DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 85     <-- 85 -->        PDF

nije gospodarilo. Zanimljivo je bilo uočiti daje stabilnost
sastojina vrlo dobra, iako se suše stabla obične jele.
Međutim, mješovita struktura sastojina utjecala je povoljno
na vitalnost stabala. Ovim šumama gospodarile
su tri generacije šumara u obitelji Spörk, i to već spomenuti
sin Josef od 1976 - 1998. i unuk Clemens od 1998.
do danas, a djeda Josef (koji je u svojoj 95. godini bio
ovdje nazočan) od 1946 - 1976. godine. Zatim smo posjetili
predjel Hebalm, koji je poznata turistička destinacija.
Turističke objekte i sadržaje vode šumarski stručnjaci.
Odnos prometa od turizma i od šumarstva u 2000.
godini bio je 57:43 % u korist turizma. Od turističkog
dijela prometa 86 % odnosi se na prihod ostvaren od žičara
za skijaše (i noćno skijanje), 5 % na kamping, 5 %
na smještaj u pansionima, a ostalo su prihodi od zakup-


Slika 4. Ispred projekta šumske katedrale


nina. Zanimljivo je bilo vidjeti projekt šumska katedrala
(Der Dom des Waldes), koji je zapravo promidžbeni
projekt savezne pokrajine Steiermark, u kojoj se od lipnja
do rujna održavaju različiti sadržaji (edukacijska
šetnica, koncerti, predavanja i si.).


Drugi dan, posjetili smo šume malih šumoposjednika
(iz šumarske udruge Lavanttal, u Koruškoj. U Koruškoj
je oko 60 % površina pod šumama. Od toga su 70 %
šumski posjedi manji od 200 ha, 26 % veći od 200 ha,
dok je ostalih 4 % šuma državni posjed. Veličina posjeda
kreće se od 0,5 do 1000 ha. U Koruškoj godišnje
priraste oko 3 000 000 m3 drvne zalihe, a posječe se oko
2 000 000 m3. Razvijena je drvnoprerađivačka industrija
s pilanskim kapacitetom od 1,5 mil. m3, od kojih Koruška
osigurava 1,2 mil. m3, te papirna i industrija ploča
sa 700 000 m3 (Koruška osigurava 300 000 m3). Postoje
brojna udruženja šumoposjednika. Sumoposjednici se
dragovoljno udružuju zbog zajedničkog nastupa na tržištu.
Svako udruženje vodi diplomirani inženjer šumarstva,
koji daje savjete u svezi s gospodarenjem i prodajom
robe na tržištu. On je subvencioniran od strane države
u iznosu do 80 %, jer ga ova udruženja ne bi mogla
sama plaćati. Prva udruženja šumoposjednika nastala


su početkom 60-ih godina, i ona su također bila subvencionirana
ili poticana od države (40-60 %). Sufinancirani
su programi gospodarenja šumama. Nakon
prestanka poticaja od strane države opao je trend udruživanja.
U novije vrijeme zbog monopola drvne industrije
sumoposjednici ponovno uviđaju potrebu udruživanja.
Izgradnju šumskih cesta subvencionira također
država (subvencija iznosi 270 ATS/m odnosno 55% od
investicije), a njihovu gradnju moraju obavljati šumarski
stručnjaci za ceste. Ovdje je otvorenost 45 m cesta
po ha. U šumama privatnih vlasnika dozvoljeno je sakupljanje
šumskih plodova i gljiva u određenoj količini
i u određeno vrijeme (2 kg/dan u razdoblju 15. 7. do


30. 9.). Ako vlasnik šume ne želi da drugi ulaze u njegovu
šumu i sakupljaju šumske plodove, to mora vidno
naznačiti uz rub parcele. Gospodarenje ovim šumama
predstavio nam je ing. Roman S c h n i e d 1 e r sa suradnicima
i dva mala šumoposjednika.
Poslijepodne obišli smo zaštitne šume u blizini
Techendorfa. Gosp. dipl. ing. Baumgartner, šef
regionalne inspekcije u Koruškoj, iznio nam je osnovne
podatke o šumama Koruške. Šume u Koruškoj
prostiru se na oko 570 000 ha, 88 % su gospodarske
šume, a od toga 70 % su smrekove šume. Udio obične
smreke u ukupnoj drvnoj zalihi u Koruškoj još je i veći
(oko 75 %). Prosječna drvna zaliha po hektaru iznosi
300 m3, dok je prosječni prirast oko 8,5 mVha. Gopodarskim
zahvatima iskoristi se do 70 % prirasta. U Koruškoj
ima oko 30 % zaštitinih šuma, međutim oni
s njima također normalno gospodare, što smo mogli
vidjeti na konkretnom primjeru koji su nam austrijske
kolege pokazali. Šume su većinom privatne (96 %), s
oko 23 000 šumoposjednika. Od tog broja oko 10 000
posjeduje šume s površinom do 5 ha, drugih 10 000
imaju od 5 do 50 ha šuma, dok je vrlo mali broj posjednika
s većim površinama šuma. Posjednici s površinom
šuma većom od 500 ha moraju zaposliti šumarskoga
stručnjaka (šumarski tehničar), dok posjednici s
više od 1800 ha moraju zaposliti dipl. ing. šumarstva.
Regionalna inspekcija ima sjedište u Klagenfurtu, a u
njoj je zaposlen 21 dipl. ing. šumarstva i 42 šumarska
tehničara. Inspekcija se sastoji od 10 pokrajinskih inspektorata
i 34 inspekcijska revira. Kolege su napomenule
da i ovdje država subvencionira gospodarenje šumama.
Oko polovica sredstava subvencije koristi se za
otvarenje šuma. Na pitanje koji je smisao tih subvencija,
dobili smo odgovor da država želi poticati vlasnike
da koriste svoje šume kako bi osigurali njihovu stabilnost.
Zaštitnim šumama gospodari se prema planovima
u kojima se prioriteti daju zaštitnim šumama koje
su u zonama opasnosti za naselja ili objekte. Jedan od
prioriteta u gospodarenju je i starost sastojina, tako da
je dana prednost istim. Površine na kojima provode
zahvate sječa nastoje prirodno obnoviti, bez unošenja
sjemena, dok planiraju unositi sadnice u slučaju izo