DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 86     <-- 86 -->        PDF

stanka obnove. Istaknut je problem gospodarenja s
divljači i štete koje divljač čini na pomlatku. Projekt
sanacije zaštitnih šuma u Gornjoj Koruškoj izrađen je
uz pomoć GIS-tehnologije.


Trećeg dana, vožnjom prema Beču prolazimo Štajerskom
uz pilanu "Mayerholz", kapaciteta 1,0 mil. m3
četinjača, gdje su Austrijske savezne šume d.d. dioničar,
s udjelom od 33 %. Na tom putu preko Sjevernih
Alpi dr. Georg Frank upoznaje nas s programom kartiranja
i izdvajanja privatnih šuma kao zaštićenih objekata,
koje on kao voditelj projekta provodi zajedno sa
svojim kolegama iz šumarskog instituta u Mariabrunnu,
gdje je i zaposlen. Taj posao ogranizirano se radi
od 1996. godine, i stoje važno istaknuti rade ga šumari,
a "novi zaštitari". Za izdvajanje tih šuma u zaštićene
objekte važno je dobiti suglasnost šumovlasnika, koje


Slika 5. Pomoćnik ministra za šumarstvo Dipl. ing. Gerhard Mannesberger
prilikom pozdravne riječi


Slika 7. Ispred ulaza u Kaiserbrunn (Carski zdenac)


je potrebno uvjeriti u važnost ovog programa. Na temelju
ocjene važnosti šuma za zaštitu okoliša i procijenjene
izgubljene dobiti, predlaže se Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva sklapanje ugovora sa šumovlasnikom,
koji za nekorištenje svoje šume dobiva naknadu.
Dosada je izdvojeno 8 175 ha što znači daje mreža
šumskih zajednica pokrila gotovo sve važne šumske
zajednice i preostalo je samo dopuniti je.


Dolazimo u Kaiserbrunn u Höllentalu (Paklena dolina),
Carski zdenac u području Šumarije Nasswald,
koja pripada šumama grada Beča (4 šumarije s 370 zaposlenih,
od toga 18 dipl. ing. šum. i 41 šum. teh.).
Upoznali smo povijest nastanka vodovoda grada Beča,
koji datira od 1873. godine, a koji dobiva vodu iz ovog
izvora i još nekoliko izvora iz tog područja. Danas Beč
troši 100-150 litara vode po stanovniku, a u početku je
trošio 5-8 litara. To se područje nalazi oko 90 km od
Beča. Posjetili smo i muzej vodovoda i vodoopskrbe
koji se nalazi uz Kaiserbrunn. Dipl. ing. Andreas
Schwab , glasnogovornik šumarija grada Beča bio
nam je neposredni domaćin, a nakratko nas je posjetio
i pozdravio pomoćnik ministra za šumarstvo, Gerhard
Mannesberger, dipl. ing. šum., koji je između
ostalog najavio donošenje novog Zakona o šumama


Slika 6. Iz povijesti - prije gradnje vodovoda, voda za potrebe Slika 8. Šume vodozaštitnog područja Sumarieje Nasswald u vlasgrada
Beča prenosila se na ovaj način ništvu grada Beča