DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Izjava


Slijedom Izjave donesene u Timisoaru (Temišvar)


9. rujna 2000. godine, sudionici Konferencije direktora
iz poduzeća koja gospodare državnim šumama
Austrije, Bavarske, Češke, Hrvatske, Poljske, Rumunjske
i Slovačke te kao promatrači iz Bosne i Hercegovine,
Jugoslavije i Slovenije, susreli su se u Drveniku
od 18-21. rujna 2001. godine, kako bi razmijenili
mišljenja o sljedećoj problematici:
1.
Trgovina drvom i norme za drvo
2.
Certifikacija gospodarenja šumama
3.
Aktualna politika i zaštita okoliša.
Nakon izlaganja svih sudionika po navedenim temama
i šire rasprave zaključuje se sljedeće:
adi)


U svim zemljama sudionicima konferencije izuzev
Hrvatske, trgovina drvnim sortimentima odvija se
u tržišnim uvjetima, tj. cijene određuje tržište ponudom
i potražnjom te je isključeno administrativno
određivanje cijena.


Odnosi između poduzeća koje gospodare šumama
i kupaca - prerađivača su samo poslovni kroz kupoprodajne
ugovore, a u slučaju ŠBF odnos je sa
najboljim dugoročnim i pouzdanim kupcima i u
vlasničkom udjelu (ŠBF kupile udio i dionice).


Jamstvo plaćanja prodanih proizvoda gotovo je
uvijek osigurano jamstvom banke.


Većina sudionika izdvaja određena sredstva za
marketing kojim se propagira uporaba proizvoda
od drva, a ne reklama samih sortimenata. Također
pojedine zemlje ulažu sredstva u razvoj potrošnje
sitnog drva i otpada od drva kao energenta, s ciljem
slabljenja monopola kupaca drveta za celulozu.


Norme za sortiranje drvnih proizvoda moraju biti u
funkciji zadovoljavanja traženja kupaca. U primjeni
su kod svih sudionika domaći sustavi normi,
koji bolje zadovoljavaju potrebe kupaca, pošto
najveći dio prerade kupci iz vlastite zemlje. EN
norme za drvo ne udovoljavaju potpuno potrebama
unutarnjih tržišta zemalja te se primjenjuju samo
kada ih kupci posebno traže i to uglavnom u međunarodnoj
trgovini.


Trajni cilj komercijalnog poslovanja prodajom drveta
je osigurati sredstva koja šumama srednje Europe
jamče njihov stalan i stabilan razvoj i osiguraSudionici
konferencije složili su se da je daljnju
ovakvu razmjenu mišljenja i stavova o aktualnoj problematici
potrebno nastaviti i razmisliti o mogućoj institucionalizaciji,
jer se pokazala vrlo korisnom, te se
rado prihvaća poziv Slovačkih kolega da se sljedeća
konferencija održi kod njih tijekom 2002. godine.


Zemlje sudionice će do ožujka 2002. godine kolegama
u Slovačkim državnim šumama poslati prijedlog


vaju gospodarenje po načelu potrajnosti u okviru


održi vog razvoja.


Državne šume ispunjavaju važne zadaće brige za
šume i njihove općekorisne funkcije, čije ispunjenje
kod privatnih šumovlasnika možemo očekivati
samo ako im je isto i posebno plaćeno.
ad2)


Iako se certificiranje gospodarenja šumama temelji
na dragovoljnosti, tržište ga je nametnulo kao
neizbježno.


U Europi su u primjeni FSC i PEFC sustavi te nacionalni
sustavi njima sukladni. Kod odabira sustava
certiftciranja treba voditi brigu koji je najjeftiniji
u konkretnim uvjetima i najbolje odgovara
gospodarskim uvjetima vlastite zemlje. Dugoročno
treba raditi na razvoju nacionalnog sustava sukladnog
sustavima PEFC i FSC.
ad3)


Pasivna zaštita prirode i posebno šumskih ekosustava
ne zadovoljava ni najniže ekološke standarde.
Ona ne uvjerava javnost u našu stručnu i moralnu
spremnost za stvarnu zaštitu prirode.


Aktivna zaštita šumskih ekosustava zahtijeva integralan
pristup u upravljanju i održivom gospodarenju.
Ona nužno nameće potrebu usklađivanja
ukupne zakonske regulative koja uređuje odnose u
okolišu i prirodi (šuma, voda, fauna, divljač i dr.)
realnu procjenu socijalne funkcije i ocjenu provodljivosti.
Aktivna zaštita zahtijeva dugoročno
stabilne financijske izvore, kvalitetno osposobljene
kadrove kako u stručnim službama tako i u
kontrolingu.


Programiranje i planiranje dinamike u zaštiti šumskih
ekosustava mora biti plod konstruktivne suradnje
šumarske struke i zaštitara prirode iskazan u
prostornim planovima zaštićenih objekata.


Šumarstvo mora osigurati trajnu i dodatnu edukaciju
svojih kadrova, izvršiti nužnu popunu s novim
profilima stručnjaka; od biologa i pedagoga
do komunikologa, radi zadovoljavanja zahtijeva
za naturmanagmentom i o svojim aktivnostima
argumentirano i uspješno uvjerilo javnost o ispravnosti
pristupa.
tema sljedeće konferencije. Sudionici konferencije koja
će se održati u Slovačkoj dostavit će svoja izlaganja
u pismenom obliku, kako bi se ostavilo više vremena
za raspravu.


Sudionici zahvaljuju "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb
na dobroj organizaciji konferencije te čitavom
programu koji im je prezentiran.


Pripremio Miroslav Mrkobrad