DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

J. I´ranjić. /. Liber: MOl.KKULARNA BIOLOGIJA U ŠUMARSTVU
Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001), 495-500
radi na raznim oblicima oplemenjivanja šumskoga drveća
(nemolekularnim), gdje su postignuti vrlo dobri
rezultati (usp. Krstin ić & Kajba 1991, 1993, 1994,
1995, 1997; Kajba 1995; Krstin ić et al. 1996,
1996a, l998;Franjić et al. 2000 i dr.).


Današnji trend u svijetu je detaljno upoznavanje
molekularne strukture različitih organizama, tj. utvrđivanja
zakonitosti nasljeđivanja određenih osobina,
šumsko drveće kao osnovna šumsko-gospodarska
komponenta je vrlo interesantan predmet molekularnobioloških
istraživanja, te se njemu u svijetu posvećuje
vrlo velika pozornost, tako da se formiraju veliki timovi
i laboratoriji koji danonoćno rade na otkrivanju
određenih zakonitosti nasljeđivanja gospodarski interesantnih
svojstava (prirast, punodrvnost, pravnost,
plodonošenje i si.).


Molekularno-biološka istraživanja u hrvatskome
šumarstvu su na samome početku, iako je bilo nekih
pokušaja koji su neznatno našli svoju primjenu u praksi,
najčešće radi nedovoljno stručnoga pristupa problemima.
Praktično šumarstvo često puta ima velikih teškoća
npr. u suzbijanju određenih biljnih bolesti ili napada
kukaca, oko uroda i podrijetla sjemena i si. Danas
postoje u svijetu vrlo pouzdane molekularno-biološke


metode koje mogu u znatnoj mjeri rješiti takve probleme.
Tako se npr. identifikacija provenijencija temelji
na kloroplastnoj i mitohondrijskoj DNA, dok se analiza
genetskoga sastava i odnosa unutar sjemenskoga
materijala i između sjemenske sastojine i njezina izvora
koristiti visokom razinom polimorfizma koju nude
nuklearni mikrosateliti (usp. Heinz e & Lexe r
2000). Nesumnjivo je došlo vrijeme da se i u hrvatskome
šumarstvu poduzmu značajniji koraci u molekularno-
biološkim istraživanjima i primjeni rezultata tih istraživanja
u šumarskoj praksi. Hrvatski šumari zbog
nedovoljne molekularno-genetičke naobrazbe smatraju
takva istraživanja nečim osobitim i nedokučivim.
Danas je krajnje vrijeme da se hrvatski šumari znatnije
angažiraju oko molekularno-bioloških istraživanja, jer
će sutra već biti kasno. Molekularna bilologija ušla je i
vrlo brzo ulazi u sve biološke discipline pa tako i u šumarstvo,
tako da ćemo mi to htjeli ili ne htjeli morati
prihvatiti.


Ovime se radom nastoji apelirati na šumarske institucije
koje bi trebale podržati takve tipove istraživanja,
kako bi se mladi istraživači obučili za takve i slične
analize, jer se, s ne tako velikim sredstvima, mogu napraviti
veliki rezultati.


MOGUĆNOSTI PRIMJENE MOLEKULARNO-BIOLOŠKIH METODA U ŠUMARSTVU
Possibilities of applaying molecular-biological methods in Forestry


Molekularna biologija je danas grana biologije s
vjerojatno najbržim razvojem i najvećim utjecajem u
istraživačkome svijetu. Ne postoji niti jedno područje
biološke znanosti koje u svojim istraživanjima ne primjenjuje
barem neku od molekularno-bioloških metoda.
Današnje svjetsko moderno šumarstvo u čitavoj
svojoj kompleksnosti jedan je od najboljih primjera
primjene različitih molekularno-bioloških metoda u
različitim istraživanjima, ali i u svakodnevnoj praksi.
Najnovija dostignuća u molekularnoj biologiji, kao što
je prije svega lančana reakcija polimerazom (Polymerase
Chain Reaction - PCR; usp. Mulis & Fa 1 oona
1986), olakšala su primjenjivost ovih metoda u šumarstvu
te su one postale nezaobilazno oruđe u prije svega:


1.
Procjeni genetičke raznolikosti
2.
Programima oplemenjivanja
Procjena genetičke raznolikosti


Vjerodostojne informacije o distribuciji genetičke
raznolikosti nužni su početak za sva istraživanja bilo
da se radi o selekciji, uzgoju, oplemenjivanju, programima
zaštite ili pak o taksonomiji, evoluciji ili ekologiji.
Laboratorijsko istraživanje genetičke raznolikosti
populacija do nedavno se baziralo isključivo na izoenzimima,
međutim njihova primjena je bila ograničena
malom varijabilnošću unutar nekih populacija. Danas


3.
Programima zaštite
Za te potrebe razvijene su brojne kao što su:


RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)


RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)


AFLP (Amplified Fragment Length
Polymorphism)


Mikrosateliti.
Kako ove metode razvijaju određeni polimorfizam
karakterističan za određeno svojstvo (npr. otpornost na
neku bolest i si.) i za neku jedinku, populaciju, podvrstu
ili za neku drugu taksonomsku jedinicu, uobičajeno
je o ovim metodama govoriti kao o DNA markerima
(npr. RAPD markeri).


- Estimating of genetic variability
se za procjenu genetičke varijabilnosti upotrebljavaju
različiti DNA markeri (usp. Finesch i et al. 1991;
Wagner 1992; Ay ad etal. 1995; Karp etal. 1998).
čija je kombinacija je omogućila utvrđivanje genetičke
varijabilnosti u svim dosad istraživanim populacijama.
Za ovu prigodu navode se samo neke osobine najčešće
upotrebljavanih DNA metoda: