DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 106     <-- 106 -->        PDF

common yew genetic resources in Croatia" ("Genetski
izvori obične jele, obične smreke i obične tise u Hrvatskoj").
Za svaku od četiriju radnih grupa izrađeno je
zajedničko izvješće koje je u nastavku rada skupa predstavljeno
svim zemljama sudionicama. Aktivnosti i prioriteti
država su vrlo različiti. Da bi se uspješno mogao
pratiti napredak, odnosno da bi se kvantificirale mjere
koje se poduzimaju, svaka država trebala bi izraditi nacionalnu
bazu podataka očuvanja genetskih izvora.


B. Vend ram in predstavio je prijedlog novog EU
projekta "Globalne promjene i adaptivni potencijal
mediteranskih borova". Prijedlog projekta izradili su
predstavnici Italije, Francuske i Španjolske.
L. Paule predstavio je prijedlog INTAS projekta
"Geografska rasprostranjenost, ekologija i očuvanje
genofonda obične tise na Karpatima, Krimu i Kavkazu".
U projekt su uključene Slovačka, Italija, Rusija,
Armenija, Gruzija i Ukrajina.
U okviru seminara "Nove činjenice i problemi vezani
za očuvanje genofonda europskih četinjača" održana
su dva izlaganja. T. Skroppa izložio je rad "Istraživanje
epigenetskih efekata i njihove posljedice za
očuvanje genofonda". W. Amaral održao je izlaganje
"Klimatska nestabilnost i prioriteti u očuvanju genofonda".


Kao jedan od vrlo važnih koraka za budućnost prihvaćena
je ideja osnivanja mrežnog sustava in situ jedinica
za očuvanje genofonda na europskoj razini. U
mrežu jedinica bila bi uključena neka od već postojećih
zaštićenih područja, odnosno in situ jedinica ili bi
se uključila nova područja, kako bi mreža pokrivala cijelo
područje prirodnog rasprostranjenja pojedinih vrsta.
Počelo bi se s osnivanjem mreže jedinica obične
smreke, jer je to vrsta za koju već postoje standardi za
jedinice zaštite genofonda. Nacionalni predstavnici
trebaju informirati IPGRI o postojećim in situ jedinicama
za zaštitu genofonda obične smreke u svojoj državi,
te trebaju odlučiti koje od tih jedinica, na osnovi dobivenih
definicija i kriterija, mogu biti uključene u europsku
mrežu jedinica.


J. Turok izvijestio je o zaključcima Sastanka međumrežnih
planova (četinjače, socijalne listače, plemenite
listače, crna topola i mediteranski hrastovi), održanog
u listopadu 2000. godine u Turskoj. U svezi s tehničkim
smjernicama, na tom sastanku dogovorena je
izrada općenitog dokumenta koji bi sadržavao ciljeve,
načela i metode očuvanja šumskih genetskih izvora.
Kao posebni moduli bit će do slijedećega sastanka
mrežnog plana za četinjače pripremljene sažete smjernice
za pojedine vrste. Smjernice su namijenjene šumarskim
stručnjacima u praksi, kao i ljudima koji rade
u institucijama pojedinih država, odgovornima za primjenu
očuvanja šumskih genetskih izvora. Smjernice
će biti izrađene na engleskom jeziku, a predstavnici
pojedinih država bit će zaduženi za njihovo prevođenje
i prilagodbu nacionalnim uvjetima.
Sljedeća istraživanja ocijenjena su kao prioritetna:


1.
Sustav razmnožavanja, intenzitet i učinci izmjene
gena.
2.
Značenje fenotipske plastičnosti i epigenetskih učinaka
za održanje genetske varijabilnosti i negativni
učinak na lokalnu adaptabilnost.
3.
Brzina adaptacijskih procesa i realna procjena
adaptacije na lokalne ekološke uvjete.
4.
Migracijske potencijale vrsta, moguće učinke introgresije
i odgovor na predviđene okolišne (klimatske)
promjene treba istražiti na molekularnoj i na
kvantitativnoj razini.
5.
Istražiti veze između neutralnih molekularnih markera
i za adaptaciju važnih osobina, kako bi se omogućio
odabir područja i populacija od velike važnosti
za očuvanje šumskih genetskih izvora.
6.
Ocjena učinkovitosti različitih strategija očuvanja
genofonda primijenjenih u različitim europskim državama,
i to s ekološkog, ekonomskog i genetskog
aspekta.
Posebna pozornost treba biti usmjerena praktičnoj
primjeni ovih istraživanja. Odnosno, s obzirom na specifičnost
dobivenih rezultata, treba naći pravilan put
kako bi se stručnoj javnosti na pristupačan način pokazalo
značenje tih istraživanja i primjenjivost rezultata u
šumarskoj praksi.


S. Borelli predstavio je novu IPGRI web stranicu
i mogućnost spajanja na ostale relevantne stranice. Također
je demonstrirao postojeću EUFORGEN bazu
podataka, te EUFORGEN bibliografiju koja sadrži oko
1700 referenci tzv. sive literature. B. Fad y zaduženje
za kolekciju dijapozitiva, koja obuhvaća sve europske
vrste četinjača i različita gledišta očuvanja njihovih genetskih
izvora.
Kao uvod za ekskurziju S. Marti n dala je pregled
rasprostranjenosti različitih vrsta četinjača u Španjolskoj
i aktivnosti na očuvanju genetskih izvora tih vrsta.
Organiziranje posjet reliktnim šumama običnog bora u
središnjoj Španjolskoj i zatim posjet šumama primorskog
bora, gdje je demonstrirano smolarenje, koje je
još uvijek aktualno zbog interesa farmaceutske i kozmetičke
industrije.


Slijedeći sastanak održat će se u Poljskoj, u rujnu
2002. godine.


Dr. sc. Marilena Idžojtić
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb