.


Neke vrste koje tvore prirodne šume od velikog su
fitogeografskog značenja, jer tvore vrste genetski izolirane
(jela, breza i bor) koje su osim ostalog od posebnog
interesa, jer u njima žive podvrste endemskih ptica.
Što se tiče tehnike gospodarenja, glavni cilj je konverzija
panjača koja se mora provoditi uz ograničenje
pašarenja.


Navodimo glavne tipove prirodnih šuma:
bukove sastojine Sicilije su najjužnije u Europi.
One su čiste bukove sastojine ili miješane s dominantnom
bukvom. Zauzimaju planinski pojas od
1 200 do 2 200 m (Etna). Po postanku su 92 % panjače
i 8 % sjemenjače. Nalaze se na najvlažnijem
dijelu otoka s više od 1 200 mm godišnjih oborina.
U bukovim šumama obično su prisutne i druge vrste
drveća kao: Acer pseudoplatanus, Acer campestre,
Acer monspesulanum, Pinus laricio (Etna), Betula
pendula (Etna) i grmovi: Crataegus monogyna,
Crataegus laciniata, Ilex aquifolium, Sorbus graeca,
Rosa sicula, Prunus mahaleb, Berberis aetnensis
i Astralagus sp. Na karbonatnoj podlozi razvila
se tipična bukova šuma, u kojoj je od velikog fitogeografskog
značenja prisutnost Abies nebrodensis
i Taxus baceata.


borove šume s korzičkim crnim borom {Pinus laricio)
dolaze samo na sjeveroistočnim padinama
Etne, u pojasu između 1 000-2 000 m n.v. To je područje
obilježeno velikim godišnjim oborinama
(1 300 mm). Zauzimaju površinu od 2 750 ha na padinama
vulkana Etne. Tu je poznata borova šuma
Linguaglossa s površinom od 1 140 ha, za koju je


još 1964. g. napravljen uređaj ni elaborat, ali je primjenjivan
samo djelomično. Interesantno je da Pinus
laricio predstavlja snažnu pionirsku vrstu koja
brzo zauzima površine nakon izljeva lave, a u povoljnim
uvijetima formira monokulturu s impozantnim
dimenzijama stabala.


brezici na Etni vrlo su interesantni, jer se radi o vrsti
Betula pendula var. aetnensjs koja je neoendemična,
i nalazi se izvan uobičajenog areala vrste. Javlja
se na istim terenima kao i P. laricio, i važna je
kao pionirska vrsta za stvaranje tla, što omogućuje
naseljavanje ostalih šumskih vrsta.


- ostale vrste koje tvore prirodne šume su razne vrste
listopadnih hrastova: Quercuspetreae, Q. cerris, Q.
gussonei (sličan ceru ali još termofilniji), Q. pubescens
te njegove različite varijacije koje su zbog genetske
izolacije poprimile morfološke razlike, te se
mogu smatrati drugom vrstom (Q. delechampii, Q.
congesta, Q. leptobalanos, Q. virgiliana, Q. amplifolia).


-
česmina {Quercus ilex) zajedno s raznim vazdazelenim
drvećem i grmljem tvori prirodne šume i makije
u položajima od razine mora do oko 1 700 m n.v.
Glede velikih oborina, ta je vegetacija bujna, gdje
česmina, uglavnom panjača, zauzima dominantnu
ulogu.
šume plutnjaka na Siciliji pokrivaju površinu od
oko 20 000 ha. Smještene su pretežito na sjevernim
obroncima otoka prema Tirenskom moru, u pojasu
s nadmorskom visinom do 1 000 m, na kiselim i
pješčanim tlima ili na crvenici. To su uglavnom sjemenjače,
ali i panjače miješane s ostalim hrastovima.
Obilježje šuma plutnjaka je visok stupanj degradacije,
uzrokovan lošim tretmanom kod skidanja
pluta, pašarenjem i čestim požarima.


-
prirodne šume primorskog i alepskog bora zauzimaju
posebno mjesto. Nekada su zauzimale puno veću
površinu, ali su zbog negativnog antropološkog djelovanja
i požara znatno reducirane te su uzgojne
mjere podređene problemima zaštite od požara.
Naturalizirane šumske formacije:


Postanak ovih šuma vezanje s prestankom poljoprivrednih
aktivnosti na velikim površinama. U slučaju
potpunog napuštanja zahvata one se evoluiraju prema
obliku šuma-makija. To su uglavnom površine obrasle
kestenom, jasenom, lijeskom i pistacijom (trišlja). Kestenove
šume zauzimaju površinu od 4 000 ha na planinskim
masivima otoka. Nekada od velikog značenja
radi ploda i drveta zbog demografskih promjena i bolesti
(rak kestenove kore), ove šume su izgubile značaj i
sve više se pretvaraju u panjače za produkciju ogrijeva
i kolja.