DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 8     <-- 8 -->        PDF

D. Kleiner: FhNOl.OSKA ZAPAŽANJA CVATNJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA U BOTANIČKOM VRIT,´ ... Šumarski liši br. 9-10. CXXV (2001). 475-4X6
svijetlo zelenkastožute boje, donje duže i uže od gornjih.
Prašnici su kraći od latica i ima ih 7. Kriissman
n (1976) navodi da ova vrsta cvate od svibnja
do lipnja. Mi smo pratili vrijeme cvatnje dvaju stabala
između kojih nismo uočili značajnije razlike u vremenu
cvatnje, ali je razlika od oko tjedan dana postojala u
vremenu cvatnje između 1998. i 1999. godine. Prve razvijene
cvjetove opazili smo 28. IV (1998) i 20. IV
(1999). Vrhunac cvatnje je bio 5. V. (1998) i 27. IV.
(1999), a kraj 26. V. (1998) i 18. V (1999).


Aesculus parviflora Walt. (= A. macrostachya
Michx.) - grmasti divlji kesten je 4 - 5 m visoki i široki
grm jugoistočnog dijela Sjeverne Amerike. Cvjetovi
su oko 1 cm dugi, u izrazito dekorativnim, 20 - 30 cm
dugim i uskim metlicama. Latice su bijele boje, a prašnice
crvene. Prašnici su 3-4 cm dugi i dvostruko dulji
od latica. Prema Krüssmannu (1976) cvate od srpnja
do kolovoza, a prema Jurkoviću (1990) od


27. VI. do 16. VII. Prema našim opažanjima početak
cvatnje bio je 23. VI. (1998) i 15. VI. (1999), vrhunac
30. VI. (1998) i 29. VI. (1999), a završetak 14. VII.
(1998) i 13. VII. (1999).
Aesculus pavia L. (= Pavia rubra Lam.) - crveni
divlji kesten je grm ili manje stablo istočnog dijela
Sjeverne Amerike. Svijetlocrveni cvjetovi okupljeni su
u 10-25 cm duge, uspravne metlice, časka je cjevasta.
Latice su žljezdasta ruba, donje duže od gornjih i ima
ih 4. Prašnici su dugi kao latice i većinom ih je 7. Prema
literaturnim podacima ova vrsta cvate u lipnju
(Krüssman n 1976). Prema našim opažanjima prvi
su cvjetovi bili razvijeni 28. IV. (1998) ili 20. IV
(1999). Vrhunac cvatnje nastupa 5. V. (1998) ili 4. V
(1999), a kraj 19. V. (1998) ili 18. V. (1999).


Medu taksonima roda Aesculus nisu uočene značajnije
razlike u vremenu cvatnje između 1998. i 1999.
godine. Manja razlika je uočena kod A. xcarnea koji je
1998. godine počeo cvjetati tjedan dana prije nego
1999. godine. Od ostalih vrsta koje cvatu u isto vrijeme´
kad i A. xcarnea dvije od njih (A. flava i A. pavia) su
1998. godine počele s cvatnjom tjedan dana kasnije
nego 1999. godine, dok kod treće (A. hippocastanum)
nije uočena razlika u vremenu cvatnje između 1998. i
1999. godine. Srednje mjesečne tempertaure zraka u
travnju 1998. i 1999. godine bile su podjednake i
iznosile su (prema podacima za meteorlošku postaju
Zagreb - Grič) 13,6 °C za 1998., odnosno 13,5 °C za
1999. godinu. Promatrajući kretanje temperature tijekom
travnja 1998. i 1999. godine uočili smo da su vri


jednosti srednje dnevne temperature zraka prvih petnaestak
dana travnja 1999. godine bile nešto ujcdnačenije
nego 1998. Vrijednosti su se tijekom prvih petnaest
dana travnja 1998. godine kretale od 7,7 do 18,2 °C s
tim da su najviše vrijednosti zabilježene početkom
travnja. U travnju 1998. godine bilo je 14 dana sa srednjom
dnevnom temperaturom zraka od 10,1 do 15,0 "C


i 11 dana s temperaturom od 15,1 do 20,0 "C. Druge,
1999. godine vrijednosti srednje dnevne temperature
zraka iznosile su od 10,4 do 16,7 °C. U travnju 1999.
bilo je 16 dana sa srednjom dnevnom temperaturom
zraka od 10,1 do 15,0 °C i 11 dana s temperaturom od
15,1 do 20,0 "C. 18. i 19. travnja 1999. godine, zabilježene
su najniže vrijednosti srednje dnevne temperature
zraka, a 19. IV. 1999. i najniža apsolutna minimalna
temperatura od 3,9 "C. Iako su najniže mjesečne temperature
zabilježene neposredno prije početka cvatnje
one nisu omele cvatnju vrste A. flava i A. pavia, dok je
cvatnja A. xcarnea pomaknuta za tjedan dana. Zato se
može zaključiti daje za cvatnju promatranih vrsta važnija
duljina razdoblja tijekom kojega vladaju više temperature
zraka nego njihove ekstremne vrijednosti. A.
parviflora, koji cvate dva mjeseca nakon ostalih promatranih
vrsta roda A., je 1998. godine počeo s cvatnjom
tjedan dana poslije nego 1999. godine. Zanimljivo
je daje, bez obzira na vrijeme početka cvatnje, vrhunac
cvatnje kod većine vrsta nastupio u isto vrijeme i
1998. i 1999. godine. Tijekom razdoblja cvatnje srednje
dnevne vrijednosti temperature zraka varirale su
za pojedine vrste između sljedećih vrijednosti: kod A.
xcarnea od 11,5 do 23,1 "C, kod A. hippocastanum od


10.0 do 23,1 °C, kod A. flava od 10,0 do 23,1 °C, kod/L
parviflora od 15,0 do 27,8 "C i kod A. pavia od 10,0 do
23.1 "C. Na osnovi raspona temperaturnih vrijednosti,
vidimo daje, s obzirom na vrijeme cvatnje, A. parviflora
najtermofilnija od promatranih vrsta.
Rod Magnolia L. - magnolija spada u porodicu
Magnoliaceae, a obuhvaća oko 80 vrsta. Cvjetovi su
vršno smješteni, pravilni, dvospolni, veliki i raznobojni.
Listići ocvijeća najčešće nisu razlučeni u časku i
vjenčić. Plodnice su nadrasle. Prašnika i tučkova ima
mnogo. Plodovi čine do 15 cm dugi, skupni plod, a pojedinačni
plod je tobolac.


Magnolia kobus DC. var. borealis Sarg. - varijetet
borealis kobuši-magnolije je varijetet krupniji od
tipične vrste i naraste do 25 m visoko. To je Iistopadno
stablo koje od prirode pridolazi u Japanu na otocima
Honshu i Hokkaido. Potpuno otvoreni cvjetovi su oko
10 cm široki, s tri mala listića časke i šest obrnutojajolikih,
bijelih latica. Literaturni podatak o vremenu cvatnje
ovog taksona nismo pronašli, a tipična vrsta cvate
prije listanja, u travnju (Bean 1973). Prema našim
opažanjima početak cvatnje je 17. III. (1998) i 23. III.
(1999), vrhunac 24. III. (1998) i 30. III. (1999), a završetak
7. IV (1998) i 6. IV. (1999).


Magnolia liliiflora Desr. (= M. purpurea Curtis) purpurna
magnolija je listopadni, do 3 m visoki grm
Kine. Cvjetovi su veliki, zvončasti, izvana purpurni,
iznutra bijeli, na kratkoj i debeloj cvjetnoj stapci, sa 6
uspravnih, obrnutojajolikih, duguljastih, 6-7 cm dugih
latica. Prema Krüssmann u (1977) cvate za listanja,
od svibnja do lipnja. Prema našim opažanjima