DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ćim potrebama za dodatnim količinama tzv. alternativnih
izvora energije vjetra i Sunca te mogućnosti njihova
korištenja.


Drugi je dio naslovljen - "Sadržaj vlage (vode) u drvu"
i "Izolinije (lignoizohigre) analizirane regije". Autor
radi boljeg razumijevanja materije objašnjava određene
spoznaje o higroskopskim svojstvima drva, konceptu
ravnotežne vlage, brzini i trajanju prirodnog sušenja
drva te o principu kašnjenja. Opisana je metoda
rada pomoću koje su na temelju 20-godišnjih podataka
određenih meteoroloških elemenata sa 109 meteoroloških
postaja, izrađene tablice mjesečnih vrijednosti
sadržaja ravnotežne vlage u drvu. Prema tim tablicama
izrađene su originalne karte prostorne razdiobe sadržaja
ravnotežne vlage u drvu za pojedine mjesece te njeno
godišnje kolebanje, za područje analizirane regije koja
obuhvaća sve države nastale nakon raspada bivše SFRJ.


Ova znanstvena knjiga daje općenit uvid u klimu
pojedinih područja analizirane regije i u očekivane, za
svako mjesto, vrijednosti do kojih se drvo može prirodno
osušiti. Na kraju knjige dana je i tablica pomoću
koje se može u svakoj točki motrenja dobiti trenutačna
vrijednost ravnotežne vlage.


Knjiga je namijenjena stručnjacima koji se bave
prirodnim sušenjem drva radi mehaničke i kemijske


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


preradbe, organizacijama koje se bave projektiranjem
poduzeća za drvnu industriju, koje će u svom sastavu
imati skladište piljene građe i ostalih drvnih sortimenata
radi prirodnoga sušenja. Stoga je poznavanje klime
kao meteorološke podloge veoma važno jer pogrešno
odabrana lokacija skladišta uzrokuje financijske gubitke
za dulje vrijeme.


Knjiga može korisno poslužiti i studentima Šumarskog
fakulteta kao i učenicima srednjih drvnotehničkih
i šumarskih škola. Publikacija izlazi iz tiska potkraj
studenog 2001. god., a stajat će oko 80 kuna.


Ovime ujedno pozivamo sva poduzeća drvne industrije,
obrtnike i ostale zainteresirane za propagiranje
svojih tvrtki i djelatnosti radi uvrštavanja u knjigu,
koja će biti ponuđena i na područjima nama susjednih
zemalja. Time se daje i financijska potpora koja utječe
na sniženje troškova tiskanja i prodajne cijene knjige.


Upite o oglašavanju, kao i donacije uz otkup knjiga,
molimo dostaviti tiskarskom izdavačkom dioničkom
društvu A.G. Matoš, Samobor, Matoševa4.


Telefon: 01/33 61 622 Telefaks: 01/33 62 429 ili autoru
tel./faks: 01/61 52 282.


Tomislav Dimitrov, dipl. ing.


DRUGI SASTANAK EUFORGEN MREŽNOG PLANA ZA ČETINJAČE
(EUFORGEN = Europski program za očuvanje
šumskih genetskih izvora)
Valsain, Španjolska, 20 - 22. rujna 2001. godine


Na drugom sastanku EUFORGEN mrežnog plana za
četinjače sudjelovali su predstavnici 27 europskih država:
Armenija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka,
Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Italija, Litva,
Madžarska, Makedonija, Malta, Norveška, Njemačka,
Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija. Skup
je otvorio predsjednik, C. Mätyäs, koji je održao i
uvodno predavanje o ekološkoj i ekonomskoj važnosti
četinjača u Europi. U ime IPGRI-a (Međunarodnog instituta
za biljne genetske izvore) skup je pozdravio J.
Turok, koji je naglasio važnost očuvanja šumskih genetskih
izvora u Europi i suradnje država na europskoj


razini. Prethodno je od strane IPGRI-a predloženo da na
ovome sastanku naglasak bude na aktivnosti vezane za
očuvanje genetskih izvora četiriju europskih vrsta četinjača:
obične jele (Abies alba Mill.), obične smreke (Picea
abies (L.) Karst.), obične tise (Taxus baccata L.) i
primorskog bora (Pinuspinaster Ait.).


Budući da je sudjelovao velik broj zemalja i zbog
učinkovitosti rada skupa, države su podijeljene u četiri
grupe prema eko-geografskim područjima, te su izvješća
pojedinih zemalja prezentirana u okviru tih grupa.
Hrvatska je u okviru radne grupe država srednje i istočne
Europe predstavljena radom Idžojtić, M., J.
Gračan &D. Kajba: "Silver fir, Norway spruce and