DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 13     <-- 13 -->        PDF

D. Krcmcr: KHNOLOSKA ZAPAŽANJA ( VATN.IK Nl-.KIH DRVTN AST1II VRSTA U BOTANIČKOM VRTU ... Šumarski list br. 9-10. CXXV (2001). 475-486
Viburnum xburkwoodü Burkwood et Skipw. (K
carlesii Hemsl. x V. utile Hemsl.) - Burkwoodova hudika
je vazdazeleni, 1 - 2 m visoki grm, u početku ružičastih
kasnije potpuno bijelih, oko 1 cm širokih, mirisavih
cvjetova. Prašnice su svijetložute boje. Cvatovi
su oko 6 cm široki. Prema Krüssmannu (1977)
cvate od ožujka do travnja. Prema našim opažanjima
početak cvatnje je 31. III. (1998) ili 6. IV. (1999), vrhunac
7. IV (1998) i 13. IV (1999), a završetak 28. IV
(1998) ili 27. IV (1999).


Viburnum carlesii Hemsl. - korejska hudika je
listopadni, oko 1,5 m visoki grm Koreje. Cvjetovi su
1,2 cm široki, u početku ružičasti, kasnije bijeli, u gustim,
5-7 cm širokim polukuglastim, višekrakim paštitastim
cvatovima (slika 12). Kriissmann (1977) za
ovu vrstu navodi da cvate od travnja do svibnja. Prema
našim opažanjima početak cvatnje je 31. III. (1998) ili


6. IV (1999), vrhunac 7. IV (1998) i 13. IV (1999),
dok je završetak cvatnje 28. IV (1998) ili 4. V. (1999).
Slika 12. Viburnum carlesii Hemsl. - korejska hudika
Figure 12 Viburnum carlesii Hemsl. - Korcanspicc viburnum


Viburnum hupehense Rehder - hupeška hudika


je listopadni grm središnje Kine. Cvjetovi su bijeli, u
4-5 cm širokim, višekrakim paštitastim cvatovima.
Cvatovi su većinom s 5 ogranaka koji su gusto zvjezdasto
dlakavi. Cvate od svibnja do lipnja (Kriissmann
1977). Prema našim opažanjima početak cvatnje 1998.
godine bioje 5. V. U istomje tjednu (5. V) uslijedio vrhunac
cvatnje, a završetak 19. V. Tijekom 1999. godine
cvatnja je započela 4. V., vrhunac cvatnje je uslijedio
tjedan dana kasnije (11. V), a završetak 18. V.


Viburnum lantana L. - (crna hudika) (šibikovina)
je listopadni, do 5 m visoki grm Europe i Male Azije.
Cvjetovi su bijeli, u do 10 cm širokim, višekrakim
paštitastim cvatovima sastavljenim većinom od 7 ogranaka.
Cvate od svibnja do lipnja (K r ü s s m a n n 1977).
Ettinger (1882, 1883a, 1883b) navodi daje V. lantana
1882. godine procvao 24. ožujka, a 1883. godine


16. travnja. Mi smo pratili dvije biljke između kojih
nismo ustanovili razlike u vremenu cvatnje. Početak
cvatnje je bio 7. IV (1998) ili 13. IV (1999), vrhunac


21. IV (1999) i 20. 4. (1999), a završetak 5. V. (1998)
ili 4. V. (1999).
Viburnum lentago L. - kanadska hudika visoki
grm ili manje, do 10 m visoko, stablo Sjeverne Amerike.
Cvjetovi su kremasto bijeli, mirisavi, u 6 - 12 cm
širokim, višekrakim paštitastim cvatovima. Cvate od
svibnja do lipnja (Kriissmann 1977). Prema našim
motrenjima cvatnja započinje 14. IV (1998) ili 27. IV
(1999). Vrhunac cvatnje je 5. V. (1998) i 4. V. (1999), a
završetak 12. V (1998) ili 11. V. (1999).


Viburnum macrocephalum Fortune - glavata hudika
je listopadni, do 1,5 m visoki grm Kine. Cvjetovi
su neplodni, u gustim, kuglastim, 8-1 5 cm širokim,
snježnobijelim cvatovima. Cvate u svibnju (Kriissmann
1977). Prema našim opažanjima početak cvatnje
je 14. IV (1998) ili 13. IV (1999), vrhunac 21. IV
(1998) i 20. IV (1999), dok je završetak cvatnje 5. V
(1998) ili 4. V (1999).


Viburnum odoratissimum Ker-Gawl. slatka hudika
je vazdazeleni, do 5 m visoki grm sjeveroistočne
Indije i Japana. Cvjetovi su bijeli, mirisavi, u čunjastim,
7-1 5 cm dugim metlicama. Cvate u svibnju
(Kriissmann 1977). Prema našim opažanjima početak
cvatnje je 16. VI. (1998) ili 15. VI. (1999), vrhunac


23. VI. (1998, 1999), a završetak 30. VI. (1998) ili 6.
VII. (1999).
Viburnum opulus L. - bekovina (crvena hudika)
je listopadni, uspravni, 2 - 4 m visoki grm Europe i sjeverne
Afrike. Cvjetovi su mliječnobijeli, sa žutim prašnicama,
u 8 - 10 cm širokim, višekrakim paštitastim
cvatovima. Rubni su cvjetovi mnogo veći (do 2 cm u
promjeru) i neplodni. Prema Krüssmann u (1977)
cvate od svibnja do lipnja. Ettinger (1882, 1883a,
1883b) navodi daje V. opulus 1882. godine procvao


14. travnja, a 1883. godine 4. svibnja. Prema našim
opažanjima početak cvatnje je 21. IV (1998) ili 27. IV
(1999), vrhunac 5. V. (1998) i 11. V (1999), a završetak
19. V (1998) ili 18. V (1999).
Viburnum prunifolium L. -j e listopadni, uspravni,
do 5 m visoki grm Sjeverne Amerike. Cvjetovi su
bijeli, s 5 - 6 mm širokim vjenčićem, u sjedećim, 5-10
cm širokim, višekrakim paštitastim cvatovima. Cvate
od travnja do svibnja (Kriissmann 1977). Prema našim
opažanjima početak cvatnje je 28. IV (1998) ili


27. IV. (1999), vrhunac 5. V (1998) i 4. V. (1999), a završetak
19. V. (1998) ili 18. V (1999).
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. - kineska hudika
je vazdazeleni, uspravni i široki, do 4 m visoki
grm središnje i zapadne Kine. Cvjetovi su u 10 - 20 cm
širokim, višekrakim (7-11 ogranaka) paštitastim cvatovima.
Cvjetovi se formiraju ujesen i prezime u pupu.
Cvatne stapke su gusto zvjezdasto-smede pustenaste.
Vjenčić je žućkastobijel, oko 6 mm širok. Cvate od