DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 103     <-- 103 -->        PDF

vi) Održavanje tečajeva za obuku i stručnih konzultacija
s ciljem doprinosa primjeni unaprijeđenih tehnologija
sječe. Tečajeve i konzultacije u zemljama
u razvoju organizirat će vladine agencije, privatna
poduzeća i poduzetnici.


Program usavršavanja i obrazovanja


U anketi o potrebama za obučavanjem radnika koju
je FAO proveo u 29 zemalja uz pomoć Finskog programa
za obučavanje u šumarstvu, jasno je kako su česte
promjene osoblja zbog sezonske prirode šumskih radova.


Ova će činjenica svakako utjecati na potrebu za
prostorima za održavanje obuke, vrstu obuke i nastavni
plan te obrazovne programe. Ustanovljeno je kako su u
nastavnom programu šumarskih fakulteta strojarstvo,
sječa šuma i transport u ukupnoj nastavi zastupljeni sa
10-15%.


Tehnička je razina naobrazbe slabo zastupljena na
fakultetima. Najveća je potreba za zanatskim obrazovanjem.
Primijećen je značajan nedostatak prostora i
nastavnog materijala.


Odjel za sječu šuma, trgovinu i marketing posvetio
se stoga, uz pomoć različitih donatorskih agencija, održavanju
tečajeva, radionica, seminara i stručnih konzultacija
na čitav niz tema koje se odnose na planiranje
i izvođenje šumskih radova, pitanje sigurnosti i zaštite
na radu, uvođenje odgovarajuće tehnologije, rušenje
stabala u planinama, na planiranje i izgradnju cesta u
tropskim krajevima te sječu šuma i zaštitu okoliša.


U sklopu programa održanje Seminar iz ekonomije
i upravljanja šumskim operacijama za zemlje u tranziciji
prema tržišnoj privredi. Seminar je održan u mjestu
Gmunden u Austriji - 27. lipnja do 2. srpnja 1994.
godine.


Cilj seminara bilo je davanje osnovnih informacija


o načelima ekonomski učinkovitog i ekološki ispravnog
izvođenja šumskih radova u kontekstu tržišno orijentiranog
privrednog sustava.
Poseban će se napor uložiti u isticanje pravnih, institucijskih,
organizacijskih i administrativnih mjera putem
državnih službi i programa ministarstava poljoprivrede
i šumarstva, u svrhu poticanja razvoja privatnih
šumarskih poduzeća na temeljima austrijskog iskustva.


Polaznici seminara izmijenit će iskustva i informacije.
Podnosit će izvješća o stanju u zemljama iz kojih
dolaze. Izvješća će sadržavati podatke o postignutom
uspjehu, problemima i teškoćama na koje nailaze kod
pretvorbe centraliziranih poduzeća u tržišno orijentirana
poduzeća. Također će iznijeti podatke o stanju u šumarstvu,
zakonodavstvu, vrsti i veličini šumarskih poduzeća,
zapošljavanju, dohotku, zaštiti okoliša, savjetodavnoj
službi, obuci, obrazovanju i istraživanju.


Baza podataka o opremi


FAO Odjel za sječu šuma, trgovinu i marketing
ustanovio je bazu podataka o šumarskom strojarstvu,
strojevima za sječu i transport, opremi i alatu glavnih
proizvođača i dobavljača iz čitavog svijeta. Sustav tako
danas sadrži informacije o više od 240 kompanija iz cijeloga
svijeta.


Raspoložive informacije odnose se na širok spektar
opreme koji uključuje osnovnu, srednju i vrlo naprednu
tehnologiju i sustave za sječu šuma. Cilj je baze podataka
omogućavanje tehničkim servisima da državnim,
dioničkim i privatnim poduzećima omogući odabir odgovarajuće
opreme i strojeva u skladu s njihovim društvenoekonomskim
potrebama i stanjem šumarstva.


Na temelju iskustava na raznim projektima iz drugih
područja, sakupljeni su i podaci o učinkovitosti i
različitom tipovima troškova za različite sustave sječe
šuma. Tako se na temelju ove baze podataka može vrlo
brzo procijeniti učinkovitost i visina troškova sječe.


Uspostava ovakvih baza podataka značajno je povećala
učinkovitost i kapacitet tehničke podrške u
zemljama članicama FAO-a.


Korištenje sporednih šumskih proizvoda


U zemljama velike raznolikosti poput Švedske i Japana
vrijednost sporednih šumskih proizvoda procjenjuje
se na 20-25 % ekonomske vrijednosti drvnih proizvoda.
Sporedni šumski proizvodi još su značajniji za
gospodarstva mnogih zemalja u razvoju. Poznat su primjer
brazilski oraščići, guma, palmina srčika, gljive,
med i pčelinji vosak, ratan i bambus. Ovi proizvodi,
kao i mnogi drugi, manje poznati, no od velike važnosti
za lokalno stanovništvo, imaju potencijal kojim će
povećati vrijednost šuma, te na taj način smanjiti vjerojatnost
krčenja šuma. Branje, transport i tehnike skladištenja
sporednih šumskih proizvoda obično su složene
zbog kratke sezone u kojoj je odlučujuća brza dostava
na tržište. FAO surađuje sa stručnjacima za sporedne
proizvode kako bi unaprijedio branje, preradu i skladištenje,
a s ciljem postizanja maksimalnog doprinosa
ovih proizvoda društvenom dohotku i zapošljavanju u
arralnim zajednicama.


Publikacije


Odjel za sječu šuma, trgovinu i marketing izradio je
niz izvješća o oglednim primjerima sječe šuma koji se
bave inovativnim sustavima i tehnikama koje će povećati
standarde sječe i učinkovitost, smanjiti troškove i
štetan utjecaj šumskih radova na okoliš. Cilj je studija
detaljno dokumentiranje ekološki primjerene i održive
tehnologije korištenja šuma, koja bi mogla biti zanimljiva
mnogim šumarskim poduzećima u brojnim
zemljama.