DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9-10. CXXV (2001), 501-505
UDK 630» 971 + 165


PETI EUFORGEN MREŽNI SASTANAK ZA PLEMENITE LISTAČE


FIFTH EUFORGEN MEETING ON NOBLE HARDWOODS


Joso GRAČAN*


Sažetak: U ovom preglednom članku danje kratak prikaz rezultata istraživanja
očuvanja šumskih genetskih resursa plemenitih listača u Europi od
1994. godine. Naglašen je napredak rezultata istraživanja postignut između
posljednja dva mrežna sastanka. Peti je sastanak održan u Blessingtonu,
Irska, od 17. do 19. svibnja 2001. godine. Hrvatska je dala značajan doprinos
u radu ove mrežne skupine.


K Ij uč ne r ij e č i: plemenite listače, šumski genetski resursi


UVOD


Peti EUFORGEN sastanak za plemenite listače Jedan od ciljeva u Irskoj je potrajno gospodarenje,
održanje u Blessingtonu, Irska od 17. do 19. svibnja obnova i očuvanje lokalnih resursa. Očuvanje i obnova
2001. godine. Sastanak je otvorio gospodin Diarmnid 30 000 ha prirodnih šuma pokrenuta je novim nacioMe
Aree, glavni šumarski inspektor, koji je predstavnalnim
programom s višenamjenskim ciljevima (New
nicima 24 europske zemlje poželio ugodan boravak u Native Woodlands Scheme).
Irskoj i uspješan rad tijekom sastanka. Trenutačno je


Naime, na šumarstvo se gleda kao na dobru moguć


od ukupne površine Irske 9 % pod šumama. Planira se


nost ne samo zapošljavanja, nego i stvaranja održivog


ovaj omjer povećati na 17 % za sljedećih trideset godi


proizvodnog sustava za buduće generacije. Spomenuti


na, a udio listača iznosit će 30 %. Glavni je inspektor


su i neki drugi ciljevi: lovno gospodarstvo, stvaranje


ukazao na neke probleme u šumarstvu. Tako je istakao


biokoridora radi smanjenja fragmentacije, te sekve


da je jedan od problema hibridizacija između pojedi


stracija ugljika.


nih vrsta jasena, te se nastoji uklanjati hibride iz šuma.


Irska Uprava za šumarstvo izuzetno cijeni EUFOR


Probleme uzrokuje i holandska bolest brijesta, a joha


GEN i smatra ga važnim i efektivnim međunarodnim


strada od Phvtophthore. Oskoruša i breza vrlo su važne


mehanizmom.


vrste drveća u Irskoj. Ključno je pitanje za Irsku nedostatak
reprodukcijskog materijala (naročito žira).


NAPREDAK POSTIGNUT U POJEDINIM ZEMLJAMA


Predstavnici 24 zemlje (Austrija, Belgija, Bugarčijom
na nacionalnoj razini te javnim mnijenjem.
ska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Mnoge su od zemalja sudionica (među njima i HrvatFinska,
Francuska, Njemačka, Irska, Litva, Luksemska)
izvršile izbor nekoliko novih populacija plemeniburg,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Ruska tih listača. U nekim je slučajevima provedeno i karti-
Federacija, Slovačka, Slovenija, Švicarska, Turska, ranje. Kada je riječ o zakonodavstvu, izgleda daje EU
Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) ukratko su izvijeDirektiva
1999/105/EC (Zakon, pravilo, propis), koja
stili stoje postignuto od posljednjeg sastanka u svezi s se odnosi na trgovinu i certifikaciju reprodukcijskog
inventurom (popisima), zakonodavstvom, znanstvematerijala,
u mnogim je zemljama ili u fazi rasprave i
nim istraživanjima, praktičnom primjenom, koordina-primjene (Hrvatska) ili u fazi prihvaćanja.


U tijeku je i čitav niz istraživačkih projekata koji


primjenjuju molekularnu i tradicionalnu kvantitativnu


* Joso Gračan, Šumarski institut, .lastrebarsko tehniku (Hrvatska, jasen, trešnja, orah). U kasnijim su