DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 32     <-- 32 -->        PDF

J. Gračan: PETI EU FORGEN MREŽNI SASTANAK ZA PLEMENITE LISTAČE
izlaganjima izneseni i konkretni rezultati. U nekim su
zemljama osnovane nove sjemenske plantaže (new
seed orchards) za plemenite listače (Hrvatska: jasen u
osnivanju). Iako, se čini da koordinacija na nacionalnoj
razini napreduje, zaključeno je da u tom pravcu valja
još puno toga učiniti.


Istaknute su inicijative nekih zemalja za podizanjem
javne svijesti, a one se kreću u rasponu od nastojanja
u kojima je uključena čitava nacija, kao stoje to,
primjerice, inicijativa "Stablo godine", pa sve do obrazovnih
programa na lokalnim razinama (Hrvatska,
važnost naših šuma, štete od šumskih požara, štetno
djelovanje polutanata na šume, tlo, zrak, voda).


Dr. Petar Ro tach iscrpno je predstavio projekt nazvan
Rare Noble Hardwoods in Switzerland (Rijetke plemenite
listače u Švicarskoj), koji bi mogao poslužiti kao
dobar primjer za neke druge nacionalne inicijative.
Glavni je cilj bio promicanje rijetkih vrsta u šumarskim
aktivnostima, a u prvu fazu je uključeno 10 vrsta. Prvi je
korak bio identifikacija glavnih populacija i genetski resursi
(gene sources) kojom se mjeri stupanj fragmentacije,
genetskih i demografskih rizika (opasnosti). Sve


ULOGA HIBRIDIZACIJE l
U okviru rada petog EUFORGEN sastanka održan
je i seminar o ulozi hibridizacije u očuvanju (konzervaciji)
genofonda. Gospodin Eric Collin , Francuska,
predstavio je važnost hibridizacije i izložio različite
znanstvene i "filozofske" aspekte križanja između
vrsta. Iznio je i različite definicije koncepta "vrste" s
različitim primjerima križanja.
Ustvrdio je kako javnosti nije u dovoljnoj mjeri poznata
dinamika ekosustava kao ni činjenica da se prirodni
okoliš stalno razvija. Treba jasno razlikovati križanje
prirodnih vrsta od križanja introduciranih (unesenih)
vrsta. Ovisno o okolnostima na križanje se može
gledati kao na nešto negativno, neutralno ili pozitivno
u evolucijskom smislu. Molekularna proučavanja mogu
biti vrlo korisna kod identifikacije razine križanja i


TEHNIČKE


Na ovom sastanku izneseni su rezultati prvog
medumrežnog sastanka (Inter Network) voditelja
EUFORGEN - grupe (mreža). Sastanak je održan 20.
listopada 2000. godine. Uloga je međumrežne grupe
usklađivanje prioriteta i koordiniranje aktivnosti između
pet Mreža, kako bi se razmijenila iskustva i izbjegla
ponavljanja i nepotrebni napori, što se tiče tehničkih
smjernica, Inter Network mreža se složila da u okviru
EUFORGEN-a treba izraditi opći dokument o ciljevima,
načelima i metodama očuvanja genofonda, koji će
biti osnova za konkretne smjernice po pojedinim vrstama
pomoću posebnih modula. Ovaj se dokument izrađuje
uz pomoć inputa iz svih pet mreža. O rezultatima


Šumarski list br. ´) 10. CXXV (2001). 501-505


popisivanjem prikupljene informacije digitalizirane su i
kartirane te su utvrđene prioritetne populacije.


Motivacija i stručnost bitni su dijelovi projekta. Veliki
broj terenskih stručnjaka uključilo se u projekt na
način da su sudjelovali u stručnim seminarima s povratnim
informacijama. Na temelju rezultata do kojih
se došlo popisivanjem informacija dobivenih od lokalnih
šumara utvrđene su strategije i prioriteti. Za sve se
vrste donose tehničke smjernice namijenjene sudionicima,
a one uključuju i informacije u vezi s konkretnim
područjem kako bi se povećao lokalni značaj. Druga
faza projekta započet će tijekom ove godine.


Murat Alan opsežno je izvijestio o statusu konzervacije
plemenitih listača u Turskoj. Opisao je opće stanje
u Turskoj istaknuvši izuzetno visoku bioraznolikost
i važnost Turske kao mjesta podrijetla mnogih vrsta
šumskog drveća. Predložio je da se neke nove vrste
uključe među plemenite listače, primjerice Liguidambar
orientalis, Alnus orientalis, Pterocarya fraxinifolia,
Platanus orientalis, Ostrya carpinifolia. Popis svih
vrsta koje spadaju u grupu plemenitih listača biti će
objavljen na Internetu.


OČUVANJU GENOFONDA
introgresije. U svakom slučaju "metode bi trebale biti
primjerene ciljevima´".


U zaključku je navedeno kako su vrijeme i mjesto
ključni elementi kod utvrđivanja da li je križanje prihvatljivo,
ovisno o individualnim zapažanjima. U svakom
slučaju, čovjek može u znatnoj mjeri ubrzati taj
proces masovnim prenošenjem sjemena i manipulacijom
prebivališta ("hautet manipulation"). Očito je da u
mnogim zemljama razlika između unešenih - introducioranih
i prirodnih vrsta nije sasvim jasno definirana,
te daje čak donekle proizvoljna. Autor izlaganja smatra
da bi bilo korisno u okviru mrežnih istraživanja
očuvanja genetskih resursa odabrati neke populacije u
kojima se križanje događa i prati njihov razvoj.


SMJERNICE


sastanka Inter Network mreže dugo se raspravljalo
kako bi se oni uskladili s početnom idejom tehničkih
smjernica za plemenite listače (Vidi zaključke 4. sastanka,
1999. godine), koji opisuju postupke za domaće
vrste, rijetke vrste i studije o brijestu i kestenu.


Dogovoreno je da se ovom dokumentu doda posebno
poglavlje o pojmu rariteta, te da bi trebalo izraditi
module za plemenite listače, i to:


Acer pseuđoplatamts (M. Rusanen i T. Myking)


Sorbus torminalis (B. Demesure)


-
Sorbus domestica (P. Rotach)
Ulnms sp. (E. Collin)