DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 84     <-- 84 -->        PDF

merobi studija) su pokazala daje oko 66 % austrijskih
šuma u prirodnom stanju, dok je oko 34 % umjetno podignutih
šuma (kultura), odnosno šuma koje su vrlo
različite od prirodnih. Što se tiče potrošnje drva iskazane
po stanovniku, Austrija je na drugom mjestu u
svijetu, odmah iza Finske po potrošnji četinjača (a prije
10 godina bila je u sredini), zatim slijedi Kanada i
druge zemlje. Velika potrošnja drva četinjača rezultat
je zajedničkog marketinškog nastupa šumarstva i drvne
industrije u posljednjih nekoliko godina. U novije
vrijeme naglasak je na marketingu kako bi uporaba
različitih vrsta drveća također porasla.


Prvi dan, nakon pozdravne riječi prof. dr. sc. Josefa
Spörka, posjetili smo šumske sastojine bukve, jele i
smreke u srednje planinskom području istočnih Alpa,
pedesetak kilometara od Graza, a koje su u vlasništvu
Malteškog viteškog reda. Osim glavnih vrsta javljaju se
još gorski javor, ariš i obični bor. Prof. dr. sc. Josef
Spörk i dipl. ing. Clemens Spörk predstavili su način


Slika 1. Upravitelj šumarije Malteškog viteškog reda Clemens
Spörk, dipl. ing. šum., prevoditeljica Ana Juričić, prof, i
Vladimir Čamba, dipl. ing. šum., jedan od suorganizatora
i voditelja ekskurzije


gospodarenja tim šumama. Kao ključno pitanje u gospodarenju
tim šumama po prirodnim načelima je pitanje
gospodarenja s divljači. Smatraju daje ključan stručni
nadzor nad šumama, te otvorenost šuma. Otvorenost šuma
je velika, imaju 50 m cesta po ha. Gospodare po načelu
dva stupa: 1. šumsko-gospodarskom, 2. turističkom.
Načelo gospodarenja temelji se ne samo na stabiliziranju
troškova, nego i povećanju prihoda i primanja
iz šume. Osnovni moto je da "šuma poslije sječe ne
smije izgledati puno drukčije od one prije sječe", ili kao
stoje rekao nazočni 95-godišnji ing. Josef Spörk "sa šumom
treba biti strpljiv". Na površini od oko 900 ha godišnje
sijeku od 4 000 do 8 000 m3. Intenzitet sječe ovisi
ponajprije o cijeni drva na tržištu. Sadašnje prosječne
cijene drva iz tih sastojina iznose 940 ATS/ m3. Od
1997. godine smanjili su troškove obnove sastojina, odstrelom
divljači (2-5 kom/100 ha). Time su smanjili


Slika 2. Tri generacije šumarskih inženjera obitelji Spörk


štete na prirodnom pomlatku i troškove pošumljavanja.
Cilj prirodne obnove za koju se sada zalažu je osiguranje
stabilnosti sastojina, održavanje plodnosti tla i
postizanje veće količine i što kvalitetnije drvne tvari.
Strategija gospodarenja šumama ima tri razine. Prva
razina strategije je što vlasnik šume želi sa šumom postići.
Druga razina strategije je kako to postići. I treća
razina je planiranje operativnih mjera za provođenje
strategije. Najednom primjeru kolege su nam pokazale
važnost gospodarenja šumama, gdje su procjenjivali
vrijednost drvnih sortimenata u gospodarenoj šumi i
šumi s kojom se već 28 godina ne gospodari. Utvrdili su
prosječnu cijenu drva od oko 999 ATS/ m! u gospodarenoj
šumi, u odnosu na 712 ATS/m3 u šumi kojom se


Slika 3. Turistički objekt u vlasništvu Malteškog viteškog reda