DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 108     <-- 108 -->        PDF

regulativu primjene biomase za energetske potrebe u
Danskoj. Energetska politika u tom smjeru krenula je
još 1976. godine i za 2010. godinu predviđaju korištenje
ukupno 5 PJ od biomase uz redukciju emisije CO,
za 50 % do 2005. god. Većina problema proizvodnje
drvne biomase odnosi se na još uvijek njezinu nekomparativnost
u odnosu na uzgoj drugih poljoprivrednih
kultura, lošeg odnosa seljačkih gospodarstava prema
tim kulturama, mogućnostima skladištenja sječke, njezinim
transportom i rukovanjem u bioenerganama. S
obzirom na vrijednosti mokrine različite biomase, njezine
energetske gustoće (GJ/m3) i toplinske vrijednosti
(GJ/t) najbolje pokazatelje imaju peleti, pa sjecka, te
vrba u odnosu na Miscanthus. Zbog izgradnje novih
kogeneracijskih postrojenja na biomasu Danska je prisiljena
uvoziti znatne količine biosirovine, većinom iz
baltičkih zemalja, iako koristi i velike količine vlastitih
izvora balirane slame.


Predstavljena studija utjecaja politike Europske zajednice
na poljoprivredne i šumske kulture ukazuje na
predviđanje porasta uvoza oblog drva i drvnih ostataka
za 50 %, dok bi potrebe za ogrjevnim drvom porasle u
tim zemljama za 5 do 10 %. Iskustva iz Velike Britanije,
koja je pokrenula projekt ARBRE (vidi Šum. list


5-6 o. g.) i nekih drugih zemalja, predviđaju za sada
pokretanje i korištenje prirodnog plina u nekim postrojenjima
zbog nedostatka dovoljnih količina biosirovina.
Također, elektroprivrede pojedinih zapadnih zemalja
moraju do 2010. godine 10 % energije ostvariti iz
obnovljivih izvora.


Značajne prednosti biomase u odnosu na fosilna goriva,
kao što su neopterećivanje atmosfere stakleničkim
plinovima, korištenje gnojiva i otpadnog taloga s
farmi u prihranjivanju kultura vrba, kao i njihova uloga
u pročišćavanju tla i voda od povećane količine dušika
ili teških metala, znatno će povećati površine kultura
kratkih ophodnji s daljnjim trendom rasta u sljedećem
desetljeću.


Tijekom radnog dijela sastanka izlagači su izvijestili


o uspješnim demonstracijskim projektima korišćenja
biomase u svojim zemljama, utjecaju tržišta na osiguranje
sirovine i viziju njezine uporabe u budućnosti. Hrvatska
je izložila svoj program korištenja energije biomase
i otpada (BIOEN), kao i rezultate dosadašnjih istraživanja
uzgoja mekih listača u kratkim ophodnjama.
Doc. dr. se. Davorin Kajba