DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

sustava zahtijeva integralan pristup u upravljanju i
održivom gospodarenju šumama. Sudionici Konferencije
složili su se daje ovakva razmjena mišljenja i stavova
o aktualnim šumarskim problemima potrebna, te
da će se do sljedećeg skupa, koji bi se trebao održati u
Slovačkoj, razmisliti i o potrebi institucionaliziranja
Konferencije. (Izjavu donosimo u cjelini).


Osim radnog dijela, europski šumari i gosti imali su
priliku u terenskom dijelu Koferencije upoznati se sa
sanacijskim radovima na opožarenim površinama šumarije
Makarske (si. 3 i 4), obići Park prirode Biokovo,
a posjetili su i turistički biser Hrvatske Dubrovnik
(si. 5).


Mr. sc. Josip Dundo vić, prof, dr se. Mladen Figurić
TRGOVINA DRVOM I NORME ZA DRVO


UVOD


Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištima u Republici Hrvatskoj "Hrvatske
šume", p.o. Zagreb, prodajom drva osiguravaju potrajno
gospodarenje šumama propisano šumskogospodarskom
osnovom područja s naglaskom na
osiguravanje sredstava:


-
za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma,
-
za održavanje i poboljšanje općekorisnih funkcija
šuma, uz posebnu brigu o šumama i šumskim zemljištima
na kršu,
-
za potrebne investicije (šumske ceste, sredstva rada
i opremu) i financiranje znanstveno-istraživačkog
rada,
- za troškove poslovanja Poduzeća.
Prodajom drva treba pomagati finalizaciju u domaćoj
drvnoj industriji i osigurati dovoljne količine
drva za potrebe stanovništva.


Trajni cilj i zadatak komercijalnog poslovanja je
prodajom šumskih proizvoda osigurati sredstva za
jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma
na osnovi racionalne proizvodnje u šumarstvu, s
usmjeravanjem prodaje prema finalizaciji u domaćoj
drvnoj industriji, odabirući kvalitetne kupce dobrog
boniteta, solventne prema "Hrvatskim šumama"


U razdoblju od 1995 do 2000. godine prodane
količine drva su u porastu, koji adekvatno ne prati i
rast prihoda, stoje posljedica teškog stanja u gospodarstvu
RH, nemogućnosti ostvarivanja tržišnih
cijena drva i subjektivnih propusta pri utvrđivanju
kakvoće drvnih sortimenata.


Pristupanjem Republike Hrvatske WTO, vjerujemo
da će postupno doći do približavanja cijene
drvnih sortimenata u RH tržišnim cijenama drva na
europskom tržištu.


Preoblikovanjem "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
prema Zakonu o trgovačkim društvima, stvorit će se
uvjeti za racionalnije i ekonomičnije poslovanje
Poduzeća i na taj način osigurati veća sredstva za
biološke i tehničke investicije, kao i standard uposlenih,
što će jamčiti još uspješnije gospodarenje
šumama.


p.o. Zagreb (u daljnjem tekstu Poduzeće), uvažavajući
tržište, te postići optimum prihoda prodajom glavnih i
sporednih šumskih proizvoda.
Organ upravljanja Poduzeća je Upravni odbor


koji u djelokrugu svojih ovlasti donosi poslovnu i komercijalnu
politiku Poduzeća uz suglasnost Ministarstva
gospodarstva Republike Hrvatske. Direktor Poduzeća