DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

D. Kremer: FENOLOSKA ZAPAŽANJA CVATNJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA U BOTANIČKOM VRTU Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 475-486
MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA — Material and working metods


Opažanja su bilježena jednom tjedno tijekom 1998.
i 1999. godine, a bilježeni su vrijeme početka cvatnje,
vrhunac i kraj cvatnje. Kao dan početka cvatnje definiranje
onaj dan tijekom kojega smo opazili prve potpuno
razvijene cvjetove. Vrhuncem cvatnje smatran je
dan tijekom kojega smo opazili najveći broj procvjetalih
cvjetova na biljci, a krajem cvatnje dan u kojem


više nije bilo otvorenih cvjetova s laticama svježeg izgleda,
već su one bile dijelom suhe ili su počele otpadati.
Zabilježeno vrijeme cvatnje je promatrano u odnosu
prema srednjim dnevnim vrijednostima temperature
zraka.


Znanstvena i hrvatska imena istraživanih vrsta su
prema Borzanu (2001).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Results of research and discussion


Uz literaturne podatke (A n i ć 1946, H o s i e 1969,
Bean 1973, Krüssmann 1976 -1978, Phillips
1980) o vremenu cvatnje i izgledu cvjetova vrsta čije
smo vrijeme cvatnje pratili navest ćemo ukratko i naša
opažanja.


Rod Aesculus L. - divlji kesten spada u porodicu
Hippocastanaceae, a obuhvaća 13 vrsta listopadnog
drveća i grmlja. Cvjetovi su nepravilni, dvospolni ili
raznospolni, u uspravnim metličastim cvatovima. Listića
časke i vjenčića ima po 4 - 5, a prašnika 5-8 (većinom
7). Plodnica je nadrasla, trogradna. Plod je
okrugli tobolac koji nastaje izravno od plodnice.


Aesculus xcarnea Hayne (= A. Itippocastanum L.
x A. pavia L., A. xrubicunda Loisel.) - ružičasti divlji
kestenje do 20 m visoko drvo. Cvjetovi su u 15 - 20 cm
dugim metlicama (slika 2). Latice su ružičaste, na osno


vi crvene i ima ih 4. Prašnici vire iz cvijeta. Cvate u svibnju
(Philips 1980). Prema našim opažanjima prvi
razvijeni cvjetovi pojavili su se 21. IV. (1998) i 27. IV.
(1999). Vrhunac cvatnje nastupa prvih dana mjeseca
svibnja, 5. V (1998) ili 4. V. (1999), a kraj cvatnje 26. V.
(1998) ili 18. V (1999).


Aesculus Itippocastanum L. - obični divlji kesten
je do 25 m visoko drvo najjužnijih dijelova Balkanskog
poluotoka, zapadne i srednje Azije. Cvjetovi su u
20 - 30 cm dugim, uspravnim metlicama. Gornji cvjetovi
metlice su u pravilu muški, srednji dvospolni, a
donji ženski. Vjenčić je nepravilan s 4 - 5 bijelih, mjestimično
na osnovi žuto ili crveno obojenih latica. Prašnika
ima 7 i vire iz cvijeta. Cvate iza listanja, od svibnja
do lipnja (Krüssmann 1976). Ettinger (1882,
1883a, 1883b) navodi daje A. hippocastanum 1882.
godine počeo cvasti 4. travnja, a 1883. godine 5. svibnja,
stoje velika razlika u vremenu cvatnje jedne vrste
na istom lokalitetu. Nažalost, Ettinger u svom radu ne
komentira koje su klimatske prilike uzrokovale ovu
značajnu razliku u vremenu cvatnje. Naša opažanja
pokazuju da je promatrano stablo u Botaničkom vrtu
cvalo od 21. IV. (1998) ili 20. IV (1999), s vrhuncem
cvatnje 5. V. (1998) i 4. V (1999) i krajem cvatnje 19.
V (1998) ili 18. V. (1999).


Aesculus flava Sol. (= A. octandra Marshall, A.
lutea Wangenh.) - žuti divlji kesten je do 20 m visoko
drvo istočnog dijela Sjeverne Amerike. Cvjetovi su
u 10 - 15 cm dugim metlicama (slika 3). Latice su 4,


Slika 2. Aesculus xcarnea Hayne - ružičasti divlji kesten Slika 3. Aesculus flava Sol. - žuti divlji kesten
Figure 2 Aesculus xcarnea Hayne - red horse chestnut Figure 3 Aesculus flava Sol. - sweet buckeye