DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sa zamjenikom, pomoćnicima i upraviteljima uprava
šuma, ili osobe s posebnim ovlaštenjima, provode poslovnu
politiku i odgovorni su za uspješnost poslovanja.


U Poduzeća je ustrojeno jedinstveno komercijalno
poslovanje, koje se provodi na razini Poduzeća preko
Komercijalne službe u Direkciji i komercijalnih odjela
u upravama šuma, gdje se zasnivaju ugovorni odnosi.


/. Postojeći načini prodaje drvnih sortimenata su :


1. Ugovor bez nadmetanja (5-godišnji*, odnosno
godišnji ugovor)
1.1.
Područja od posebne državne skrbi
Drvnoj industriji na tom području prodaju se
trupci s tog područja


1.2.
Izvozni dio industrije finalnih proizvoda
(namještaj, parket, građevna stolarija i si.)
1.3.
Dio primarne prerade
1.3.1. Drvni sortimenti kod kojih je veća ponuda
od potražnje (trupci za furnir i ljuštenje,
tanka oblovina, celulozno drvo, drvo za drvne
ploče, dio pilanskih trupaca i ogrjevno drvo)
1.3.2. Područja gdje je primarna prerada od
posebne važnosti, zbog nemogućnosti razvoja
drugih djelatnosti.
2. Javnim nadmetanjem
2.1.
Domaće javno nadmetanje
Za preostale drvne Sortimente kod kojih je potražnja
veća od ponude


2.2.
Međunarodno javno nadmetanje
Samo za one drvne Sortimente za koje ne postoji
interes na domaćem tržištu


3. Na blagajni
Prodaja drvnih sortimenata za potrebe pučanstva
Pristupanjem Republike Hrvatske članstvu
WTO vjerojatno će se smanjiti utjecaj Vlade Republike
Hrvatske na formiranje cijena i određivanje
načina prodaje drva, pa se pretpostavlja da će se pozitivno
odraziti na poslovanje Poduzeća, budući da su
dosad u Republici Hrvatskoj ostvarivane cijene niže
od tržišnih cijena drva u susjednim državama.


//.
Važeći rokovi plaćanja


za prodane trupce:
- po ugovoru 60 dana od isporuke
- na nadmetanju prije isporuke


za prodano celulozno i ostalo sitno industrijsko
drvo:
* Do 31.12. 2000. Poduzeće je zaključilo 41 petogodišnji ugovorite:
a) Sa 38 kupaca ugovoreno je 852 600 m3 trupaca (što količinski
iznosi 54% trupaca prodanih putem ugovora),
b)Sa 3 kupca ugovoreno je 340 000 nr ccluloznog drva (što količinski
iznosi 56 % celuloznog drva prodanog putem ugovora).


- po ugovoru 90 dana od dana isporuke
- na nadmetanju 30 dana od dana isporuke


prodani drvni sortimenti na blagajni plaćaju se prije
isporuke.
///. Ostvarena prodaja drvnih sortimenata
u razdoblju od 1995 do 2000. godine


Poslovnom politikom Poduzeća koja je ugrađena u
Plan poslovanja za 2001. godinu, utvrđene su i mjere
za planiranje prihoda izravnom primjenom kvalitativne
strukture drvnih sortimenata prema sortimentnim
tablicama glavnih vrsta jednodobnih i prebornih
šumskih sastojina (prema HRN - 1995).


Ostvarena prodaja drvnih soritmenata od 1 107 092
259 kn (1 EUR = 7,55 kn) ili 3 553 772 m3 prema mjestima
prodaje u 2000. godini iznosi:


franco cesta (82,5% vrijednosno i 69,3% količinski)
izvoz franco granica (13,9% vrijednosno i 10,9%
količinski)
šuma neizrađeno (3,2% vrijednosno i 18,0% količinski)
šuma izrađeno (0,4% vrijednosno i 1,8% količinski).


Zbog održavanja tekuće likvidnosti zadužena je
Komercijalna služba Poduzeća i Komercijalni odjeli
uprava šuma na provedbu Mjera za racionalizaciju
Plana za 2001. godinu i to:


osigurati plasman roba u skladu s ugovorima uz
praćenje dužnika s obvezatnim osiguranjem validnim
instrumentima plaćanja za isporučene količine
robe i datih usluga,
dinamizirati i izvršiti postupak nadmetanja za robe
u izvozu i za domaće tržište,
povećati prodaju s vlastitim izvozom (bez posrednika),
naplati potraživanja posvetiti osobitu pozornost
(dospjeli dug ne smije biti veći 5% od ukupnog
prometa prethodne godine),
izvršiti pripremu izmjene cijena roba i usluga s aspekta
kretanja cijena na svjetskom tržištu, poskupljenja
inputa proizvodnje (gorivo) i valutni utjecaj
(odnos kuna - DEM odnosno EUR-o).


IV. Problematika prodaje drvnih sortimenata
Iz tablica 1., 2. i 3. vidimo da izvršenje prodaje
drvnih sortimenata količinski raste od ratne 1995. do
2000. godine, što je rezultat pokretanja proizvodnje na
do tada radno nedostupnim površinama i zbog miniranosti
terena. Međutim količinsko povećanje prodaje ne
prati povećanje prihoda od prodaje drvnih sortimenata.


Ovakav raskorak posljedica je nemogućnosti povećanja
cijena i nedosljedne primjene HRN - 1995 za
drvo pri utvrđivanju kakvoće drvnih sortimenata.


U 1999. godini poduzete su mjere za dosljednu primjenu
HRN - 1995 za drvo, stoje rezultiralo poveća