DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

N. Potočić. I. Selelković: UTVRĐIVANJE JAČINE DEPOZICIJE SUMPORA NA PODRUČJU ISTRE BIOINDIKACIJOM Šumarski list br. 9 10. CXXV (2001). 487-494
Tablica 6. Odnosi sadržaja ukupnog dušika i sumpora u 1 - i 2- godišnjim iglicama crnog bora
Table 6 Total nitrogen / total sulphur ratios in 1 - and 2-year old needles of Austrian pine


Starost Sadržaj uk. N Sadržaj uk. S


Broj plohe Lokacija
Odnos Nt/St


iglica, god. Nt content St content


Plot number Locality


Needle age. yr
1 Kršan 1
1 Kršan 2
2 Vozilići 1
2 Vozilići 2
3 Ripenda 1
3 Ripenda 2
4 Golji 1
4 Golji 2
5 Manjadvorci 1
5 Manjadvorci 2
6 Sušnjcvica 1
6 Šušnjevica 2
7 Trviž 1
7 Trviž 2
8 Lcsiščina 1
8 Lesiščina 2
9 Oprtalj 1
9 Oprtalj 2


10 Trstenik 1
10 Trstenik 2
11 Vodice 1
11 Vodice 2
12 Rupa 1
12 Rupa 2
13 Kaštel 1
13 Kaštel 2
14 Novigrad 1
14 Novigrad 2
15 Fuškulin 1
15 Fuškulin 2


ZAKLJUČCI -


Temeljem rezultata vlastitog istraživanja kao i iz


podataka drugih autora, možemo donijeti sljedeće za


ključke i preporuke:


utvrđeno je da postoje razlike između koncentracija
sumpora u iglicama crnog bora na različitim udaljenostima
od TE Plotnin. Koncentracije sumpora
opadaju sa povećanjem udaljenosti sve do zone
20 - 30 km nakon koje ponovo rastu.


stupanj opterećenosti sumporom na plohama kreće
se u rasponu od kategorije "granično područje" do
"jako opterećeno". Niti na jednoj plohi nije zabilježena
koncentracija sumpora u iglicama u okviru
mg/g mg/g
10.2 1.14
9.9 1.13
10.8 1.09
11.5 1.20
9.5 1.69
10.6 1.85
11.9 1.38
10.4 1.41
8.8 1.15
9.0 1.33
10.4 1.21
10.9 1.01
10.1 1.03
11.1 1.22
8.8 0.91
7.7 1.11
7.3 1.25
7.3 1.39
12.2 1.09
13.0 1.25
8.1 1.22
9.5 1.28
12.0 1.14
10.2 1.31
13.0 1.46
13.2 1.63
10.2 1.51
10.9 1.60
8.4 1.11
8.4 1.22
Conclusions


prirodnih vrijednosti


Nt/St ratio


8.9


8.8


9.9


9.6


5.6


5.7


8.6


7.4


7.7


6.8


8.6


10.8


9.8


9.1


9.7


6.9


5.8


5.3


11.2


10.4


6.6


7.4


10.5


7.8


8.9


8.1


6.8


6.8


7.6


6.9


bez obzira na planirano smanjenje emisija TE Plotnin
u novom režimu rada naše se vrijednosti za
1999. i 2000. godinu ne razlikuju bitno od vrijednosti
zabilježenih u prethodnom razdoblju. Dio odgovora
možemo tražiti u činjenici da biljke translociraju
višak sumpora u svoje mlađe dijelove, produžujući
na taj način negativno djelovanje suviška
sumpora. Zbog toga smatramo daje potrebno i dalje
pratiti depozicije sumpora putem bioindikatora na
području Istre.


LITERATURA References
A n i ć, J. 1973: Ishrana bilja, skripta, Zagreb clinc Studies in Slovenia, Phyton, Vol. 36, str.
Batič, F. i Mayrhofer, H. 1996: Bioindication of 85-90.


Air Pollution by Epiphytic Lichens in Forest De