DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


Š UM AR SKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croatc


1. Branko Belčić, dipl. ing.
2. Mr. sc. Vladimir Bogati
3. Damir Delač, dipl. ing.
4. Ivan Đukić, dipl. ing.
5. Prof. dr. sc. Mladen Figurić
6. Ivica Fliszar, dipl. ing.
7. Dr. sc. Joso Gračan
8. Ilija Gregorović, dipl. ing.
9. Zvonko Kranjc, dipl. ing.
Uređivački savjet:


10.
Herbert Krauthacker, dipl. ing.
11.
Dr. sc. Vice Ivančević
12.
Željko Marman, dipl. ing.
13.
Prof. dr. sc. Slavko Matić,
predsjednik
14.
Damir Matošević, dipl. ing.
15.
Dujo Pavelić, dipl. ing.
16.
Mr. sc. Ivan Pentek
17.
Milan Presečan, dipl.ing.
18. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
\9. Luka Radošević, dipl. ing.
20.
Zvonko Rožić, dipl. ing.
21.
Tomislav Starčević, dipl. ing.
22.
Mario Stipetić, dipl. ing.
23.
Dr. se. Vlado Topić
24.
Berislav Vinaj, dipl. ing.
25.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i
biologija šuma
Prof. dr. se. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana
šumskog drveća
Dr. se. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Doc. dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof dr. sc. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Stcvo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Dr. se. Vlado Topić, krške šume
Doc. dr. se. Željko Spanjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma
Prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Doc. dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva
Doc. dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva


Glavni i odgovorni urednik prof. dr. se. Branimir Prpić
Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor - Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma
Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Doc. dr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma i šumarska biometrika
Izv. prof. dr. Nikola Lukić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Vladimir Kušan, geodezija


6. Uređivanje šuma
Mr. se. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i
šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u
šumarstvu


7. Šumarska politika
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
bibliografija, staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost