DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001), 495-500
UDK 630* 161 + 165


MOLEKULARNA BIOLOGIJA U ŠUMARSTVU


MOLECULAR BIOLOLOGY IN FORESTRY


Josip FRANJIĆ* & Zlatko LIBER**


SAŽETAK: Danas je molekularna biologija grana biologije s vjerojatno
najbržim razvojem i najvećim utjecajem u istraživačkome svijetu, i ne postoji
ni jedno područje biološke znanosti koje u svojim istraživanjima ne primjenjuje
barem neku od molekularno-bioloških metoda. Današnje svjetsko moderno
šumarstvo u čitavoj svojoj kompleksnosti jedan je od najboljih primjera
primjene različitih molekularno-bioloških metoda u različitim istraživanjima,
ali i u svakodnevnoj praksi. Najnovija dostignuća u molekularnoj biologiji,
kao npr. lančana reakcija polimerazom (Polymerase Chain Reaction PCR),
olakšala su primjenjivost ovih metoda u šumarstvu te su one postale
nezaobilazno oruđe među ostalim u procjeni genetičke raznolikosti, programima
oplemenjivanja i programima zaštite. Za te potrebe razvijene su brojne
metode kao što su RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism),
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment
Length Polymorphism) i Mikrosateliti. Kako te metode prikazuju određeni
DNA polimorfizam osobit za određeno svojstvo (npr. otpornost na neku bolest)
ili za jedinku, populaciju, podvrstu ili za neku višu taksonomsku jedinicu,
uobičajeno je o ovim metodama govoriti kao o DNA markerima (npr. RAPD
markeri). Laboratorijsko istraživanje genetičke raznolikosti populacija do
nedavno se baziralo isključivo na izoenzimima, međutim njihova primjena
bila je ograničena malom varijabilnošću unutar nekih populacija. Danas se
za procjenu genetičke varijabilnosti upotrebljavaju različiti DNA markeri,
čija je kombinacija omogućila utvrđivanje genetičke varijabilnosti u svim dosad
istraživanim populacijama. Ovim radom nastoji se apelirati na šumarske
institucije koje bi trebale podržati navedene tipove istraživanja, kako bi se
mladi istraživači obučili za takve analize, jer se, s ne tako velikim sredstvima,
mogu napraviti veliki rezultati. Bit će velika šteta za naše šumarstvo ako se
ovakvim istraživanjima kao dosad, budu isključivo bavili samo istraživači
koji nisu šumarske struke i koji nisu dovoljno upoznati s praktičnom šumarskom
problematikom.


Ključne riječi: molekularno-biološkemetode, šumarstvo, Hrvatska


UVOD - Introduction


Šumarstvo je nedvojbeno vrlo bitan čimbenik u zadnje vrijeme puno se priča i piše o raznim genetskim
gospodarstvu mnogih zemalja pa tako i Hrvatske. U manipulacijama na raznim vrstama organizama od vi


rusa, bakterija, gljiva, biljaka, životinja sve do čovje


ka. Te manipulacije mogu biti korisne ako se mogu do


*
Zavod za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, bro kontrolirati, ali mogu biti i vrlo štetne ako odmaHrvatska,
E-mail: jozo.franjic@zg.tel.hr knu kontroli. Šumarstvo kao gospodarska grana sas**
Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučili


vim sigurno nije izuzeto iz razno raznih genetskih ma


šta u Zagrebu, Marulićev trg 20, HR-10000 Zagreb, Hrvatska,
E-mail: zlatko.libcr@botanic.hr nipulacija. Hrvatsko šumarstvo već znatan niz godina