DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Vlada Republike Hrvatske je 9. ožujka 2000. godine
donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Republike
Hrvatske pod nazivom "Hrvatska u 21. stoljeću".


Povodom Dana hrvatskog šumarstva 21. lipnja
2000. održana je tematska rasprava na kojoj je ocijenjeno
današnje stanje Poduzeća, a određeni su i temeljni
ciljevi i vizija razvoja šumarstva Hrvatske te
potreba izrade Projekta restrukturiranja koje je vlada
prihvatila, a koji će nakon studiozne razrade postati
dio ukupne strategije razvoja Republike Hrvatske.


Vlada Republike Hrvatske je 21. prosinca 2000. donijela
Zaključak o restrukturiranju "Hrvatskih šuma",
p.o. Zagreb prema sljedećim odrednicama:
a) jedinstveno Poduzeće za šume s organizacijskom i


financijskom odgovornošću proširenom i na najni


že organizacijske jedinice (šumarije) i
b) privatizacija djelatnosti koje izravan direktan
utjecaj na gospodarenje šumama.


Pri izradi Projekta restrukturiranja (Poslovnog
koncepta) treba koristiti spoznaje razvijenih europskih
zemalja i najznačajnije ciljeve poslovanja "Hrvatskih
šuma", p.o. Zagreb.


Radovi na izradi Studije restrukturiranja "Hrvatskih
šuma" početi će 1. listopada 2001. godine i
trajati šest mjeseci.


VI. Zaključak
Ovim referatom prikazali smo prodaju drvnih sortimenata
u "Hrvatskim šumama", p.o. Zagreb i iznijeli
najznačajnije probleme vezane uz istu za razdoblje
od 1995. do 2000. godine.


U promatranom razdoblju prodajom drvnih
sortimenata osigurani su prihodi za poslovanje Po-


Tomislav Starčević, dipl. ing. šum.


duzeća, jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma, međutim nisu osigurana dovoljna sredstva
za investicije, što će rezultirati tehnološkim zaostajanjem
u razvoju i povećanju troškova poslovanja
Poduzeća u idućem razdoblju. Zato treba nastaviti daljnje
osvajanje radno nedostupnih šuma, kako bi se povećala
proizvodnja glavnih šumskih proizvoda i uskladile
cijene drvnih sortimenata s cijenama istih na europskom
tržištu.


Može se očekivati da će Projektom restrukturiranja
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb biti omogućeno povećanje
prihoda od ostalih šumskih proizvoda i drugih
djelatnosti.


Vjerujemo da će nam rješavanje ovih problema
olakšati pristup Republike Hrvatske WTO-u.


Iznesene činjenice i problemi zahtijevaju i određene
promjene u hrvatskom zakonodavstvu (Zakon
o šumama, Zakon o lovu, Zakon o vodama, Zakon o
zaštiti prirode, Zakon o cestama, Zakon o rudarstvu)
koje se odnose na šumarstvo, lovstvo, zaštitu prirode
itd.


Napomena!


Pet pitanja za sve sudionike 5. Konferencije


1.
Imate li sustav kako vrednujete kupce (dobre i loše)?
2.
Kako definirate marketing u šumarstvu i koliko
trošite sredstava od prihoda na njegovo financiranje?
3.
Likvidnost poduzeća državnih šuma?
4.
Odnos šumarstva i prerade drva u Vašoj zemlji?
5.
Primjena internetskog trgovanja?
AKTUALNA POLITIKA I ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ


UVOD


Prije bilo kakvih razmatranja o problematici odnosa
aktualne politike i zaštite okoliša u Hrvatskoj, valja se
jasno odmaknuti od prepoznatljivog pristupa bogatih,
koji zaštitu okoliša prihvaćaju kao dopadljivu zabavu,
ali i mnogih na svim prostorima koji vješto u političkom
ili tržišnom smislu zlorabe prefiks "eko". Treba
reći kako su izrazito rastuće spoznaje o ugroženosti
okoliša, značenju i vrijednostima općih dobara koje daruje
priroda, posebno šumski ekosustavi, uvjetovale i
proizvelea stotinjak što zakonskih ili podzakonskih
akata, usmjerenih na očuvanje šuma, prirode i okoliša
u cjelini. Svakako, nije potrebno sada nabrajati niti sve
zakonske akte ni odredbe koje iz njih slijede. Zadovoljit
će nas definicija okoliša iz Zakona o zaštiti okoliša
(NN, br. 82/94.)


* Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i
more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog
djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja
kojeg je stvorio čovjek.
- Okoliš je dobro od interesa za državu i ima njezinu
osobitu zaštitu.
- Zahvatima u okoliš ne smije se utjecati na kakvoću
življenja, na zdravlje ljudi i održivi razvoj prirode.
- Upravljanje okolišem provodi se pod uvjetima i
na način propisan zakonima.
Isto tako, za sve aktualne politike svijeta vrijede
stare i dobro znane zakonitosti.


* Politika je skup aktivnosti kojima su svi promišljeni
poslovi usmjereni prema osvajanju i zadržavanju