DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

čije složili su se daje ovakva razmjena mišljenja i stapriliku
u terenskom dijelu Koferencije upoznati se sa
vova o aktualnim šumarskim problemima potrebna, te sanacijskim radovima na opožarenim površinama šuda
će se do sljedećeg skupa, koji bi se trebao održati u marije Makarske (si. 3 i 4), obići Park prirode BiokoSlovačkoj,
razmisliti i o potrebi institucionaliziranja vo, a posjetili su i turistički biser Hrvatske Dubrovnik
Konferencije. (Izjavu donosimo u cjelini). (si. 5).


Mr. sc. Josip D undo vi ć, prof, dr se. Mladen Figurić


TRGOVINA DRVOM I NORME ZA DRVO
UVOD


Javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištima u Republici Hrvatskoj "Hrvatske
šume", p.o. Zagreb, prodajom drva osiguravaju potrajno
gospodarenje šumama propisano šumskogospodarskom
osnovom područja s naglaskom na
osiguravanje sredstava:


-
za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma,
-
za održavanje i poboljšanje općekorisnih funkcija
šuma, uz posebnu brigu o šumama i šumskim zemljištima
na kršu,
-
za potrebne investicije (šumske ceste, sredstva rada
i opremu) i financiranje znanstveno-istraživačkog
rada,
- za troškove poslovanja Poduzeća.
Prodajom drva treba pomagati finalizaciju u domaćoj
drvnoj industriji i osigurati dovoljne količine
drva za potrebe stanovništva.


Trajni cilj i zadatak komercijalnog poslovanja je
prodajom šumskih proizvoda osigurati sredstva za
jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju šuma
na osnovi racionalne proizvodnje u šumarstvu, s
usmjeravanjem prodaje prema finalizaciji u domaćoj
drvnoj industriji, odabirući kvalitetne kupce dobrog
boniteta, solventne prema "Hrvatskim šumama"


U razdoblju od 1995 do 2000. godine prodane
količine drva su u porastu, koji adekvatno ne prati i
rast prihoda, stoje posljedica teškog stanja u gospodarstvu
RH, nemogućnosti ostvarivanja tržišnih
cijena drva i subjektivnih propusta pri utvrđivanju
kakvoće drvnih sortimenata.


Pristupanjem Republike Hrvatske WTO, vjerujemo
da će postupno doći do približavanja cijene
drvnih sortimenata u RH tržišnim cijenama drva na
europskom tržištu.


Preoblikovanjem "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
prema Zakonu o trgovačkim društvima, stvorit će se
uvjeti za racionalnije i ekonomičnije poslovanje
Poduzeća i na taj način osigurati veća sredstva za
biološke i tehničke investicije, kao i standard uposlenih,
što će jamčiti još uspješnije gospodarenje
šumama.


p.o. Zagreb (u daljnjem tekstu Poduzeće), uvažavajući
tržište, te postići optimum prihoda prodajom glavnih i
sporednih šumskih proizvoda.
Organ upravljanja Poduzeća je Upravni odbor


koji u djelokrugu svojih ovlasti donosi poslovnu i komercijalnu
politiku Poduzeća uz suglasnost Ministarstva
gospodarstva Republike Hrvatske. Direktor Poduzeća


SREDNJOEUROPSKIH ZEMALJA,
Drvenik, Hrvatska 18-21 . rujna 2001. šumari srednje Europe u Hrvatskoj


"Hrvatske šume"i hrvatsko šumarstvo bili su od
18-21. rujna ove godine u Drveniku domaćin 5. konferencije
generalnih direktora državnih šuma srednjoeuropskih
zemalja. Na dnevnom redu ovogodišnjeg
skupa čelnih ljudi poduzeća koja gospodare državnim
šumama, našle su se tri aktualne teme podjednako
važne za sve zemlje srednjoeuropskog miljea: trgovina
drvom i norme za drvo, certifikacija gospodarenja
šumama te aktualna politika zaštite okoliša.


Teme su, pokazalo se, važne kako za hrvatsko šumarstvo
tako i za cijelo okruženje, što potvrđuju i sudionici
Konferencije. Vidljivo je da državna šumska


poduzeća muče slični ili isti problemi i da se u pojedinim
zemljama slično i rješavaju. Posebno je istaknuta
važnost šumarstava za gospodarstva pojedinih zemalja
te isto tako značaj i uloga šumara u zaštiti okoliša gdje
su bili prvi zaštitari, no sada se moraju prilagođavati
novim vremenima i surađivati s različitim drugim organizacijama
koje se bave zaštitom prirode.


U radu Konferencije sudjelovali su predstavnici državnih
šuma Austrije, Bavarske, Češke, Hrvatske, Poljske,
Rumunjske i Slovačke te kao promatrači, Bosne i
Hercegovine, Jugoslavije i Slovenije.