DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

D. Krcmcr: FKN0L0ŠKA ZAPAŽANJA CVATNJE NEKIH DRVENASTIH VRSTA L´ BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 9 10. CXXV (201)1). 475-4X6
ZAKLJUČAK - Conclusion


Uspoređujući vrijeme cvatnje u Botaničkom vrtu
PMF-a u Zagrebu s vremenom cvatnje navedenim u literaturi
koja se kod nas najviše citira, uočili smo odstupanje
za velik broj promatranih vrsta. Prema Kriissmann
u (1976) vrijeme cvatnje većeg broja vrsta navedenih
u ovom radu nastupa kasnije od cvatnje u Zagrebu.
Razlog tomu je što se Zagreb nalazi u nešto toplijem
području sjevernog umjerenog pojasa u odnosu
na srednju i zapadnu Europu. Iako se na osnovi dvogodišnjeg
praćenja vremena cvatnje ne mogu donijeti konačni
zaključci, ono što možemo reći je da neke vrste
cvatu svake godine približno u isto vrijeme. To su ponajprije
vrste koje cvatu kasnije u proljeće, te su pod
manjim utjecajem viših temperatura koje mogu nastupiti
u drugoj polovici zime. Za njih se može točnije
pretpostaviti vrijeme cvatnje tijekom idućih godina, te
su one pogodne za uređenje prostora oko objekata oko
kojih želimo da nam svake godine u isto vrijeme cvatu
vrste određenih boja cvjetova. Druge vrste cvatu jedne
godine prije, a druge kasnije, ovisno o tome je li proljeće
nastupilo ranije ili kasnije. To su vrste koje cvatu


LITERATURAAnić , M., 1946: Dendrologija. U: Šafar, J. (ur.), Šumarski
priručnik, I dio, Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb, pp. 475 - 582.
Bean, W. J., 1973: Trees and Shrubs Hardy in the British
Isles. (8th ed., vol. I - III), M. Bean and John
Murray Ltd, Frome and London, pp. 208-232.
Blasse, W. & Hofmann, S., 1993: Phänologische
Untersuchungen an Süß und Sauerkirschen. Erwerbsobstbau,
35(4): 88 - 91.
Borzan, Ž., 2001: Imenik drveća i grmlja - latinski,
hrvatski, engleski, njemački sa sinonimima.
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, u tisku, 550 pp.
Borzan, Ž. & Krapinec, K., 1996: Fenološka opažanja
nekih taksona roda Cornus u Botaničkom
vrtu u Zagrebu. U: Mayer, B. (ur.), Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski
institut, Jastrebarsko, Zagreb,.pp. 37-54.
Candau, P. Gonzales-Minero, F. & Romero,
F., 1994: Aeropalynology of Fraxinus (ash) in an
urban area of southwestern Spain. Aerobiologia,
10(1):47-51.
Ettinger, J., 1882: Izkaz kada je godine 1882. u
okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list. 4(6):
204-207.
Ettinger, J., 1883a: Izkaz kada je godine 1882. i
1883. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list.
5(7): 252-255.


krajem zime ili ranije u proljeće, te su pod većim utjecajem
toplijeg razdoblja koje može nastupiti krajem
zime. Za njih se ne može točno pretpostaviti vrijeme
cvatnje tijekom idućih godina, jer će ono ovisiti u znatnoj
mjeri o temperaturnim kolebanjima u drugoj polovici
zime. Pod najvećim utjecajem temperaturnih kolebanja
je vrijeme početka cvatnje, dok su pod manjim
utjecajem vrhunac i kraj cvatnje. Tako vrhunac cvatnje
ne mora uvijek slijediti raniji početak cvatnje, te umjesto
da nastupi npr. tjedan dana nakon početka cvatnje,
on može nastupiti i tri tjedna poslije. Na taj se način i
eventualna šteta na biljkama uzrokovana niskim temperaturama
smanjuje.


Oslanjanje isključivo na podatke iz strane literature,
u nedostatku vlastite, može stvoriti probleme upravo
tamo gdje se očekuju najviši dosezi u uređenju prostora.
Zato smatramo potrebnim u okviru urbanog šumarstva
nastaviti proučavanje vremena cvatnje i drugih fenofaza,
kako domaćih tako i unešenih vrsta drveća i grmlja.
Jedino ćemo tako doći do novih spoznaja o životu
drveća i grmlja u našim klimatskim uvjetima.


- References
Ettinger, J., 1883b: Izkaz o cvatnji i dozrievanju
ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Šum. list. 4(6): 303-305.
Fitter, A. H., Fitter, R. S. R., Harris, I. T. B.,
Williamson , M. H., 1995: Relationships between
first flowering date and temperature in the
flora of a locality in central England. Functional
Ecology, 9(1): 55-60.
Ho sie, R. C, 1969: Native trees of Canada. Canadian
Forestry Service, Department of Fisheries and
Forestry, Ottawa, 380 pp.
Ilijanić,Lj.,Šugar,J.,Topić,J. &Šegulja,N.,
1974: Proučavanje sezonskih promjena u vegetaciji
Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija,
9(2): 107-132.
J., E., 1896: O podcvietkivanju drveća. Šum. list
10-11(20): 183-184.
Jurković , M., 1987: Genofond drvenastih egzota
Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova
(Magistarski rad). Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 44 pp.
Jurković , M., 1988: Fruktifikacija i subspontano
razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu
Botaničkog vrta u Zagrebu. Šum. list 7-8(112):
327-334.
Jurković , M., 1990: Fenološke karakteristike nekih
drvenastih egzota u Zagrebu. Šum. list 6-8(114):
237-249.
Jurković , M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane
na području Hrvatske. Šum. list 1112(
118): 237-249.