DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

njem prihoda od prodaje drvnih sortimenata u odnosu U izvozu trupaca došlo je do sniženja cijena trupana
1998. godinu za 12,5%, dok je količinski rast prodaca
bukve i povećanja cijena trupaca hrasta i jasena.
je povećan za 9,0 % (tablica 4).


Drvni sortimenti izvoze se u Italiju, Austriju, Slove


Potražnja na domaćem tržištu je za trupcima hraniju
i nešto malo u Njemačku, Mađarsku i Grčku.
sta, jele, smreke, bukve i jasena, a otežana je prodaja
trupaca topole, graba, cera, bagrema i kestena.


Tablica 1. Izvršenje prodaje oblog i prostornog drva


Godina
1995.
000 m3
1 331
Oblovina
000 kn
695 945
kn/m3
523
Prostorno drvo
000 m3
1 299
000 kn
162 037
kn/m3
125
000 m3
2 630
Ukupno
000 kn
857 982
kn/m3
326
Index
m3
100
kn
100,0
1996.
1997.
1998.
1 434
1 527
1 553
696 555
722 151
754 847
486
473
486
1 500
1 605
1 415
163 414
167 796
146 795
109
105
104
2 934
3 132
2 968
859 969
889 947
901 642
293
284
304
112
119
113
100,2
103,7
105,1
1999. 1 710 865 109 506 1 530 149 420 98 3 240 1 014 529 313 123 118,2
2000. 1 853 917 171 495 1 701 189 921 112 3 554 1 107 092 312 135 129,0


EUR = 7,55 kn


Tablica 2. Izvršenje prodaje po grupama drvnih sortimenata od 1995 - 2000.


Trupci Tanka oblovina Celulozno drvo Ogrjev Ukupno


Godina


3


m
1995. 1 275 000 56 000 440 000 859 000 2 630 000
1996. 1 388 000 46 000 357 000 1 143 000 2 934 000
1997. 1 491 000 37 000 436 000 1 168 000 3 132 000
1998. 1 515 000 38 000 386 000 1 029 000 2 968 000
1999. 1 680 000 30 000 416 000 1 113 000 3 239 000
2000. 1 822 000 31 000 609 000 1 092 000 3 554 000


Tablica 3. Izvršenje prodaje trupaca po načinima proda eod 1995 - 2000.


Ugovor Domaća licitacija Međunarodna icitacija Blagajna Ukupno


Godina


3 3 3 3 3


m% m% m% m% m
1995. 732 000 59 359 000 28 103 000 8 81 000 7 1 275 000
1996. 952 000 69 234 000 17 73 000 5 129 000 9 I 388 000
1997. 1 131 000 96 105 000 7 74 000 5 181 000 12 1 491 000
1998. 1 101 000 93 295 000 19 76 000 5 43 000 3 1 515 000
1999. 1 375 000 81 146 000 9 112 000 7 47 000 3 1 680 000
2000. 1 588 000 87 90 000 5 84 000 5 60 000 3 1 822 000


Tablica 4. Izvršenje prodaje oblog i prostornog drva od 1998 - 2000.


Oblovina Prostorno drvo Ukupn o Index


Godina


3 3 3 3


000 m000 kn kn/m5 000 m000 kn kn/m3 000 m000 kn kn/m3 mkn
1998. 1 553 754 847 486 1 415 146 795 104 2 968 901 642 304 100 100,0
1999. 1 710 865 109 506 1 530 149 420 98 3 240 1 014529 313 109 112,5
2000. 1 853 917 171 495 1 701 189 921 112 3 554 1 107 092 312 120 122,8


1 EUR = 7,55 kn


V. Restrukturiranje (preoblikovanje) "Hrvatskih
šuma",p.o. Zagreb
Posljednjih godina Poduzeće je svojim prihodima
i pored sve težih općih (poratnih) gospodarskih prilika
uspjevalo pokrivati svoje rashode i svoje poslovanje
samostalno financirati. Daljnji razvoj događaja
bitno će ovisiti o kretanju i gospodarskom stanju hrvat


skih poduzeća iz djelatnosti prerade drva, koje zadnjih
godina ozbiljno zabrinjavaju i imaju vrlo jak utjecaj na
stanje i poslovanje Poduzeća.


Hrvatska šumarska struka je 1999. godine prepoznala
nužnost promjena i prihvatila obvezu izrade
prijedloga odredaba i ciljeva svoje budućnosti.