DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRI-I IMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 475-486
UDK 630* 181.8 + 270


FENOLOSKA ZAPAŽANJA CVATNJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA U
BOTANIČKOM VRTU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


FLOWERING OF SOME WOODY PLANTS IN THE BOTANICAL GARDEN OF
THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS IN ZAGREB


Dario KREMER*


SAŽETAK: Tijekom 1998. i 1999. godine u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bilježeni su vrijeme početka
cvatnje, vrhunac i kraj cvatnje na nekim vrstama rodova Aesculus L., Magnolia
L., Malus Mill., Paulownia Siebold et Zucc. i Viburnum L. Uočeno je
da neke od promatranih vrsta svake godine cvatu približno u isto vrijeme.
Riječ je o vrstama koje cvatu kasnije u proljeće, te su pod manjim utjecajem
temperaturnih vrijednosti u drugoj polovici zime. Druge vrste cvatu jedne godine
prije, a druge kasnije, ovisno o tome je li proljeće nastupilo ranije ili
kasnije. To su vrste koje cvatu krajem zime ili ranije u proljeće i pod većim su
utjecajem toplijeg razdoblja koje može nastupiti u drugoj polovici zime. Pod
najvećim je utjecajem temperature vrijeme početka cvatnje, dok su pod manjim
utjecajem vrhunac i kraj cvatnje. Naime, vrhunac cvatnje ne mora uvijek
slijediti raniji početak cvatnje, pa su moguća oštećenja na biljkama zbog niskih
temperatura smanjuju.


Ključne riječi: Fenologija, vrijeme cvatnje, Aesculus/.., Magnolia L., Malus
Mill, Paulownia Siebold et Zucc, Viburnum L.


UVOD - Introduction
U ovom radu donosimo pregled vremena cvatnje marskom listu tijekom 1885. godine. Autor J. E.
nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu PMF-a u Za(
1896), vjerojatno J. Ettinger, navodi primjer iz mjesegrebu,
čiju smo cvatnju pratili tijekom dvije godine. ca rujna 1895. godine, kada je jedno stablo divljeg keNeke
od ovih dekorativnih vrsta uopće ne nalazimo u stena procvalo po drugi put. Da fenološke faze ovise o
našim nasadima ili ih nalazimo vrlo rijetko, iako su se makroklimatskim, ali i o mikroklimatskim uvjetima,
prilagodile ne samo životnim uvjetima u našem podneističe
Urbani (1914) na primjeru da u gorskim kraje


blju nego i životu u urbanoj sredini. vima cvatnja kasni 3-4 dana na svakih 100 metara viNa
proučavanju vremena cvatnje i fenologije općesine.
On navodi da proljeće u Zagrebu nastupa desetak
nito, kako domaćih tako i introduciranih vrsta, radi se dana prije nego u selima koja leže u ravnicama oko Zakod
nas s većim ili manjim intenzitetom više od sto gogrebačke
gore, pa kesteni zagrebačkih šetališta prije
dina. Ettinger (1882, 1883a) navodi vrijeme početka prolistaju i cvatu nego u Križevcima ili Koprivnici. Jecvatnje
za stotinjak vrsta na području Maksimira i okodan
od obuhvatnijih pregleda vremena cvatnje za naše


lice Zagreba tijekom 1882. i 1883. godine. Isti autor najvažnije vrste, kao i za nekoliko introduciranih vrsta,
(1883b) donosi i podatak o vremenu dozrijevanja plodao
je Vaj da (1946). Borzan iKrapinec (1996)
dova šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba. O pratili su fenologiju nekih vrsta i kultivara iz roda Corvremenu
cvatnje pojedinih vrsta nalazimo podatke i u nus. Od ostalih radova koji se bave fenologijom razliŠumarskim
kalendarima, člancima objavljenim u Su-čitih vrsta u Hrvatskoj spominjemo još radove Ilijanića
et al. (1974), Jurkovića (1987, 1988, 1990,
1994), M. Jurkovića i B. Jurković (1996, 1997),


* Mr. sc. Dario Krcmer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Svetošimunska 25 Seletkovića iTikvića (1996).